Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

31.01.2013

Leasing operacyjny a finansowy – podstawowe różnice

Umowy leasingu funkcjonują zarówno na gruncie prawa cywilnego, jak i prawa podatkowego. Przepisy te wzajemnie się uzupełniają. Kodeks cywilny określa zasady zawierania umów leasingu, ustawy o podatku dochodowym oraz podatku VAT – podatkowe skutki takich umów.

Od 1 lipca 2011 r. wskutek wejścia w życie ustawy z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 106, poz. 622, z późn. zm.) uregulowane zostały kwestie podatkowe umów leasingu zawieranych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

Przed tą datą umowy takie również mogły być zawierane, jednak ze względu na liczne niejasności w rozumieniu przepisów tzw. leasing konsumencki praktycznie nie istniał. Obecnie nie ma już żadnych przeszkód natury prawnej, aby z leasingu korzystali także konsumenci. Z uwagi na to, że nadal umowy leasingu są zawierane przede wszystkim przez korzystających, którzy są przedsiębiorcami, opracowanie to dotyczy zagadnień ich dotyczących.

I. Leasing według Kodeksu cywilnego

Zgodnie z art. 7091 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm., dalej: K.c.), przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach wskazanych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Ze względu na to, że przedmiotem umowy jest rzecz, którą korzystający może używać i pobierać z niej pożytki, leasing zbliżony jest do umowy dzierżawy. W przypadku leasingu kilka kwestii jest jednak odmiennie uregulowanych. I tak umowa leasingu pod rygorem nieważności musi być zawarta na piśmie.

Ponadto może ona mieć miejsce tylko wtedy, gdy:

  • finansującym jest przedsiębiorca, który zawiera tę umowę w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa,
  • umowa zawierana jest na czas oznaczony,
  • określone w umowie wynagrodzenie jest równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Warto zwrócić też uwagę na art. 70916 K.c., zgodnie z którym jeżeli finansujący zobowiązał się, bez dodatkowego świadczenia, przenieść na korzystającego własność rzeczy po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu, korzystający może żądać przeniesienia własności rzeczy w terminie miesiąca od upływu tego czasu, chyba że strony uzgodniły inny termin.

Kodeks cywilny dopuszcza więc możliwość przeniesienia na korzystającego własności rzeczy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »