Mały ZUS po nowemu - główne założenia zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało do RCL projekt zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i Krajowej Administracji Skarbowej, służący wprowadzeniu nowych zasad ustalania tak zwanego "małego ZUS". Projekt rozszerza sferę uprawnionych do ulgi przedsiębiorców, uzależniając możliwość skorzystania z niej od wysokości zeszłorocznego przychodu i definiując jego stałą wysokość na 120 000 zł (10 000 zł średniomiesięcznie). Jednocześnie jednak pojawić się ma limitowanie dochodów - co spowoduje pewne komplikacje.

Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców obejmują obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Minimalna wysokość składek na te ubezpieczenia w przypadku braku korzystania z ulg w 2019 r. wynosi 904,60 zł miesięcznie (bez uwzględnienia składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Minimalne roczne wydatki na te składki to ponad 10 850 zł. Do tego należy doliczyć konieczność zapłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości ok. 4100 zł (w przypadku wystąpienia dochodu znaczną ich część można od niego odliczyć).

Przypomnijmy - „Mały ZUS” to ulga, z której mogą korzystać obecnie przedsiębiorcy, których roczne przychody nie przekraczają poziomu 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Limit ustalany jest zatem parametrycznie, i ulega corocznie zwiększeniu, razem ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Po zmianie limit miałby być stały.

Co ciekawe - korzyść z ustalenia limitu w stałej wysokości może być jedynie czasowa. Jeśli rząd zrealizuje obietnice z kampanii wyborczej, już za parę lat minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 4000 zł - czyli limit, liczony wg starych zasad osiągnąłby właśnie 120 000 zł. Jeśli kwota minimalnego wynagrodzenia będzie w przyszłości rosnąć, a limit korzystania z małego ZUS-u nie będzie zwaloryzowany (automatycznego mechanizmu indeksacji nie ma w projekcie), to proponowane rozwiązanie w dłuższym okresie czasu okaże się gorsze od obecnego. Jeśli zauważymy również, że wysokomarżowe przedsięwzięcia ze sporym względnie dochodem nie będą mogły skorzystać z małego ZUS, korzyści staną się co najmniej dyskusyjne.

Z ulgi korzysta obecnie wg projektodawcy ponad 186 000 przedsiębiorców. Ta liczba po wprowadzeniu zmian zapewne się zwiększy - projektodawcy przewidują, że ok. 320 000 małych przedsiębiorców będzie mogło korzystać z małego ZUS, osiągając korzyść nawet do kilkuset złotych miesięcznie (hipotetyczne wyliczenia ministerialne prezentujemy w tabelach niżej).


Ważne!

Nie ulegnie zmianie dotychczasowa kolejnosć korzystania z ulg na ZUS przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą - pierwsza jest "Ulga na start", potem tzw. składki pd preferencyjnej podstawy a następnie zmodyfikowany "Mały ZUS". .


Warunki skorzystania z ulgi

Aby skorzystać z ulgi, trzeba będzie spełnić warunek dotyczący wysokości przychodów, a następnie ustalić wysokość ulgi w powiązaniu z dochodem.

Prawo do skorzystania z obniżonej składki na ubezpieczenia społeczne będą miały osoby, których przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie był wyższy niż 120 tys. zł, jeżeli działalność była prowadzona przez cały rok, lub odpowiednio skorygowany względem liczby dni prowadzenia działalności.

W dalszej kolejności będzie obliczało się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne - uzależniając ją od przeciętnego miesięcznego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętego przez przedsiębiorcę w poprzednim roku kalendarzowym. Najniższa podstawa wymiaru składek będzie stanowić połowę tego dochodu, z uwzględnieniem liczby dni prowadzenia działalności gospodarczej.

Wydłużony ma zostać termin na zgłoszenie dokumentów rejestracyjnych z nowym kodem (i/lub wyrejestrowania z dotychczasowego kodu).

Pozostałe główne warunki korzystania z ulgi pozostaną bez zmian.


Uwaga

Podstawa wymiaru składek nie będzie mogła być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku (to również minimalna wysokość podstawy wymiaru tzw. preferencyjnych składek ubezpieczeniowych). Podstawa nie będzie też mogła być wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy (to obecnie najniższą podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i nie korzystają z żadnych zwolnień i ulg).


Ustalenie dochodu

W przypadku, gdy składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy (oraz osób z nim współpracujących) zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, to roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, liczony na potrzeby określenia podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych na kolejny rok1, powinien zostać powiększony o ic...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »