Leasing finansowy: Skutki w podatku dochodowym

W przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, którego przedmiotem mogą być jedynie podlegające odpisom amortyzacyjnym środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, w leasing finansowy można wziąć także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Wynika to z art. 23a pkt 1 w zw. z art. 23 f oraz art. 23i  ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm., dalej: pdof) i odpowiednio: art. 17a pkt 1 w zw. z art. 17f oraz art. 17i  ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397, z późn. zm., dalej: pdop).

Czas trwania umowy

W przypadku leasingu finansowego umowa musi zostać zawarta na czas oznaczony. Nie ma tu jednak (tak jak ma to miejsce w przypadku leasingu operacyjnego)  wymogu minimalnego okresu, na jaki musi być ona zawarta.
 
Suma opłat określonych w umowie

Suma opłat ustalonych w umowie, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, musi odpowiadać co najmniej:

 • wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 • ich wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu.

W odniesieniu zaś do gruntów oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów, suma opłat ustalonych w umowie musi zaś odpowiadać co najmniej wartości gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów równej wydatkom na ich nabycie.

Postanowienie dotyczące odpisów amortyzacyjnych

Umowa leasingu finansowego musi zawierać postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu:

 • odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający będący innym podmiotem niż osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
 • finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Przykład

Z umowy wynika, iż:

 • jej przedmiotem jest linia produkcyjna, której wartość początkowa wynosi 120.000 zł,
 • jest ona zawarta na czas określony, wynoszący 24 miesiące,
 • suma opłat określonych w umowie, na którą składa się opłata wstępna, opłaty ratalne oraz cena nabycia to 150.000 zł.,
 • odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.

Umowa ta spełnia warunki do uznania jej za umowę leasingu finansowego.

Przychody finansującego

Na fakturach wystawianych przez finansującego wykazywana jest część kapitałowa i odsetkowa rat leasingowych. Do przychodów finansującego zalicza się jedynie stanowi część odsetkową, przy czym na uwad...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »