Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.09.2014

Kwota limitu zwolnienia Z VAT przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

Pytanie podatnika: Czy zgodnie ze zmianą dotyczącą zwolnienia podmiotowego VAT od 1 stycznia 2014 r., Wnioskodawca nie wlicza osiąganych przychodów ze sprzedaży zagranicznej do krajów Unii Europejskiej do limitu 150 tys. zł pozwalającego na zwolnienie podmiotowe VAT? Gdyby Wnioskodawca osiągnął w danym roku podatkowym 2014 r. przychody ze sprzedaży w Polsce o wartości 140 tys. zł, a przychody ze sprzedaży wysyłkowej w przeliczeniu na PLN do Niemiec o wartości np. 30 tys. zł, do Anglii o wartości 40 tys. zł i przykładowo do Francji o wartości 20 tys. zł to czy w kolejnym roku podatkowym 2015 r. będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 9 maja 2014 r. (data wpływu 12 maja 2014 r.),uzupełnionym pismem z 7 sierpnia 2014 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie:

 • kwoty limitu uprawniającego do zwolnienia w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju - jest nieprawidłowe (pytanie nr 1 i 2),
 • dokumentowania sprzedaży wysyłkowej oraz obowiązku rejestracji jako podatnik VAT-UE - jest prawidłowe (pytanie nr 3 i 4).

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie kwoty limitu uprawniającego do zwolnienia w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, dokumentowania sprzedaży wysyłkowej oraz obowiązku rejestracji jako podatnik VAT-UE.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z wpływu 7 sierpnia 2014 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 1 sierpnia 2014 r. znak: IBPP4/443-194/14/LG.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca obecnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą o PKD 47.91.Z, w której zajmuję się sprzedażą internetową realizowaną przez serwis aukcyjny Allegro. Obecnie sprzedawane przedmioty wysyłane są na terytorium Polski. Wnioskodawca korzysta obecnie ze zwolnienia podmiotowego VAT, gdyż wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła ustawowego limitu 150 tys. zł zgodnie z art. 113 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca chciałby rozszerzyć swoją działalność o sprzedaż na zagranicznych serwisach aukcyjnych i wysyłkę do innych krajów Unii Europejskiej. W celu szczegółowego wyjaśnienia, Wnioskodawca przedstawia jak takie transakcje by wyglądały. Wnioskodawca zarejestruje się na zagranicznym serwisie aukcyjnym. Wystawi na aukcje przedmioty do sprzedaży. Klienci z innych krajów Unii Europejskiej dokonują ewentualnego zakupu i następnie wpłaty w walucie obcej (np. Euro), a Wnioskodawca dokona wysyłki zakupionych przez nich przedmiotów z Polski do innych krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kurierów.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał:

1. Osobami, które będą kupować przedmioty będą osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej i niebędące podatnikiem podatku od wartości dodanej. Sprzedaż będzie na zasadzie wysyłki głównie pojedynczych przedmiotów dla klientów, a nie na zasadzie sprzedaży handlowej innym firmom w krajach Unii Europejskiej. Wnioskodawca nie jest w stanie przewidzieć, że jak wystawi aukcję zagraniczną w innym kraju Unii Europejskiej niż Polska, to że nie dokona zakupu na niej jakaś osoba, która prowadzi za granicą także działalność gospodarczą i jest przykładowo podatnikiem VAT. Będzie ona informowana, że Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT. Ale może ta osoba, która prowadzi także działalność gospodarczą i która jest podatnikiem VAT w kraju Unii Europejskiej jakieś przedmioty zakupić u Wnioskodawcy, ale np. może dla własnego użytku. Tak jak w Polsce tak, też w innych krajach Unii Europejskiej są firmy szczególnie jednoosobowe, które tak jak Wnioskodawca także korzystają ze zwolnienia podmiotowego VAT i nie wydają faktur VAT. Na aukcjach Allegro w Polsce, wystawiając aukcję internetową z danym przedmiotem Wnioskodawca może poinformować potencjalnych kupujących czy wystawia Faktury VAT czy też nie. Stąd też osoby, które chciałyby kupować u Wnioskodawcy towar na dalszą sprzedaż w celach handlowych mają o tym wiedzę czy ewentualnie dostaną fakturę VAT czy też nie. Mogą także się z Wnioskodawcą kontaktować korzystając z możliwości zadania pytania przez e-mail w celu uzyskania informacji jaki ewentualnie dowód sprzedaży dostaną od Wnioskodawcy. I przy ewentualnych pytaniach jakie miał Wnioskodawca wtedy odpowiada, że może wydać Paragon Fiskalny lub Fakturę, ale „dla zwolnionych podmiotowo z VAT”. Dokładnie takie same możliwości daje serwis aukcyjny zagraniczny. Przy każdej osobie która sprzedaje na aukcjach jest informacja czy jest to sprzedający posiadający zarejestrowaną firmę i czy posiada on numer VAT czy też nie i przykładowo korzysta ze zwolnienia podmiotowego VAT. Takich osób, które korzystają ze zwolnienia podmiotowego VAT i nie mają podanego w informacjach numeru VAT jest także duża ilość. Jest też możliwość przy wystawieniu aukcji dopisania, że np. sprzedający wydaje faktury VAT lub też ich nie wydaje. Także każdy potencjalny kupujący zamierzając kupować u kogoś w celu dalszej odsprzedaży może się z nim kontaktować w celu ustalenia warunków handlowych i otrzymania odpowiedzi na pytania odnośnie wydawanych faktur VAT lub innych dowodów sprzedaży.
2. Przedmiotami dostawy na pewno nie będą towary opodatkowane według zasad określonych w art. 120 ust. 4 i 5 ustawy, tj. wg procedury tzw. marży (towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie lub antyki). Te przedmioty w wymienionej grupie na pewno nie będą przedmiotem dostawy. Przedmiotem dostawy byłyby: zabawki oraz filmy na płytach blu-ray i dvd, gry na konsole wideo, a w dalszej przyszłości jeszcze ewentualnie mogły by być artykuły biurowe (np. markowe pióra, długopisy) oraz galanteria (np. portfele, etui). Ale wszystkie te produkty, które będą przedmiotem dostawy będą nowe, prosto z hurtowni lub od dystrybutorów.
3. Wnioskodawca nie złożył i nie zamierza obecnie składać pisemnego zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z wyboru (opcji) miejsca opodatkowania w innym kraju członkowskim niż Polska. Ewentualna sprzedaż na zagranicznych serwisach aukcyjnych jest zdarzeniem przyszłym, którego rozpoczęcie uzależniam od otrzymanych przez Państwa odpowiedzi. Do tej pory Wnioskodawca nie dokonał żadnej transakcji sprzedaży na zagranicznych serwisach aukcyjnych, a przychody obecnie osiągalne pochodzą ze sprzedaży internetowej w Polsce. Odnośnie limitów wysyłanych lub transportowanych towarów w Państwach członkowskich Unii Europejskiej Wnioskodawca oczywiście wie i żaden z tych limitów na pewno nie będzie przekroczony, tak, żeby musiał się rejestrować w innym miejscu opodatkowania niż Polska. Wnioskodawcy chodzi w dalszym ciągu o prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i głównej sprzedaży wysyłkowej w Polsce. Transakcje zagraniczne chciałby dopiero rozpocząć i wartości przychodów z nich osiągane na pewno byłyby małe i na pewno nie przekraczałyby tych granicznych progów dla poszczególnych Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy zgodnie ze zmianą dotyczącą zwolnienia podmiotowego VAT od 1 stycznia 2014 r. (zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 1), Wnioskodawca nie wlicza osiąganych przychodów ze sprzedaży zagranicznej do krajów Unii Europejskiej na zasadzie sprzedaży takiej jaka została przedstawiona do limitu 150 tys. zł pozwalającego na zwolnienie podmiotowe VAT?
 2. Gdyby Wnioskodawca osiągnął w danym roku podatkowym 2014 r. przychody ze sprzedaży w Polsce o wartości 140 tys. zł, a przychody ze sprzedaży wysyłkowej w przeliczeniu na PLN do Niemiec o wartości np. 30 tys. zł, do Anglii o wartości 40 tys. zł i przykładowo do Francji o wartości 20 tys. zł to czy w kolejnym roku podatkowym 2015 r. będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT? (W przedstawionym przykładzie całkowita sprzedaż u Wnioskodawcy w roku podatkowym 2014 r. wyniesie 230 tys. zł, ale tylko 140 tys. zł będzie osiągnięte w Polsce, a pozostałe 90 tys. zł będzie osiągnięte z wysyłek do innych krajów Unii Europejskiej niż Polska. Jest to oczywiście tylko zdarzenie przykładowe i sumy dobrane są przez Wnioskodawcę przykładowo w celu zobrazowanie mojego pytania i lepszego zrozumienia późniejszej odpowiedzi)
 3. Na jakiej podstawie Wnioskodawca miałby ewentualnie udowodnić, że pewne przychody w danym roku podatkowym są osiągane właśnie ze sprzedaży wysyłkowej za granicę... Czy wystarczą wydawane przez Wnioskodawcę i zachowywane dowody wpłat z transakcji zagranicznych od kupujących?
 4. Czy Wnioskodawca musi dokonywać rejestracji jako Podatnik VAT-UE chcąc dokonywać sprzedaży na zagranicznych serwisach aukcyjnych i wysyłek towarów z Polski do innych krajów Unii Europejskiej na zasadach takich jak to zostało przedstawione?

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Zamierzana sprzedaż na zagranicznych aukcjach internetowych i wysyłka towarów do odbiorców z innych krajów Unii Europejskiej niż Polska za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kurierów to "sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju" i osiągane z niej przychody nie wlicza do limitu 150 tys. zł (art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). Stąd też wszystkie przychody pochodzące ze sprzedaży do odbiorców z innych krajów Unii Europejskiej niż Polska nie wliczam do wartości sprzedaży krajowej osiąganej przez wysyłki krajowe do odbiorców z Polski zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 1.
 2. W przedstawionym przykładowym zdarzeniu, w którym Wnioskodawca użył przykładowo osiągniętych przychodów w roku 2014, gdzie założył, że sprzedaż krajowa wyniesie 140 tys. zł, a sprzedaż wysyłkowa do Niemiec wyniesie: 30 tys. zł, do Anglii wyniesie 40 tys. zł, a do Francji wyniesie 20 tys. zł, mógłby skorzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT w roku 2015, gdyż pomimo łącznych przychodów w wysokości 230 tys. zł, tylko 140 tys. zł zrealizowane jest ze sprzedaży krajowej do klientów z Polski, z pozostałe 90 tys. zł zrealizowane jest ze sprzedaży wysyłkowej do innych krajów Unii Europejskiej i nie wlicza się ich do limitu 150 tys. zł zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 3. Przychody jakie uzyskał Wnioskodawca z sprzedaży zagranicznej i wysyłek do odbiorców z innych krajów Unii Europejskiej niż Polska, może udowadniać za pomocą faktur wydawanych kupującym lub ewentualnie innych dowodów wpłat otrzymywanych od kupujących.
 4. Nie mam on obowiązku rejestrować się jako Podatnik VAT-UE, gdyż jego sprzedaż na zagranicznych aukcjach internetowych kierowana będzie głównie do osób fizycznych w innych krajach Unii Europejskiej, którzy nie posiadają działalności gospodarczej. Nie może oczywiście przewidzieć, że nigdy nie dokona u Wnioskodawcy zakupu osoba która posiada zarejestrow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »