MKiŚ o dopłatach do rachunków za prąd

Minister Klimatu i Środowiska pracuje obecnie nad projektem ustawy, mającym za zadanie kompleksowe wsparcie odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i redukcję zjawiska ubóstwa energetycznego. Projektowane rozwiązania pozwolą skutecznie zidentyfikować najbardziej wrażliwych odbiorców, którzy wymagają wsparcia w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb energetycznych. Będą polegały m.in. na wsparciu finansowym odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, którzy znajdują się w szczególnie trudnych warunkach socjalno-ekonomicznych - czytamy w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 21607 do ministra finansów, ministra klimatu i środowiska w sprawie dopłat do rachunków za prądu

Szanowny Panie Ministrze,

epidemia koronawirusa sprawiła, że szkoły zostały zamknięte, a znaczna część przedsiębiorstw zdecydowała się na pracę w domu. Nauka nie ma trybu stacjonarnego, tylko odbywa się za pomocą Internetu i jest to tzw. nauka zdalna. Rodziny zmuszone zostały do zakupu dodatkowego sprzętu, za pomocą którego ich pociechy będą mogły uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych. Dodatkowym obciążeniem jest prowadzenie tzw. home office. Praca wykonywana przez dorosłych również odbywa się za pomocą sprzętu, który ma dostęp do Internetu.

Wynikiem nauki i pracy zdalnej są wysokie rachunki za prąd. Trud bytu w dzisiejszych czasach jest na bardzo wysokim poziomie. Wielu rodzin nie stać na comiesięczne opłaty związane z rachunkami za prąd, gdyż ich etaty zostały zredukowane, musiały zainwestować w dodatkowy sprzęt dla pociech do nauki bądź w wyniku epidemii ich członkowie utracili pracę. Średnio jedna osoba będąca na zdalnym nauczaniu pobiera tyle prądu, że jego koszt jest większy o 55 zł. Co w przypadku gdy oboje rodziców pracują zdalnie, a rodzina liczy powyżej 5 osób?

Szanowny Panie Ministrze, decyzją rządu było zamknięcie szkół i wprowadzenie nauki zdalnej. W wyniku tej decyzji każdy rodzinny budżet uległ drastycznej zmianie. Rachunki są coraz wyższe, a rozwój rynku pracy oraz gospodarki zatrzymał się w miejscu. Wnioskuję, że dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie dopłat do rachunków za prąd, ponieważ sytuacja, w jakiej znalazły się polskie rodziny, nie jest wynikiem ich działań, lecz zaleceniem rządu.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stosownego stanowiska i udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Jaka jest opinia Pana Ministra na temat ww. kwestii?
 2. Czy zostaną wprowadzone dopłaty w formie rekompensat do prądu? Jeśli tak, to kiedy?
 3. W jakiej kwocie będą wypłacane rekompensaty i komu będą przysługiwać?
 4. W jaki sposób rząd planuje odciążyć odbiorców prądu, tak aby w wyniku panującej epidemii nie ponosili konsekwencji związanych z wyższymi rachunkami za prąd?
 5. Czy ministerstwo pracuje nad wprowadzeniem zmian mających na celu pomoc polskim rodzinom?

Posłanka Urszula Nowogórska

16 marca 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 21607 w sprawie dopłat do rachunków za prądu

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją Pani Poseł Urszuli Nowogórskiej z dnia 23 marca 2021 r., znak: K9INT21607, skierowaną do Ministra Finansów oraz do Ministra Klimatu i Środowiska, w sprawie dopłat do rachunków za prąd, przekazuję poniżej stosowne wyjaśnienia.

1) Jaka jest opinia Pana Ministra na temat w/w kwestii?

Trwająca już ponad rok pandemia choroby COVID-19 jest sytuacją absolutnie wyjątkową zarówno w skali Polski, jak i świata. Wymusiła ona na nas wszystkich zwiększone środki ostrożności, a co za tym idzie zmianę przyzwyczajeń, sposobu funkcjonowania w wykonywaniu naszych obowiązków służbowych, edukacyjnych przekładając się na zmianę stylu życia. Sytuacja ta wiąże się również ze wspomnianą przez Panią Poseł zmianą trybu nauczania i pracy - ze stacjonarnego w zakładach pracy, szkołach czy uczelniach na tryb zdalny w naszych gospodarstwach domowych, gdzie nastąpiło na niespotykaną dotąd skalę wykorzystanie internetu i sprzętu komputerowego.

W tym miejscu należy zauważyć, że wzrost wysokości rachunków za energię elektryczną w gospodarstwach domowych korzystających z nauczania czy pracy zdalnej, nie wynika z czynników zewnętrznych wpływających na kształtowanie się poziomu cen i stawek opłat energii elektrycznej dla odbiorców energii, a jest konsekwencją zużywania większych ilości energii elektrycznej w wyniku intensywniejszego używania sprzętu elektronicznego oraz przebywania przez wiele godzin w gospodarstwach domowych. Należy mieć zatem na uwadze, że podjęcie działań związanych z możliwością wsparcia polskich rodzin z tego tytułu nie leży w kompetencjach Ministra Klimatu i Środowiska.

Jednocześnie, mając na uwadze powyższe, chciałbym poinformować o prowadzonych w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii pracach nad projektem zmiany ustawy - Kodeks pracy, które mają na celu wprowadzenie na stałe pracy zdalnej do przepisów prawa pracy. Jednym z założeń ww. projektu jest zobowiązanie pracodawcy do dostarczenia pracownikowi materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, jak również do pokrycia kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej (w tym kosztów energii elektrycznej oraz dostępu do łączy telekomunikacyjnych).

2) Czy zostaną wprowadzone dopłaty w formie rekompensat do prądu...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »