MF: Amortyzacja jednorazowa środków trwałych w ramach pomocy de minimis

W 2007r. została wprowadzona nowa metoda jednorazowej (przyśpieszonej) amortyzacji środków trwałych. Jej zasady określają przepisy art. 22 k ust. 7-13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów udostępniło zaktualizowany informator dotyczący amortyzacji jednorazowej środków trwałych w ramach pomocy de minimis.

1. Podmioty korzystające z jednorazowej amortyzacji

1.1. Mali podatnicy

Z metody tej mogą korzystać mali podatnicy w rozumieniu art. 5a pkt 20 updof, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Do ustalenia kryterium małego podatnika należy brać pod uwagę tylko przychód ze sprzedaży, bez przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń, kar umownych, przedawnionych lub umorzonych zobowiązań itp.

Mali podatnicy mają prawo do jednorazowych odpisów w:

2018 r. - jeśli w 2017r. przychód ze sprzedaży nie przekroczył u nich 1.200.000 euro - 5.176.000 zł

2017 r. - jeśli w 2016r. przychód ze sprzedaży nie przekroczył u nich 1.200.000 euro - 5.157.000 zł

2016 r. - jeśli w 2015r. przychód ze sprzedaży nie przekroczył u nich 1.200.000 euro - 5.092.000 zł

2015 r. - jeśli w 2014 r. przychód ze sprzedaży nie przekroczył u nich 1.200.000 euro - 5.015.000 zł

2014 r. - jeśli w 2013 r. przychód ze sprzedaży nie przekroczył u nich 1.200.000 euro - 5.068.000 zł

2013 r. - jeśli w 2012 r. przychód ze sprzedaży nie przekroczył u nich 1.200.000 euro - 4.922.000 zł

2012 r. - jeśli w 2011 r. przychód ze sprzedaży nie przekroczył u nich 1.200.000 euro - 5.324.000 zł

2011 r. - jeśli w 2010 r. przychód ze sprzedaży nie przekroczył u nich 1.200.000 euro - 4.736.000 zł

2010 r. - jeśli w 2009 r. przychód ze sprzedaży nie przekroczył u nich 1.200.000 euro - 5.067.000 zł

2009 r. - jeśli w 2008 r. przychód ze sprzedaży nie przekroczył u nich 1.200.000 euro - 4.053.000 zł

Uwaga! Ustawą z 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 69, poz. 587) zmieniony został limit przychodów dla małego podatnika z 800.000 euro na 1.200.000 euro. Skutkiem tej zmiany było uzyskanie statusu małego podatnika od 01.01.2009 r. dla tej grupy podatników, których wartość przychodu ze sprzedaży w 2008 r. była wyższa niż 800.000 euro, a nie przekroczyła 1.200.000 euro.

2008 r. - jeśli w 2007 r. przychód ze sprzedaży nie przekroczył u nich 800.000 euro - 3.014.000 zł

2007 r. - jeśli w 2006 r. przychód ze sprzedaży nie przekroczył u nich 800.000 euro - 3.180.000 zł

Spółki niebędące osobą prawną /zasada dot. również limitu 1.200.000 euro/

/.../ dla celów jednorazowej amortyzacji podatkowej, przy ocenie spełnienia kryteriów pojęcia małego podatnika w przypadku, gdy działalność gospodarcza wykonywana jest w formie spółki nie będącej osobą prawną do limitu 800.000 euro należy uwzględniać przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w tej spółce.

1.2. Podatnicy rozpoczynający działalność

Odpisów jednorazowych mogą dokonywać podatnicy, którzy w roku podatkowym rozpoczęli działalność, z wyjątkiem tych, którzy w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadzili działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnicy spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził ich małżonek, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Rozpoczynający działalność w:

2018 r. - mają prawo do odpisów jednorazowych w 2018r.

2017 r. - mają prawo do odpisów jednorazowych w 2017r.

2016 r. - mają prawo do odpisów jednorazowych w 2016r.

2015 r. - mają prawo do odpisów jednorazowych w 2015r.

...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »