MF nowych sposobach ochrony przed kradzieżą tożsamości

Od czerwca 2024 roku każdy będzie mógł zastrzec swój PESEL. Instytucje finansowe, notariusze i operatorzy telekomunikacyjni będą zobowiązani do sprawdzenia statusu PESEL-u przed podpisaniem umowy skutkującej zobowiązaniami finansowymi. Dzięki temu ofiary kradzieży tożsamości nie będą ponosić konsekwencji działań oszustów. Nowe przepisy mają zapobiec zaciągnięciu na skradzione dane identyfikujące osobę różnego rodzaju zobowiązań w postaci np. kredytów i pożyczek oraz otwierania rachunków rozliczeniowych przeznaczonych do wykorzystania w działalności przestępczej.

 

Interpelacja nr 44071 do ministra finansów w sprawie możliwości skuteczniejszego zabezpieczania materiału dowodowego w sprawach związanych z zawieraniem umów pożyczek

Działając w wykonaniu uprawnień wynikających z art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, a także art. 192 Regulaminu Sejmu RP, niniejszym pragnę złożyć interpelację poselską w związku z sygnalizacjami uzyskanymi od mieszkańców okręgu tarnowskiego wskazujących na możliwość skuteczniejszego zabezpieczania materiału dowodowego w sprawach związanych z zawieraniem umów pożyczek.

W Polsce odnotowywane są sytuacje, kiedy wskutek kradzieży dokumentów tożsamości zawierane są umowy kredytów lub pożyczek. Wskazany fakt nierzadko ujawniany jest dopiero na etapie egzekucji komorniczej. Sprawy nie ułatwia podawanie fałszywych danych miejsca zamieszkania do dokumentacji sporządzanej w banku. W ten sposób osoba, której dane tożsamości zostały podane przy zawarciu umowy kredytu lub pożyczki, nie jest skutecznie informowana za pomocą korespondencji kierowanej do niej z banku, sądu czy też innej instytucji. W wyniku tego może dojść do uprawomocnienia się nakazu zapłaty i w związku z tym rozpoczęcia działań windykacyjnych. Niejednokrotnie powstają trudności w udowodnieniu, że pożyczka lub kredyt zostały zaciągnięte niezgodnie z prawem.

Interesariusze poddają pod rozważenie propozycję zobowiązania banków i innych instytucji udzielających pożyczek do utrwalania wizerunku osoby fizycznie zawierającej umowę pożyczki. Osoby te podnoszą, że wskazana procedura umożliwiłaby odpowiednie zabezpieczenie materiału dowodowego koniecznego w sytuacji wykorzystania cudzych danych osobowych.

Faktem notoryjnym jest, iż powyższe zagadnienie jest problemem powszechnym, natomiast sygnalizacje osób z regionu tarnowskiego są egzemplifikacją kwestii o szerokim zasięgu.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o rozważenie możliwości podjęcia szerszych działań w przedmiotowym zakresie poprzez rozważenie postulatów de lege ferenda ukierunkowanych na wzmocnienie ochrony osób zagrożonych przestępstwem w przedmiotowej kwestii i o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Czy ministerstwo dostrzega wskazaną problematykę i rozważa wprowadzenie dodatkowych uregulowań związanych ze sprawdzaniem tożsamości osób zawierających umowy pożyczek i kredytów?

Czy ministerstwo rozważa nowelizację przepisów w tym zakresie?

Czy ministerstwo uznaje za zasadny postulat utrwalania wizerunku osoby zawierającej umowę pożyczki lub kredytu, względnie czy ministerstwo planuje wprowadzenie innych rozwiązań w omawianym zakresie, które pozwoliłby na zabezpieczenie się przed omawianymi oszustwami?

Mając na uwadze powyższe, proszę o rozpatrzenie mojej interpelacji w terminie przewidzianym w art. 193 ust. 1 Regulaminu Sejmu RP.

Poseł Piotr Sak

29 sierpnia 2023 r.

 

 

Odpowiedź na interpelację nr 44071 w sprawie możliwości skuteczniejszego zabezpieczania materiału dowodowego w sprawach związanych z zawieraniem umów pożyczek

Szanowna Pani Marszałek,

w nawiązaniu do interpelacji numer 44071 w sprawie możliwości skuteczniejszego zabezpieczania materiału dowodowego w sprawach związanych z zawieraniem umów pożyczek Posła na Sejm RP Pana Piotra Saka, uprzejmie przedstawiam poniższą odpowiedź.

...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »