Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

09.11.2018

Łatwiej legalnie zatrudnić cudzoziemca

Wśród osób starających się o zezwolenie na pracę w Polsce dominują pracownicy ze Wschodu. W 2017 r. najliczniejsza grupa pracowników, którzy uzyskali zezwolenie pochodziła z Ukrainy - 19 254 osób. Z następnej w kolejności Białorusi przyjechało 10 518 legalnych pracowników, ale co zaskakuje - kolejną liczebnie grupą są przedstawiciele Nepalu - 7075 osób uzyskało w 2017 roku zezwolenie na pracę - wynika z odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 20264 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie podstaw prawnych do osiedlania się i podejmowania pracy w Polsce przez cudzoziemców

21 sierpnia 2017 r. do Sejmu RP wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1780). 11 grudnia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę.

Według deklaracji autorów projektu ustawa ma służyć legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

- Czy uchwalenie proponowanych przepisów spopularyzuje legalne formy zatrudnienia cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Polsce?

- Czy polityka państwa polskiego sprzyja zatrudnianiu imigrantów zarobkowych, głównie pracowników ze Wschodu? Czy rząd RP zamierza stwarzać zachęty do - przewartościowując całą politykę migracyjną - osiedlania się i pracy w Polsce?

Przez lata z Polski wyjechały Polki i Polacy w poszukiwaniu stabilizacji zatrudnienia i otrzymania godnej płacy za pracę. Obecnie wzmacniają obce gospodarki państw, w których się osiedlili.

Proceder nielegalnego zatrudniania cudzoziemców - według raportów i publikacji dostępnych w mediach - przede wszystkim aglomeracji, szczególnie w województwach: śląskim, łódzkim, dolnośląskim i mazowieckim. Obecnie na rynku pracy istnieją podmioty, które takim praktykom sprzyjają lub korzystają z nich.

- Jak rząd RP zamierza zaangażować samych pracodawców, by nie oferowali pracy nieudokumentowanym cudzoziemcom?

Dziękuję

Poseł na Sejm RP, Krzysztof Sitarski 28-02-2018 r.

Odpowiedź na interpelację nr 20264 w sprawie podstaw prawnych do osiedlania się i podejmowania pracy w Polsce przez cudzoziemców

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 20264 Posła na Sejm RP Pana Krzysztofa Sitarskiego w sprawie podstaw prawnych do osiedlania się i podejmowania pracy w Polsce przez cudzoziemców, uprzejmie przedstawiam informacje pozostające w zakresie właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nowelizacja ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206, z późn. zm.), o której mowa w wystąpieniu Pana Posła, miała na celu wdrożenie do polskiego krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (Dz. Urz. UE L 157z 27.5.2014, s.1.), zwanej dalej „dyrektywą”. Zgodnie z art. 2 ust. 1 dyrektywy ma ona zastosowanie do obywateli państw trzecich, którzy w momencie składania wniosku mają miejsce pobytu poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) i ubiegają się o przyjęcie lub którzy zostali przyjęci na terytorium państwa członkowskiego UE, na warunkach określonych w dyrektywie, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa jako pracownicy kadry kierowniczej, specjaliści lub pracownicy odbywający staż. Dyrektywa umożliwia delegowanie czasowe określonych grup pracowników z podmiotów, które mają siedziby w państwach trzecich do powiązanych z nimi tzw. jednostek przyjmujących. Art. 12 ust. 1 dyrektywy ustanawia maksymalny okres przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, który wynosi 3 lata w przypadku pracowników kadry kierowniczej oraz specjalistów i 1 rok w przypadku pracowników odbywających staż.

Przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa stanowi migrację czasową (co odnotowano w motywie 17 preambuły dyrektywy), dlatego co do zasady pracownik przenoszony wewnątrz przedsiębiorstwa powinien po upływie ww. okresów opuścić terytorium państw członkowskich UE. Jednakże cudzoziemiec może pozostać na terytorium państw członkowskich UE, jeżeli otrzymał zezwolenie na pobyt na innej podstawie zgodnie z przepisami unijnymi lub krajowymi.

W związku z wdrożeniem dyrektywy ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 107), zwanej dalej „ustawą nowelizującą”, która weszła w życie z dniem 12 lutego 2018 roku, zostały ustanowione nowe instrumenty prawne w zakresie wjazdu i pobytu oraz dostępu do polskiego rynku pracy obywateli państw trzecich. W ustawie o cudzoziemcach wprowadzono rozdziały regulujące dwa nowe rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy, tj. zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz zezwolenie na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej. Wspomniane zezwolenia pełnią dwojaką funkcję. Z jednej strony są klasycznymi zezwoleniami pobytowymi, uprawniającymi do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) w okresie ich ważności, a z drugiej, tak jak zezwolenia na pracę, określają warunki dostępu cudzoziemca do polskiego rynku pracy. Na mocy ustawy nowelizującej ustanowiono również podstawę prawną do korzystania przez cudzoziemców posiadających dokument pobytowy wydany przez inne państwo członkowskie UE z adnotacją „ICT” (czyli cudzoziemców, którzy przez to inne państwo członkowskie UE zostali już przyjęci zgodnie z dyrektywą jako pracownicy kadry kierowniczej, specjaliści albo pracownicy odbywający staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa).

Ponadto ustawą nowelizującą wprowadzono zmiany w przepisach ustawy o cudzoziemcach, które mają spowodować usprawnienie postępowań prowadzonych na podstawie tej ustawy. Zostały również częściowo zmienione wymogi udzielania poszczególnych zezwoleń pobytowych, a także doprecyzowano przepisy, których brzmienie mogło dotąd budzić wątpliwości w praktyce.

Przykładowo przyjęto nowe...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »