Małżeński ustrój majątkowy a kwestie podatkowe

Stosowanie niektórych rozwiązań zawartych wustawie z26lipca 1991r. opodatku dochodowym odosób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z2012r., poz. 361, zpóźn. zm., dalej: ustawa oPIT) jest uzależnione odtego, czy podatnik pozostawał wzwiązku małżeńskim oraz czy między małżonkami istniała wokreślonym czasie wspólność majątkowa.

Czym jest wspólność majątkowa?

Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 788, z późn. zm., dalej: K.r.o.) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Jest to tzw. ustawowy ustrój majątkowy. Jednocześnie jednak, na podstawie art. 47 § 1 K.r.o., małżonkowie mogą:

  • rozszerzyć lub ograniczyć wspólność ustawową,
  • ustanowić rozdzielność majątkową,
  • ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

W każdym przypadku konieczne jest zawarcie tzw. umowy majątkowej w formie aktu notarialnego. Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Następnie może zostać zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.

Ustrój majątkowy niekiedy jest istotny dla kwestii podatkowych...

Prawo podatkowe jest gałęzią prawa odrębną od prawa rodzinnego. Nie oznacza to jednak, że instytucje funkcjonujące na gruncie prawa rodzinnego nie mają wpływu na zagadnienia podatkowe.

Tytułem przykładu, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o PIT, co do zasady tylko ci małżonkowie, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a którzy jednocześnie nie są opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub podatkiem liniowym, mogą złożyć wspólne zeznanie podatkowe PIT-36 lub PIT-37. Wyjątek dotyczy tych podatników, którzy zawarli związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, lub pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego. W obu przypadkach istotne jest to, aby między małżonkami w roku, za który będzie składane wspólne zeznanie podatkowe, istniała wspólność majątkowa.

Inna sytuacja, w której istotny może być fakt pozostawania przez podatnika w związku małżeńskim, w którym panuje wspólność majątkowa, dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »