Leasing drogich samochodów osobowych. Metoda optymalizacji kosztów składek AC

Stosownie dopostanowień art.23 ust.1 pkt47 ustawy z26lipca 1991r. opodatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z2012r., poz.361, zpóźn. zm., dalej: ustawa oPIT) nie uważa się zakoszty uzyskania przychodów składek naubezpieczenie samochodu osobowego wwysokości przekraczającej ich część ustaloną wtakiej proporcji, wjakiej pozostaje równowartość 20000 euro, przeliczona nazłote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski zdnia zawarcia umowy ubezpieczenia wwartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Taka sama zasada jest wyrażona w art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm., dalej: ustawa o CIT), przy czym tu pod uwagę bierze się inny kurs euro, a mianowicie średni kurs tej waluty ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Reguła ta dotyczy zarówno tych wydatków na polisy AC, które są zawierane w związku z posiadaniem samochodów i stanowią środek trwały w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i tych, które są zawierane przez niego w przypadku, gdy samochód jest wykorzystywany na podstawie umowy leasingu.

W przypadku samochodów stanowiących własność podatnika i ujętych w ewidencji środków trwałych nie istnieje w tym zakresie żadna metoda optymalizacji kosztów ponoszonych na ubezpieczenie AC. Możliwość korzystniejszego rozliczenia tych składek pod względem podatkowym mają za to podatnicy, którzy leasingują samochody, których równowartość przekracza 20 000 euro.

Leasing a koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 17b ust. 1 ustawy o CIT (art. 23b ust. 1 ustawy o PIT) opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem że:

  1. umowa leasingu, w razie gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;
  2. ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »