Likwidacja spółki. Czy niespłacona pożyczka jest przychodem?

Wykreślenie z rejestru spółki mającej niezaspokojone zobowiązania nie może być zakwalifikowane jako umorzenie zobowiązania (nieodpłatne zwolnienie z długu) i w konsekwencji nie może skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie spółki. Zdarzenie powodujące powstanie przychodu podatkowego musi zaistnieć do majątku podatnika, przy czym z chwilą wykreślenia z rejestru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka - podatnik przestaje istnieć, także jako podatnik. Niemożliwym byłoby przypisanie spółce, jako osobie prawnej odtąd nieistniejącej, jakiegokolwiek przysporzenia, a tym samym przychodu podatkowego.

We wniosku o interpretację spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji wyjaśniła, że prowadzona przez nią działalność gospodarcza nie przynosiła oczekiwanych zysków, dlatego podczas nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki podjęto uchwałę o jej rozwiązaniu i otwarciu procesu likwidacji. W ramach trwających czynności likwidacyjnych spółka zobowiązana jest m.in. do zakończenia bieżących interesów spółki oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań. Na dzień otwarcia likwidacji w spółce występowały w księgach rachunkowych zobowiązania, które ze względu na brak wystarczających środków nie zostaną spłacone. Są to w szczególności: część kapitałowa pożyczki otrzymana od pożyczkodawcy z nieokreślonym terminem spłaty, naliczone lecz niespłacone odsetki od pożyczki, wyemitowane obligacje dla obligatariuszy.

Spółka chciał wiedzieć, czy wartość niespłaconych i nieprzedawnionych zobowiązań, które pozostaną w spółce na dzień wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców będzie stanowić przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jej zdaniem - nie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze spółką:

Jak uzasadniła swoje stanowisko spółka we wniosku o interpretację, w przepisach Kodeksu spółek handlowych, brak jest przepisów, które wprost regulowałyby sytuację wykreślenia z KRS spółki po jej likwidacji, pomimo istnienia niezaspokojonych zobowiązań. Niemniej w orzecznictwie sądowym wyrażany jest pogląd o dopuszczalności wykreślenia spółki z KRS w takim przypadku. W wyrokach Sądu Najwyższego wskazuje się, że brak takich jednoznacznych regulacji nie jest przesłanką do tego by uznać, że uniemożliwia to wykreślenie z rejestru przedsiębiorców spółki niezdolnej do działania i niemającej majątku. Likwidacja jest ukończona wówczas, gdy w majątku spółki nie ma już żadnych składników majątkowych i okoliczność ta zostanie stwierdzona sprawozdaniem likwidacyjnym. Pomimo, iż na dzień zakończenia likwidacji i wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców KRS, spółka nadal będzie posiadała nieuregulowane zobowiązania, a jej wierzyciel nie zostanie zaspokojony, możliwe będzie wykreślenie jej z ww. rejestru, a tym samym zak...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »