Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

29.08.2019

Kwalifikacja składnika majątku otrzymanego w darowiźnie zależy od jego faktycznego przeznaczenia

W przypadku działalności gospodarczej polegającej np. na obrocie nieruchomościami albo działalności deweloperskiej, grunty, budynki, wyodrębnione lokale traktowane są jak towar handlowy. Nie ma przy tym znaczenia czy mają one charakter mieszkalny, czy też niemieszkalny. A wartość gruntu otrzymanego w darowiźnie, który przeznaczony jest do dalszej sprzedaży jako towar handlowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Interpelacja nr 30338 do ministra finansów w sprawie podatku dochodowego

Podatnik wraz żoną posiadają nieruchomość gruntową, którą otrzymali w latach 70. ubiegłego wieku w formie darowizny od rodziców. Obecnie zamierzają wykorzystać otrzymany grunt w działalności gospodarczej, budując na nim budynki z lokalami mieszkalnymi do sprzedaży.

Czy w obecnym stanie prawnym podobnie jak w okresie od 1992 r. do końca 2017 r. wartość otrzymanej nieruchomości stanowi koszt uzyskania przychodu?

Zwracam się do Pani Minister o dodatkowe wyjaśnienie powyższego stanu faktycznego, ponieważ na interpelację o numerze 28056 (https://www.podatki.biz/artykuly/otrzymany-w-darowiznie-grunt-nie-moze-byc-kosztem_57_40001.htm) uzyskałem odpowiedź Ministerstwa Finansów niezgodną z dotychczasową praktyką oraz orzecznictwem. Potwierdzeniem tego faktu jest odpowiedź Ministra Finansów na interpelację nr 16946 z dnia 16 listopada 2017 r. pana posła Pawła Pudłowskiego oraz uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - druk nr 2291 z 22.02.2018 r.

Z poważaniem Kazimierz Plocke, 18-03-2019

Pierwsza odpowiedź na interpelację nr 30338

Szanowny Panie Marszałku, odpowiadając na interpelację nr 30338 Pana Posła Kazimierza Plocke uprzejmie informuję, że wartość gruntu otrzymanego w darowiźnie od rodziców nie stanowi kosztu uzyskania przychodów w przypadku jego wykorzystania w działalności gospodarczej poprzez wybudowanie na nim budynków z lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na sprzedaż.

Pozwolę sobie ponownie przedstawić poniżej ogólne informacje dotyczące skutków sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, wynikające z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej

dalej „ustawą PIT”.

Do składników majątkowych wykorzystywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą zalicza się m.in. środki trwałe, wyposażenie, towary handlowe, surowce i materiały podstawowe wykorzystywane w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług.

Kwalifikacja określonego składnika majątku przedsiębiorstwa, np. działki gruntu, budynku, lokalu zależy od sposobu jego wykorzystywania przez podatnika.

Wyjaśnić należy, że środkiem trwałym są m.in. podlegające amortyzacji budynki, budowle o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Środkiem trwałym, w myśl ustawy PIT, jest także grunt, choć ten nie podlega amortyzacji, a co za tym idzie odpisy amortyzacyjne od takiego środka trwałego nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

Natomiast w przypadku działalności gospodarczej polegającej np. na obrocie nieruchomościami albo działalności deweloperskiej, grunty, budynki, wyodrębnione lokale traktowane są jak towar handlowy. Nie ma przy tym znaczenia czy mają one charakter mieszkalny, czy też niemieszkalny.

Przychody ze sprzedaży tych składników zawsze stanowią przychód z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy PIT. Dochodem jest różnica pomiędzy przychodem i kosztami uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy.

Wartość gruntu otrzymanego w darowiźnie, który przeznaczony jest do dalszej sprzedaży jako towar handlowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Darowizna ma charakter nieodpłatny, co powoduje również, że w wyniku otrzymania gruntu w drodze takiej czynności, podatnik faktycznie nie ponosi wydatku na jego nabycie. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wybudowanych na otrzymanym gruncie, który staje się towarem handlowym, wartość gruntu nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Byłoby to sprzeczne z powołanym wyżej przepisem art. 22 ust. 1 ustawy PIT.

Jeszcze raz pragnę wyjaśnić, że obowiązujące regulacje w zakresie kwalifikowania do kosztów podatkowych wartości otrzymanego w darowiźnie gruntu, który następnie staje się towarem handlowym w prowadzonej działalności gospodarczej, nie zmieniły się z dniem 1 stycznia 2018 r. Wartość takiego gruntu nie mogła być kosztem podatkowym zarówno w stanie prawnym ob...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »