Leasing auta i koszty: To jak to jest z tą cesją?

Czy skoro cesja leasingu nie zmienia żadnych postanowień umowy leasingu, a jedynie podmiot-stronę umowy, którym zostaje nowy leasingobiorca, to czy treść umowy zawartej przed 2019 rokiem, nieulegająca zmianie, powinna być traktowana zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w chwili podpisywania pierwotnej umowy leasingu czy zgodnie z przepisami zmienionymi w 2019 r.? Czy przejmujący leasing do ustalenia proporcji kosztów uzyskania przychodu od płaconych od momentu cesji rat powinien brać pod uwagę początkową wartość samochodu, czy wartość rynkową w chwili przejęcia umowy leasingu? - pyta posłanka, MInisterstwo Finansów odpowiada.

Interpelacja nr 14651 do ministra finansów w sprawie cesji leasingu samochodu osobowego

Szanowny Panie Ministrze,

od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów opłat wynikających z umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy i innej o podobnym charakterze, dotyczące samochodu osobowego. Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2159), zmieniającej m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, zmieniono i dodano przepisy regulujące m.in. skutki podatkowe związane z zawieranymi umowami leasingowymi.

I tak w art. 23 w ust. 1 dodano punkt 47a, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

W związku z wprowadzonym limitem powstały liczne wątpliwości i niejasności związane z cesją leasingu. W tym miejscu należy przytoczyć dwa odmienne stanowiska. Według interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej cesja umowy leasingu samochodu powoduje konieczność stosowania nowych zasad naliczania leasingu w KUP, czyli należy uwzględnić obowiązujący limit 150 tys. zł. Co gorsza, przejmujący leasing do ustalenia proporcji KUP od płaconych od momentu cesji rat powinien brać początkową wartość samochodu, a nie np. wartość rynkową w chwili przejęcia.

Stanowisko odmienne od interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przyjął natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. W swoim wyroku z dnia 5 lutego 2020 roku (sygn. akt I SA/Gl 1186/19) sąd uznał, iż zmiana umowy leasingu polegająca jedynie na zmianie jej stron (cesja) nie wpływa na prawa i obowiązki w zakresie prawa podatkowego odnoszące się do treści umowy leasingu, gdyż sama treść nie uległa zmianie. Wobec tego sąd orzekł o uchyleniu zaskarżonej interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przytoczonej powyżej.

Nie da się ukryć, że obowiązujące przepisy i wątpliwości z nich wynikające uderzają w rynek cesji. Warto w tym miejscu przede wszystkim zwrócić uwagę na sytuację, w jakiej znajdują się niektórzy przedsiębiorcy ze względu na pandemię SARS-CoV-2. Niepokój mój budzą zgłaszane mi historie przedsiębiorców z branży turystycznej świadczących usługi przewozowe leasingowanymi samochodami o wysokim standardzie. W związku z brakiem popytu na ich usługi niektórzy przedsiębiorcy zmuszeni są zrezygnować z leasingów niektórych samochodów. Jednakże, biorąc pod uwagę interpretacje szefa KIS w sprawie przytoczonych przepisów, cesja leasingów tego rodzaju samochodów jest mniej korzystna niż oferta zakupu w salonach samochodowych. W związku z tym nie mogą oni znaleźć potencjalnych klientów na przejęcie leasingu. Należy jednak pamiętać, że ten problem nie dotyczy jedynie przedsiębiorców z branży turystycznej.

W związku z powyższym problemem, który zgłaszany jest do mojego biura poselskiego, bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania:

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »