MF wyjaśnia. Informacja podsumowująca/korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym

Razem ze zmianami przepisów w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia (reverse charge), wprowadzono obowiązek składania informacji podsumowującej w obrocie krajowym (zwanej dalej Informacją) oraz obowiązek korygowania tej informacji, jeżeli dane zawarte w informacji ulegają zmianie. Wzór informacji podsumowującej/korekty informacji podsumowującej (VAT-27) został określony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 849).

Informacja podsumowująca w obrocie krajowym

Obowiązek składania Informacji dotyczy podatników, dokonujących dostawy towarów lub świadczących usługi (sprzedawców), dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, gdy sprzedawca i nabywca prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski.

Podstawa prawna: art. 101a ust. 1 ustawy o VAT

Sprzedawca składa Informację za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług (zwanych dalej deklaracjami VAT).

Oznacza to, że sprzedawca składa Informację, jeżeli w okresie rozliczeniowym wystąpiły dostawy lub świadczenie usług, od których to transakcji powstał obowiązek podatkowy u nabywcy (w tym z tytułu dokonanych wpłat zaliczek), w terminie przewidzianym dla złożenia deklaracji VAT przez sprzedawcę, tj. do 25 miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiły te transakcje. W przypadku gdy takie transakcje nie wystąpiły sprzedawca nie składa Informacji.

Okresem rozliczeniowym jest miesiąc lub kwartał, w zależności od tego, za jakie okresy sprzedawca jest obowiązany składać deklaracje VAT.

Oznacza to, że jeżeli np. podatnik (sprzedawca) jest obowiązany składać deklaracje podatkowe za okresy miesięczne, jest on również obowiązany do składania VAT-27 za okresy miesięczne.

Sprzedawca sporządza Informację zbiorczo, podając nazwę i NIP nabywców, łączną wartość transakcji sprzedaży towarów (w części C) oraz usług (w części D) dla poszczególnych nabywców, w danym okresie rozliczeniowym.

Uwaga!
W przypadku zmiany wartości dostaw towarów lub świadczonych usług - objętych obowiązkiem informacyjnym (VAT-27), korekty tych wartości dokonuje się za okres, w którym sprzedawca dokonuje korekty podstawy opodatkowania w deklaracji VAT.

Przykład:
Podatnik (sprzedawca X) składający deklaracje za okresy miesięczne (VAT-7), w lipcu 2015 r. dokonał dostawy telefonów komórkowych (w ramach jednolitej gospodarczo transakcji) na rzecz nabywcy Y będącego podatnikiem VAT zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, o łącznej wartości 120 000 zł.

Sprzedawca X w informacji podsumowującej (VAT-27) za lipiec 2015 r. w części C wykazał przedmiotową dostawę.

We wrześniu 2015 r. nabywca Y zwrócił sprzedawcy X część zakupionych w lipcu telefonów na kwotę 20 000 zł.

Sprzedawca X zmniejszając podstawę opodatkowania w rozliczeniu (deklaracji VAT-7) za wrzesień 2015 r., jednocześnie w informacji podsumowującej VAT-27 za wrzesień 2015 r. pomniejsza wartość dostaw dokonywanych na rzecz nabywcy Y o kwotę 20 000 zł. W przypadku, gdy we wrześniu podatnik X nie dokonywał dostaw (objętych odwrotnym obciążeniem) na rzecz tego podatnika, w informacji VAT-27 wykazuje nazwę oraz NIP podatnika Y oraz łączną wartość dostaw „-20 000,00” (wartość ujemna).

Korekta Informacji w obrocie krajowym

Korektę należy złożyć niezwłocznie, jeżeli w złożonej uprzednio Informacji: wystąpił błąd w jakiejkolwiek pozycji lub wystąpiła konieczność zmiany (korekty) wartości dostaw lub świadczonych usług, z innego powodu niż błąd.

Korektę składa się podobnie jak korektę deklaracji VAT, na tym samym formularzu (VAT-27) zaznaczając w poz. 8 kwadrat „2. Korekta informacji”. Korekta informacji powinna zawierać wszystkie prawidłowe dane wykazane w złożonej wcześniej informacji podsumowującej oraz poprawione dane (które wymagały korekty). Jeżeli korekta dotyczyła kolumny „b”, „c” lub „d” w części C lub D formularza, w kolumnie „a” należy zaznaczyć kwadrat „Tak”. W przypadku skorygowania w kolumnie „d” wartości do zera (0), w kolumnach „b” i „c” należy powtórzyć dane nabywcy, a w kolumnie „d” wpisać „0,00” i w kolumnie „a” zaznaczyć kwadrat „Tak”.

Przykład:
Podatnik (sprzedawca A) w lipcu 2015 r. dokonał dostawy prętów stalowych na rzecz nabywcy B, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, o wartości 50 000 zł. Wystawiając fakturę sprzedawca pomylił się wpisując kwotę 5 000 zł, taką kwotę ujął w ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT, przez co zaniżył podstawę opodatkowania w deklaracji VAT-7, a także w informacji po...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »