Mam nieściągalne wierzytelności – co z VAT?

W sytuacji posiadania nieściągalnej wierzytelności istnieje problem dwojakiego rodzaju. Pierwszym – oczywistym - jest brak należności z tytułu dostawy towaru lub wykonania usługi. Druga kwestia to obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu transakcji, która nie została sfinalizowana. Dla tej drugiej sytuacji znajduje zastosowanie art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

W myśl art. 89a ust. 1a ww. ustawy nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Należy cieszyć się z takich zapisów bowiem proces windykacji jest długotrwały oraz niełatwy i nie zawsze przynosi zamierzony skutek. Brak zapłaty za dobra lub usługi przynosi efekt w postaci zobowiązania sprzedawcy do ponoszenia obciążeń z tytułu VAT z własnych zasobów finansowych.

Warunki skorzystania z ulgi

W dalszej części art. 89a określone zostały warunki, po spełnieniu których możliwe jest dokonanie korekty:

  1. dostawa towarów lub świadczenie usług dokonane zostało na rzecz kontrahenta, który w momencie dostawy lub świadczenia usług był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i w chwili transakcji nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  2. od daty wystawienia faktury dokumentującej dokonanie czynności nie upłynęły dwa lata, które liczone są od końca roku, w którym faktura została wystawiona,
  3. na dzień poprzedzający złożenie deklaracji VAT, w której następuje skorygowanie podstawy opodatkowania i VAT z tytułu nieściągalnych wierzytelności, wierzyciel i dłużnik są czynnymi podatnikami VAT, a dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w likwidacji.

Korekty VAT dokonuje się w deklaracji VAT za okres, w którym upłynął 90 dzień od upływu terminu płatności wierzytelności. Podatnik nie ma możliwości dokonania tego rodzaju korekty po upływie tego terminu.

Podstawę wszczęcia procedury ulgi na złe długi stanowi zapłacenie należnego przez sprzedawcę podatku zgodnie z regułami powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu. W przypadku gdy sprzedawca nie otrzymał płatności aby do niej przystąpić musi sprawdzić termin płatności wierzytelności, w stosunku do której chce on dochodzić ulgi. Zwrócić też musi uwagę, że z dobrodziejstwa ulgi na złe długi nie skorzysta w prz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »