Mieszkanie Plus: Najemcy narzekają na wysokie czynsze

Sztandarowym celem programu Mieszkanie Plus miała być budowa mieszkań, które miały być wynajmowane, a następnie po spłaceniu przechodzić na własność osób, które są w gorszej sytuacji życiowej, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale przede wszystkim osób, które nie posiadają zdolności kredytowej, a co za tym idzie, nigdy nie mogłyby sobie pozwolić na własne mieszkanie. Z relacji osób, które skorzystały z programu wynika, że koszty związane z wynajmem takiego mieszkania przewyższają koszty wynajmu mieszkania na rynku komercyjnym.

 

Interpelacja nr 2622 do ministra rozwoju i technologii w sprawie programu Mieszkanie Plus

Szanowny Panie Ministrze,

zwracam się do Pana w imieniu osób, które przystąpiły do programu Mieszkanie Plus, a które czują się oszukane w związku z obecnymi warunkami uczestniczenia w programie, które nijak mają się do rzeczywistości kreowanej przez autorów programu, czyli przedstawicieli rządu Zjednoczonej Prawicy.

Osoby poszkodowane skarżą się na wysokość czynszu, który został kilkukrotnie podwyższony, właściciele mieszkań pobierają dodatkowe opłaty, o których nie było mowy na etapie prezentowania programu.

Sztandarowym celem programu Mieszkanie Plus miała być budowa mieszkań, które miały być wynajmowane, a następnie po spłaceniu przechodzić na własność osób, które są w gorszej sytuacji życiowej, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale przede wszystkim osób, które nie posiadają zdolności kredytowej, a co za tym idzie, nigdy nie mogłyby sobie pozwolić na własne mieszkanie.

Z relacji osób, które skorzystały z programu wynika, że koszty związane z wynajmem takiego mieszkania przewyższają koszty wynajmu mieszkania na rynku komercyjnym.

W związku z powyższym, na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jakie kroki zamierza podjąć ministerstwo w celu poprawy sytuacji osób, które skorzystały z programu Mieszkanie Plus?
  2. Jakie plany posiada ministerstwo w zakresie prowadzenia programów mieszkaniowych, których celem będzie zwiększenie dostępności wynajmu lub nabycia mieszkań przez osoby mniej zamożne?

Posłanka Dorota Marek

19 kwietnia 2024 r.

 

 

Odpowiedź na interpelację nr 2622 w sprawie programu Mieszkanie Plus

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 2622 pani poseł Doroty Marek z 24 kwietnia 2024 r. w sprawie programu „Mieszkanie + ”, przekazuję poniższe informacje.

Ad 1. Jakie kroki zamierza podjąć Ministerstwo, w celu poprawy sytuacji osób, które skorzystały z programu Mieszkanie Plus?

Podstawowym dokumentem określającym politykę mieszkaniową państwa jest Narodowy Program Mieszkaniowy - dokument strategiczno-programowy przyjęty 27 września 2016 r. uchwałą nr 115/2016 Rady Ministrów. Działania w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego koncentrują się na tworzeniu nowego zasobu mieszkaniowego w zakresie wzajemnie uzupełniających się instrumentów dedykowanych różnym grupom beneficjentów, m.in. poprzez realizację części rynkowej programu przez PFR Nieruchomości S.A. (PFRN) w ramach budowy mieszkań na wynajem, w tym mieszkań z możliwością dojścia do własności przez najemcę1. Spółka PFRN - spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. - samodzielnie organizowała proces inwestycyjny oraz poszukiwała partnerów do prowadzenia poszczególnych projektów mieszkaniowych. Inwestycje realizowane przez PFRN w ramach rynkowej części programu prowadzone były na zasadach rynkowych, bez wykorzystania środków budżetu państwa.

W połowie 2023 r. podjęto decyzję o zakończeniu działań PFRN w ramach rynkowej części programu „Mieszkanie+”, a inwestycje mieszkaniowe będące w trakcie budowy lub planowania do realizacji nie są obecnie komunikowane jako rynkowa część programu2.

W uzupełnieniu informuję, że zadania Ministerstwa Rozwoju i Technologii obejmują współpracę ze spółką PFRN w zakresie analiz i monitoringu stanu realizacji projektów mieszkaniowych w ramach wskazanego instrumentu programu mieszkaniowego. Spółka PFRN nie jest podmiotem podległym ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub przez niego nadzorowanym. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 marca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 301), prawa z akcji Skarbu Państwa w spółce Polski Fundusz Rozwoju S.A. obecnie wykonuje obecnie Minister Aktywów Państwowych.

W związku z powyższym resort rozwoju i technologii zwrócił się do Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) o przedstawienie informacji w sprawie.

W przekazanej przez MAP odpowiedzi udzielonej przez spółkę PFRN, zwrócono uwagę, że PFR Nieruchomości zarządza częścią aktywów Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem oraz Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju, które nie są zasilane środkami publicznymi. Przy udziale środków Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju (dalej: FIZAN) powstało 14 inwestycji (dalej: Inwestycje), które nie były w żaden sposób dotowane ze środków budżetowych, a spółka PFR Nieruchomości nie korzystała i nadal nie korzysta z preferencyjnego finansowania. Inwestycje adresowane są do osób o umiarkowanych dochodach posiadających tzw. zdolność czynszową (możliwości finansowe terminowego opłacenia czynszu za mieszkanie o danym metrażu).

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z MAP, w zakresie zgłoszonych przez panią poseł wątpliwości odnośnie zasad najmu mieszkań w ramach programu „Mieszkanie+”, wskazano że wszyscy zainteresowani byli informowani, za pośrednictwem mediów, witryn internetowych oraz materiałów informacyjnych, o warunkach finansowych i zasadach korzystania z mieszkań udostępnianych na podstawie umów najmu instytucjonalnego. Wnioskujący mieli pełną wiedzę na temat warunków finansowych oferty FIZAN przed zawarciem umowy. Już na etapie wnioskowania o mieszkanie, o określonym typie i metrażu, osoby biorące udział w naborze wybierały lokal odpowiadający ich potrzebom i możliwościom finansowym. Przy każdym z oferowanych mieszkań była podawana precyzyjna kwota czynszu najmu oraz opłaty eksploatacyjnej adekwatne do metrażu lokalu. Ponadto w umowach najmu instytucjonalnego, zawieranych pomiędzy najemcą a wynajmującym były wyszczególnione wszystkie opłaty: czynsz najmu, zaliczki na poczet zużycia mediów (zimna woda i jej podgrzanie, centralne ogrzewanie, odprowadzanie ścieków). W związku z tym, wszystkie osoby zawierające umowy najmu były świadome kosztów, które będą ponosić w związku z korzystaniem z mieszkania.

W przekazanej przez MAP odpowiedzi podkreślono, że w umowach najmu instytucjonalnego, zawieranych pomiędzy najemcą...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »