Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.10.2018

MF: Niższe odsetki także przy zaliczkach na podatek, ale…

Przepis art. 56a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa nie dotyczy przypadków, gdy wpłata tytułem zaległych zaliczek na podatek dochodowy (w całości lub w części) dokonywana jest w trakcie roku podatkowego, zanim jeszcze wysokość należnych zaliczek nie zostanie udokumentowana w rocznym zeznaniu podatkowym. Nie przekreśla to możliwości skorzystania z odsetek obniżonych przez podatników PIT korygujących zaliczki na podatek. Z obniżonej stawki odsetek może zatem skorzystać podatnik, który z własnej inicjatywy koryguje zeznanie podatkowe poprzez wskazanie niezadeklarowanych wcześniej należnych zaliczek bądź zwiększenie ich pierwotnej wysokości - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Interpelacja nr 25780 do ministra finansów w sprawie zasad naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Szanowna Pani Minister!

Przepisy ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r poz. 800, ze zm.) przewidują, że od zaległości podatkowych naliczane są odsetki zasadniczo w wysokości sumy dwukrotności stopy lombardowej NBP oraz 2% (minimalnie 8%).

W art. 56a Ordynacji podatkowej wskazany został wyjątek, że w pewnych okolicznościach zastosowanie znajduje obniżona stawka odsetek w wysokości 50% podstawowej stawki odsetek. Zastosowanie tej stawki jest możliwe, cytując przepis „w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

  1. złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
  2. zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty”.

Z uzasadnienia projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649), w wyniku której do porządku prawnego został wprowadzony art. 56a Ordynacji podatkowej, wynika, że obniżona stawka odsetek za zaległości podatkowe przeznaczona jest dla podatników przejawiających inicjatywę w skorygowaniu nieprawidłowości w pierwotnej deklaracji i uregulowaniu zaległości podatkowej.

O ile sam fakt obowiązywania przepisów zachęcających podatników do korygowania błędów w rozliczeniach podatkowych bez konieczności przeprowadzania kontroli jest godny pochwały, to należy zwrócić uwagę, że brzmienie przepisów budzi wątpliwości interpretacyjne i może prowadzić do absurdalnych wniosków. Mianowicie art. 56a Ordynacji podatkowej nie uwzględnia faktu, że podatnicy podatków dochodowych zobowiązani są w trakcie roku do wpłacania zaliczek na podatek, natomiast termin złożenia deklaracji przypada w pierwszych miesiącach następnego roku podatkowego. Możliwe są zatem sytuacje, że powstanie zaległość podatkowa, chociaż nie powstał obowiązek złożenia deklaracji – trudne jest tym samym spełnienie warunku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji. Interpretacja art. 56a Ordynacji podatkowej prowadzi więc do wniosku, że podatnik, który ureguluje zaległość z tytułu niezapłaconej zaliczki przed zakończeniem roku podatkowego (czyli przed pojawieniem się możliwości złożenia deklaracji) nie może skorzystać z ulgi w postaci obniżonej stawki odsetek. Wniosek ten jest absurdalny, gdyż oznacza, że podatnikom może się bardziej opłacać zwlekanie z uregulowaniem zaległości do końca roku podatkowego. Kolejnym absurdem jest fakt, że podatnik musiałby najpierw świadomie złożyć błędną deklarację i dopiero w następnej kolejności złożyć korektę oraz zapłacić zaległość.

Kwestię tę zasygnalizował Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 listopada 2016 r., sygn. II FSK 2978/14:

W stanie faktycznym sprawy wątpliwość może budzić, czy wystarczające dla osiągnięcia skutku wynikającego z art. 56 § 1a O.p [przepis obowiązujący przed ustanowieniem art. 56a przewidujący podobne warunki stosowania stawki obniżonej] było złożenie zeznania rocznego, w którym podano skorygowane kwoty zaliczek uprzednio zapłaconych, czy też należało najpierw zadeklarować zaliczki nieprawidłowe i dopiero później złożyć korektę deklaracji. Niemniej jednak kwestia ta nie była podnoszona w skardze kasacyjnej, stąd też Naczelny Sąd Administracyjny poprzestał tylko na jej zasygnalizowaniu.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o informację:

Według jakiej stawki, w ocenie ministerstwa, powinno ustalać się odsetki od zaległości z tytułu zaliczki na podatek dochodowy uregulowanej przed upływem terminu na złożenie zeznania rocznego (przed złożeniem zeznania)?

Jeżeli w ocenie ministerstwa takie okoliczności nie uprawniają do zastosowania obniżonej stawki odsetek, to jakie są argumenty przemawiające za obowiązywaniem przepisu w formie zniechęcającej niektórych podatników do jak najszybszego regulowania zaległości podatkowych?

Posłowie:
Marek Ruciński, Jerzy Meysztowicz, Paweł Kobyliń...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »