Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym

Zgodnie z przepisami podatkowymi podatnicy mają prawo amortyzować, obok środków trwałych stanowiących ich własność, również wydatki poniesione w majątku należącym do innych osób w postaci „inwestycji w obcym środku trwałym”. Niekiedy jednak zdarza się, że po pewnym czasie dana inwestycja nie jest już potrzebna i wtedy pojawia się problem jak rozliczyć stratę związaną z likwidacją inwestycji w obcym środku trwałym.

Zgodnie z art. 16a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („ustawa o CIT”) inwestycje w obcym środku trwałym stanowią kategorię środków trwałych podlegającym amortyzacji. Przepisy ustawy o CIT nie określają czym jest „inwestycja w obcym środku trwałym” ale organy podatkowe uznają, że:

(...) inwestycje w obcych środkach trwałych to ogół działań (nakładów) podatnika odnoszących się do niestanowiącego jego własności środka trwałego, które zmierzają do jego ulepszenia, tzn. polegają na jego przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji lub polegają na stworzeniu składnika majątku mającego cechy środka trwałego.

(tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 2 czerwca 2010 r., sygn. IBPBI/1/415-255/10/KB).

Jednocześnie, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności.

Wnioskując a contrario należy stwierdzić, że gdy łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:

  • ma miejsce likwidacja nie w pełni umorzonego środka trwałego (inwestycji w obcym środku trwałym) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • zaistnieje strata związana z ww. likwidacją w rozumieniu unormowań ww. ustawy,
  • utrata przydatności gospodarczej nastąpiła z przyczyn innych niż zmiana rodzaju działalności,

- podatnik może zaliczyć poniesione koszty odpowiadające nieumorzonej wartości inwestycji w obcym środku trwałym do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem spełnienia ogólnych przesłanek wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, tj. gdy zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zacho...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »