MF obowiązkach informacyjnych wspólników spółek nieruchomościowych

Obowiązek złożenia informacji PIT-N2 ciąży na każdym podmiocie będącym podatnikiem podatku dochodowego - wspólniku spółki nieruchomościowej będącym osobą fizyczną, który bezpośrednio lub pośrednio posiada co najmniej 5% praw głosu w spółce, albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku albo 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa do spółki nieruchomościowej. CIT-N2 z kolei składają podatnicy (wspólnicy) spełniający kryteria wymienione powyżej, niebędący osobami fizycznymi. Obowiązek raportowania powstaje niezależnie od tego czy uzyskany został przychód z odpłatnego zbycia praw do spółki nieruchomościowej czy też z innego tytułu - wyjaśnia Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

 

Interpelacja nr 35972 do ministra finansów w sprawie obowiązków wspólników spółek nieruchomościowych

Szanowna Pani Minister!

Funkcjonująca od niedawna w polskim systemie podatkowym instytucja spółki nieruchomościowej będącej płatnikiem podatku dochodowego stała się obiektem licznych zapytań podatników wynikających z wątpliwości interpretacyjnych. Ich rozstrzygnięcie jest niezbędne dla umożliwienia podatnikom i płatnikom prawidłowego wywiązywania się z ustawowych obowiązków. Mając na względzie powyższe pragnę skierować do Pani Minister następujące pytania:

  1. Czy do składania informacji CIT-N2 oraz PIT-N2 zobowiązani są wyłącznie podatnicy, którzy w roku podatkowym, którego wspomniane informacje dotyczą, byli objęci obowiązkiem podatkowym z tytułu zbycia udziałów w spółce nieruchomościowej? Czy też wspomniany obowiązek informacyjny ciąży w każdym przypadku na podatnikach posiadających minimum 5% praw udziałowych (bezpośrednio lub pośrednio) w spółce nieruchomościowej, również takich, którzy nie mają na terytorium RP żadnych obowiązków podatkowych?
  2. Czy obowiązek składania informacji PIT-N2 oraz CIT-N2 dotyczy także spółek transparentnych podatkowo? Wskazałby na to cel regulacji, jednak w art. 27 ust. 1e ustawy o CIT oraz odpowiednio w art. 45 ust. 3f ustawy o PIT widnieje termin ”podatnik”.
  3. Czy w polu 12 formularza CIT-N2 oraz w polu 23 formularza CIT-N2 (opisanych frazą „Liczba łącznie posiadanych bezpośrednio i pośrednio w spółce nieruchomościowej przez podatnika praw do spółki nieruchomościowej”) należy wykazać wartość liczbową praw udziałowych (np. 10 akcji, 23 udziały jednakowej wartości spółce z o.o. itp.) i tym samym w przypadku, gdy spółka nieruchomościowa jest spółką osobową, komentowana wartość wynosi z definicji jeden?

 

Poseł Grzegorz Gaża

17 września 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 35972 w sprawie obowiązków wspólników spółek nieruchomościowych

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 35972 z dnia 21 września 2022 r. wniesioną przez posła Grzegorza Gażę, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Interpelacja dotyczy obowiązków informacyjnych wspólników spółek nieruchomościowych.

Zgodnie z art. 27 ust. 1e ustawy CIT1 spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków d...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »