Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.07.2015

Likwidacja ZFŚS. Skutki podatkowe

Pytanie podatnika: Czy przeniesienie salda konta „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” na konto „Pozostałe przychody operacyjne” skutkowało będzie powstaniem przychodu Spółki podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu 4 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu likwidacji konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 4 marca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu likwidacji konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 7 maja 2015 r., (doręczonym w dniu 13 maja 2015 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie, dnia 22 maja 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
Stan faktyczny na 31 stycznia 2015 r.

Likwidacja Spółki z o.o. w Ł., prowadzona jest od dnia 3 września 2012 r., tj. od dnia, w którym w siedzibie Spółki w obecności Notariusza odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Sp. z o.o., które podjęło następujące uchwały:

 • uchwałę w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia likwidacji,
 • uchwałę w sprawie powołania Likwidatora.

Wnioskodawca nadmienia, że w Spółce od 1990 r. do chwili obecnej nie działały żadne organizacje związkowe.

Z analizy zapisów księgowych na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz dokumentów źródłowych, na podstawie których dokonano ewidencji w księgach rachunkowych Spółki wynika, że dnia 31 grudnia 2014 r. konto Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazuje saldo kredytowe, które stanowi różnicę pomiędzy dokonanymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odpisami podstawowymi w latach 2006-2014 obciążającymi koszty działalności, a kwotami wydatków, jakie poniesione zostały w wyżej wymienionym okresie, w związku z prowadzeniem działalności socjalnej.

Trudna sytuacja płatnicza jaka występowała w Spółce w latach 2006-2014 spowodowała, że zakres prowadzonej działalności socjalnej znacznie został ograniczony, a kwoty odpisów podstawowych, jakie w tym okresie dokonane zostały, nie były w ustawowych terminach i w pełnej wysokości odprowadzone na wyodrębniony rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Aktualnie w Spółce zatrudnionych jest czterech pracowników w tym: Likwidator. Przewiduje się, że rozwiązanie umów o pracę z pracownikami nastąpi z dniem 30 czerwca 2015 r., a zatem za pierwsze półrocze 2015 r. zostanie dokonany odpis podstawowy, a równowartość środków pieniężnych – zgodnie z zapisem art. 12 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.; dalej ZFŚS) odprowadzona zostanie na wyodrębniony rachunek środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Z powyższego wynika, że na dzień 30 czerwca 2015 r. na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będzie występowało saldo kredyt obejmujące kwoty z lat 2006-2014, o których mowa w punkcie 2 oraz kwotę odpisu podstawowego za pierwsze półrocze 2015 r., która pomniejszona zostanie o ewentualne wydatki na działalność socjalną, jaka w tym okresie prowadzona będzie. Natomiast na rachunku środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będą zgromadzone środki pieniężne odzwierciedlające równowartość odpisu podstawowego za pierwsze półrocze 2015 r. pomniejszone o kwoty wydatkowane na działalność socjalną w tym okresie.

Z uwagi na uwarunkowania opisane w punkcie 3, kwoty odpisów podstawowych nie były zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, a tym samym w latach 2006-2014 zwiększały podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Z przedstawionego materiału wynika, że na dzień 30 czerwca 2015 r. w likwidowanej Spółce na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz na rachunku środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pozostają niewykorzystane kwoty (o których mowa w punkcie 5), a ze wszystkimi zatrudnionymi pracownikami zostaną rozwiązane umowy o pracę.

W uzupełnieniu wniosku Spółka dodała następujące wyjaśnienia.

 1. całość dochodów Spółki bez względu na miejsce ich osiągnięcia podlega w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych,
 2. rokiem podatkowym dla Spółki jest rok kalendarzowy,
 3. podstawowy przedmiot działalności Spółki obejmował:
  • prowadzenie działalności handlowej na rynkach zagranicznych w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych, jak również eksportu i importu towarów oraz materiałów do produkcji obuwia,
  • realizację obrotu towarowego w kraju na szczeblu hurtu i detalu,
  • wynajem powierzchni biurowych i magazynowych,
  ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »