Likwidacja spółki kapitałowej a konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszczęcie i w konsekwencji prowadzenie postępowania likwidacyjnego spółki kapitałowej wiąże się z koniecznością podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych mających na celu upłynnienie majątku, spłatę wierzytelności i podział majątku pozostałego z masy likwidacyjnej, pomiędzy udziałowców lub akcjonariuszy.

Spółka w likwidacji nie podejmuje nowych czynności zmierzających do rozwoju dotychczasowych przedsięwzięć gospodarczych, lecz zmierza do zakończenia bieżących spraw i rozliczenia się ze wspólnikami z niesprzedanego majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli.

Powstaje zatem pytanie o konsekwencje podatkowe likwidacji spółki kapitałowej po stronie jej wspólników będących osobami fizycznymi.

Wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej stanowi po stronie jej wspólnika, przychód (dochód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w źródle kapitały pieniężne. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4 lit. c ustawy o PDOF, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki. Stosownie do art. 24 ust. 5 pkt. 3 ustawy o PDOF dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki.

Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt. 4 ustawy o PDOF, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

W myśl art. 41 ust. 4 ustawy o PDOF, likwidowana spółka jest zobowiązana do poboru zryczałtowanego 19% podatku dochodowego. Spółka jako płatnik powinna kwotę pobranego podatku przelać na rachunek naczelnika urzędu skarbowego według miejsca położenia jej siedziby, do 20 dnia następnego miesiąca i złożyć deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT – 8AR, którą należy przekazać przed dniem zaprzestania prowadzenia działalności przez spółkę.

Jak...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »