Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.08.2013

Materiały reklamowe i prezenty o małej wartości a VAT

Pytanie podatnika: Jak rozliczać nieodpłatne przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych oraz prezentów o małej wartości dla potrzeb VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2013 r. (data wpływu 26 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych oraz prezentów o małej wartości:

 • odnośnie pytań od nr 1 do nr 3 oraz pytań nr 7 i 8 – jest prawidłowe
 • odnośnie pytań od nr 4 do nr 6 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych oraz prezentów o małej wartości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego artykułów elektrotechnicznych. Spółka w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dokonuje nieodpłatnych wydań następujących drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych: katalogów, ulotek, plakatów.
Wnioskodawca dokonuje odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem wyżej wymienionych materiałów reklamowych i informacyjnych.
Jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku) przedstawiają się w sposób następujący:

 • Plakat-1 szt.- wartość przekracza 10zł;
 • Ulotka - 1 szt. - wartość nie przekracza 10 zł;
 • Katalog -1 szt. - wartość przekracza 10 zł (jest to około 50 zł);
 • Kalendarz książkowy - 1 szt. - wartość przekracza 10 zł (jest to około 30 zł);
 • Kalendarz ścienny trójdzielny - 1 szt. - wartość przekracza 10 zł (jest to około 30 zł)

W przypadku plakatów są one przekazywane głównie kontrahentom, którymi są sklepy detaliczne. Plakaty przekazywane są w celu wywieszenia w sklepach (firmach) klientów, zawierają one informacje o Wnioskodawcy i o produktach dystrybuowanych przez Wnioskodawcę.
Przekazywane przez Wnioskodawcę ulotki zawierają reklamy produktów dystrybuowanych przez Wnioskodawcę, informacje o promocjach, lub dniach otwartych. Ulotki udostępniane są co do zasady na stoiskach handlowych w hurtowniach Wnioskodawcy.
Katalogi zawierają informacje o produktach dystrybuowanych przez Wnioskodawcę, zdjęcia produktów, ceny, parametry techniczne oraz wartości użytkowe.
Kalendarz ścienny trójdzielny zawiera trójdzielny kalendarz oraz reklamę Spółki Wnioskodawcy wraz jej logotypem.

Kalendarz książkowy oprócz kalendarza na cały rok, zawiera:

 • reklamę Spółki Wnioskodawcy wraz z jej logotypem;
 • adresy wszystkich filii Wnioskodawcy wraz z numerami telefonów;
 • informację (reklamę) katalogu towarów oferowanych przez Wnioskodawcę;
 • informację (reklamę) sklepu internetowego Wnioskodawcy;

Wszystkie wyżej wymienione drukowane materiały reklamowe i informacyjne przekazywane są kontrahentom (klientom) Wnioskodawcy. Klientami są przede wszystkim osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki z branży elektrotechnicznej (elektro-montażowej), a także sklepy detaliczne zajmujące się sprzedażą produktów elektrotechnicznych. Przekazanie następuje bezpośrednio przez Wnioskodawcę bez pośrednictwa podmiotów trzecich. Przekazanie następuje za pośrednictwem przedstawicieli handlowych - pracowników Wnioskodawcy. Ponadto przekazania następują w hurtowniach Wnioskodawcy bezpośrednio klientom. Przekazywane materiały reklamowe i informacyjne wydawane są co do zasady pojedynczo (jedna sztuka).

Wnioskodawca będzie prowadził ewidencję przekazywanych klientom towarów w postaci plakatów, katalogów oraz kalendarzy, o której mowa w art. 7 ust 4 pkt 1) VATU. W takiej sytuacji łączna wartość materiałów przekazanych jednej osobie w roku podatkowym nie będzie przekraczała kwoty 100 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 1. Czy nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych w postaci katalogów w przypadku gdy cena jednostkowa nabycia jednego katalogu wynosi ok. 50 zł dokonane na rzecz kontrahentów (klientów) Wnioskodawcy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 2. Czy nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych w postaci, ulotek w przypadku gdy cena jednostkowa nabycia jednej ulotki wynosi mniej niż 10 zł, dokonane na rzecz kontrahentów (klientów) Wnioskodawcy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 3. Czy nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych w postaci, plakatów, w przypadku gdy cena jednostkowa nabycia jednego plakatu wynosi więcej niż 10 zł, dokonane na rzecz kontrahentów (klientów) Wnioskodawcy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 4. Czy nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych w postaci katalogów - w przypadku gdy cena jednostkowa nabycia jednego katalogu wynosi ok. 50 zł dokonane na rzecz kontrahentów (klientów) Wnioskodawcy, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie prowadził ewidencję przekazywanych klientom towarów, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1) VATU, a łączna wartość materiałów przekazanych jednej osobie w roku podatkowym nie będzie przekraczała kwoty 100 zł - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 5. Czy nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych w postaci, ulotek w przypadku gdy cena jednostkowa nabycia jednej ulotki wynosi mniej niż 10 zł, dokonane na rzecz kontrahentów (klientów) Wnioskodawcy, - jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy jako tzw. prezentów o małej wartości - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 6. Czy nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych w postaci, plakatów, w przypadku gdy cena jednostkowa nabycia jednego plakatu wynosi więcej niż 10 zł, dokonane na rzecz kontrahentów (klientów) Wnioskodawcy, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie prowadził ewidencję przekazywanych klientom towarów, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1) VATU, a łączna wartość materiałów przekazanych jednej osobie w roku podatkowym nie będzie przekraczała kwoty 100 zł - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 7. Czy nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych w postaci kalendarza ściennego w - przypadku gdy cena jednostkowa nabycia jednego kalendarza ściennego wynosi ok. 30 zł dokonane na rzecz kontrahentów (klientów) Wnioskodawcy, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie prowadził ewidencję przekazywanych klientom towarów, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1) VATU, a łączna wartość materiałów przekazanych jednej osobie w roku podatkowym nie będzie przekraczała kwoty 100 zł - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 8. Czy nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych w postaci kalendarza książkowego w przypadku gdy cena jednostkowa nabycia jednego kalendarza książkowego wynosi ok. 30 zł dokonane na rzecz kontrahentów (klientów) Wnioskodawcy, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie prowadził ewidencję przekazywanych klientom towarów, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1) VATU, a łączna wartość materiałów przekazanych jednej osobie w roku podatkowym nie będzie przekraczała kwoty 100 zł - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych w postaci katalogów w przypadku gdy cena jednostkowa nabycia jednego katalogu wynosi ok. 50 zł dokonane na rzecz kontrahentów (klientów) Wnioskodawcy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 2. Nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych w postaci, ulotek w przypadku gdy cena jednostkowa nabycia jednej ulotki wynosi mniej niż 10 zł, dokonane na rzecz kontrahentów (klientów) Wnioskodawcy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 3. Nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych w postaci, plakatów, w przypadku gdy cena jednostkowa nabycia jednego plakatu wynosi więcej niż 10 zł, dokonane na rzecz kontrahentów (klientów) Wnioskodawcy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 4. Nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych w postaci katalogów - w przypadku gdy cena jednostkowa nabycia jednego katalogu wynosi ok. 50 zł dokonane na rzecz kontrahentów (klientów) Wnioskodawcy, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie prowadził ewidencję przekazywanych klientom towarów, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1) VATU, a łączna wartość materiałów przekazanych jednej osobie w roku podatkowym nie będzie przekraczała kwoty 100 zł., nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako przekazanie prezentów o małej wartości o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 VATU.
 5. Nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych w postaci, ulotek - w przypadku gdy cena jednostkowa nabycia jednej ulotki wynosi mniej niż 10 zł, dokonane na rzecz kontrahentów (klientów) Wnioskodawcy, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, - nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako przekazanie prezentów o małej wartości o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 2 VATU.
 6. Nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych w postaci, plakatów - w przypadku gdy cena jednostkowa nabycia jednego plakatu wynosi więcej niż 10 zł, dokonane na rzecz kontrahentów (klientów) Wnioskodawcy jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie prowadził ewidencję przekazywanych klientom towarów, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1) VATU, a łączna wartość materiałów przekazanych jednej osobie w roku podatkowym nie będzie przekraczała kwoty 100 zł. - nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako przekazanie prezentów o małej wartości o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 VATU.
 7. Nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych w postaci kalendarza ściennego - w przypadku gdy cena jednostkowa nabycia jednego kalendarza ściennego wynosi ok. 30 zł dokonane na rzecz kontrahentów (klientów) Wnioskodawcy .jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie prowadził ewidencję przekazywanych klientom towarów, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1) VATU, a łączna wartość materiałów przekazanych jednej osobie w roku podatkowym nie będzie przekraczała kwoty 100 zł. - nie podlega opod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »