Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.02.2014

Likwidacja spółki jawnej. Jakie skutki podatkowe?

Pytanie podatnika: Czy otrzymanie pieniędzy wskutek likwidacji Spółki spowoduje u Wnioskodawcy powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy otrzymanie wierzytelności pieniężnych wskutek likwidacji Spółki spowoduje u Wnioskodawcy powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2013 r. (data wpływu 11 października 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 stycznia 2014 r. (data wpływu 17 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych oraz wierzytelności pieniężnych w ramach likwidacji Spółki jawnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych oraz wierzytelności pieniężnych w ramach likwidacji Spółki jawnej.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 30 grudnia 2013 r., Nr IPTPB1/415-655/13-2/MD, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 30 grudnia 2013 r. (data doręczenia 7 stycznia 2014 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 13 stycznia 2014 r., data nadania w polskiej placówce pocztowej 14 stycznia 2014 r. (data wpływu 17 stycznia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym. W przyszłości zostanie wspólnikiem Spółki jawnej z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka”). W toku działalności Spółki mogą wystąpić sytuacje, które powodować będą jej rozwiązanie. Jeśli taka sytuacja wystąpi, przeprowadzona zostanie likwidacja Spółki, a jej majątek - po spłaceniu zobowiązań oraz pozostawieniu odpowiednich kwot na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych - zostanie podzielony pomiędzy wspólników, stosownie do postanowień umowy Spółki, tj. w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku Spółki. Majątek Spółki przekazywany w ramach procesu likwidacji stanowić mogą m.in. środki pieniężne oraz wierzytelności pieniężne.

W piśmie z dnia 13 stycznia 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Nie prowadzi działalności gospodarczej. W przyszłości jednak zamierza prowadzić działalność gospodarczą nie bezpośrednio, lecz jako wspólnik Spółki jawnej, w związku z powyższym:
  • zakresem działalności gospodarczej Spółki jawnej będzie objęta: pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, działalność finansowa (pozostałe formy udzielania kredytów) lub ewentualnie działalność holdingowa (działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; działalność holdingów finansowych). Niewykluczone, że przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jawnej będzie również obrót wierzytelnościami,
  • przychody osiągane z prowadzonej (w formie Spółki jawnej) pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane będą na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, stosownie do art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). Alternatywnie dochody te mogą być również opodatkowane podatkiem liniowym, zgodnie z art. 9a ust. 2 w zw. z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Spółka jawna, o której mowa we wniosku, jeszcze nie istnieje. Powstanie ona w przyszłości w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę jawną. Przekształcenie zostanie dokonane stosownie do art. 551 § 1 i następne ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030).
 3. Jak wskazano powyżej, Spółka jawna powstanie z przekształcenia Spółki z ograniczoną, odpowiedzialnością. Udział Wnioskodawcy w zysku Spółki jawnej (po jej przekształceniu ze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) będzie odpowiadał wielkości wkładu poczynionego przez Wnioskodawcę do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na nabycie udziałów w tejże Spółce. Na chwilę złożenia uzupełnienia wniosku Wnioskodawca nie jest w stanie określić dokładnego procentowego udziału w zysku przyszłej Spółki jawnej, przy czym jak wskazano powyżej, powinien być on proporcjonalny do dokonanych wkładów.
 4. Jak już wskazano powyżej, głównym przedmiotem działalności Spółki jawnej powinna być pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, działalność finansowa (pozostałe formy udzielania kredytów) lub ewentualnie działalność holdingowa (działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; działalność holdingów finansowych). Niewykluczone, że przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jawnej będzie również obrót wierzytelnościami.
 5. Jak już zostało wspomniane wcześniej, Spółka jawna powstanie z przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Otrzymane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki jawnej środki pieniężne zostaną pozyskane jako realizacja wierzytelności wynikającej ze zbycia jej składników majątku. O ile część należności z tytułu sprzedaży nie zostanie jeszcze uregulowana do czasu likwidacji, w skład likwidowanej Spółki jawnej mogą wchodzić również finansowe składniki majątku (wierzytelności).
 6. Otrzymane w wyniku likwidacji Spółki jawnej przez Wnioskodawcę wierzytelności będą stanowiły wierzytelności z tytułu sprzedaży. Niewykluczone, że wierzytelności te powstaną również z tytułu udzielonych pożyczek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy otrzymanie pieniędzy wskutek likwidacji Spółki spowoduje u Wnioskodawcy powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 2. Czy otrzymanie wierzytelności pieniężnych wskutek likwid...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »