Kwota zmniejszająca podatek po ustaniu zatrudnienia

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może zmienić obecny sposób obliczania zaliczki na podatek i zacząć stosować 1/12 kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu zaliczki z wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy wypłaconych pracownikowi po rozwiązaniu z nim stosunku pracy, jeżeli ten złożył w odpowiednim czasie oświadczenie PIT-2 i nie powiadomił płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z tego oświadczenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2017 r. (data wpływu 28 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez byłego pracownika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez byłego pracownika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest Spółką Akcyjną prowadzącą księgi rachunkowe oraz jest podatnikiem VAT. Głównym przedmiotem działalności Spółki są roboty budowlano-montażowe w zakresie rozdzielczych obiektów elektroenergetycznych oraz obiektów telekomunikacyjnych.

Wynagrodzenia pracowników Spółki wypłacane są z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie się należy. Ta zasada dotyczy także wypłat wynagrodzeń pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy. Taki system wypłat umożliwia prawidłowe obliczenie składników wynagrodzenia, które można ustalić dopiero po zakończeniu miesiąca (np.: wysokość premii, nagród, nadgodzin i itp.). Po rozwiązaniu stosunku pracy wypłacane są również świadczenia ze stosunku pracy, tj.: odprawy, ekwiwalenty, zasiłki chorobowe itp.

Zgodnie z przepisami art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obliczając zaliczki na podatek od wynagrodzeń od stycznia do grudnia roku podatkowego Wnioskodawca stosuje 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli pracownik złożył przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia oświadczenie PIT-2. Jednak przy obliczaniu zaliczki na podatek od wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, które są wypłacone po rozwiązaniu stosunku pracy, Zainteresowany nie stosuje 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. W tym przypadku Wnioskodawca kieruje się zasadą, że złożone przez pracownika oświadczenie PIT-2 traci ważność po rozwiązaniu stosunku pracy, ponieważ strony już nie są dla siebie „pracownikiem” i „zakładem pracy”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może zmienić obecny sposób obliczania zaliczki na podatek i zacząć stosować 1/12 kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu zaliczki z wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy wypłaconych pracownikowi po rozwiązaniu z nim stosunku pracy, jeżeli ten złożył w odpowiednim czasie oświadczenie PIT-2 i nie powiadomił płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z tego oświadczenia.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle zmiany interpretacji indywidualnej Ministerstwa Finansów z 30 listopada 2012 r. przez WSA w wyroku z 18 września 2013 r. sygn. III SA/Wa 811/13, a następnie przez NSA w wyroku z 8 marca 2016 r sygn. II FSK 41/14 Wnioskodawca uważa, że złożone przez pracownika oświadczenie PIT-2 obliguje płatnika do stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek również przy obliczaniu zaliczki z wynagrodzenia (lub świadczenia) ze stosunku pracy wypłaconego po rozwiązaniu stosunku pracy.

Mo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »