Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.06.2014

KUP: Zwrot pracownikowi wydatków na zakup okularów

Pytanie podatnika: Spółka zamierza nabywać pracownikom okulary korekcyjne (oprawa, soczewki) na podstawie wystawionej na spółkę faktury VAT. Spółka pokryje koszt okularów jedynie do wysokości limitu - tylko 250 zł (netto 231,48 zł + 18,52 VAT = 250 zł brutto), płacąc tę kwotę na konto bankowe wystawcy faktury (Zakładu Optycznego). Czy spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość dokonanych zwrotów pracownikom do kwoty netto?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2013 r. (data wpływu 22 listopada 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 stycznia 2014 r.(data nadania 21 stycznia 2014 r., data wpływu 22 stycznia 2014 r.) na wezwanie Nr IPPP3/443-1068/13-2/MKw, IPPB5/423-940/13-2/AS z dnia 14 stycznia 2014 r. (data nadania 15 stycznia 2014 r., data odbioru 20 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów wartości dokonanych zwrotów za zakup okularów korygujących wzrok pracownikom w kwocie netto (pytanie c. do pkt 1 zdarzenia przyszłego) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów wartości dokonanych zwrotów za zakup okularów korygujących wzrok pracownikom (pytanie c. do pkt 1 zdarzenia przyszłego).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

F. S.A (dalej: „Spółka”) jest czynnym podatnikiem VAT. Prowadzona przez Spółkę działalność jest opodatkowana.

Spółka zamierza nabywać pracownikom okulary korekcyjne (oprawa, soczewki) na podstawie dostarczonej do Spółki, wystawionej na Spółkę faktury VAT.

Zgodnie z Regulaminem Pracy obowiązującym w Spółce: „pracownikom pracującym co najmniej 4 godziny w ciągu zmiany roboczej przy obsłudze monitora ekranowego, w przypadku gdy zgodnie z zaleceniem lekarza, wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok, Pracodawca zapewni zakup tego rodzaju okularów w miejscu wskazanym przez Pracodawcę”. Spółka pokryje koszt okularów jedynie do wysokości limitu - tylko 250 zł (netto 231,48 zł + 18,52 VAT = 250 zł brutto), płacąc tę kwotę na konto bankowe wystawcy faktury (Zakładu Optycznego).

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka przedstawia przypadek, gdy:

 1. wartość okularów przewyższy kwotę limitu 250 zł
 2. wartość okularów będzie mniejsza lub równa limitowi 250zł.

Ad. 1)

Stosownie do zapisów w obowiązującym w Spółce Regulaminie Pracy Spółka zawarła umowę z Zakładem Optycznym na wykonywanie okularów dla uprawnionych pracowników.

Pracownik po zrealizowaniu recepty w umówionym Zakładzie Optycznym otrzyma fakturę VAT wystawioną na Spółkę. Jeżeli pracownik zdecyduje się na zakup droższych okularów ponad określony limit, będzie zobowiązany przy odbiorze okularów zapłacić część kwoty z faktury VAT, pozostała do zapłaty przez Spółkę kwota (250zł) będzie dokona przelewem na rachunek Zakładu Optycznego.

A więc jeśli pracownik zdecyduje się na zakup okularów za kwotę np. 1250 zł, faktura zostanie wystawiona na Spółkę w kwocie 1250 zł, pracownik zapłaci w Zakładzie Optycznym 1000 zł, a do zapłaty przez Spółkę wskazana będzie kwota 250 zł.

Ad. 2)

Pracownik zrealizuje zakup okularów do kwoty 250 zł brutto. Spółka dokona przelewu na rachunek Zakładu Optycznego kwotę wskazana na fakturze równą wartości wykonanych okularów, nie większą niż 250 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

do punktu 1) zdarzenia przyszłego:

 1. W jakiej wysokości Spółka będzie miała prawo odliczyć podatek naliczony z faktury VAT wystawionej na Spółkę, opiewającej na kwotę wyższą niż określony w wewnętrznych regulacjach limit zwrotu, w całości, czy może jedynie w części?
 2. Czy przekazanie okularów pracownikowi, tylko częściowo sfinansowane przez Spółkę, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT?
 3. Czy Spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość dokonanych zwrotów pracownikom do kwoty netto, tj. 231,48 zł?

do punktu 2) zdarzenia przyszłego:

 1. Czy przekazanie okularów pracownikowi, sfinansowane przez Spółkę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy rozstrzygnięcia odnośnie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów wartości dokonanych zwrotów za zakup okularów korygujących wzrok pracownikom w kwocie netto (pytanie c. do pkt 1 zdarzenia przyszłego).

Stanowisko tut. Organu dotyczące zagadnień w podatku od towarów i usług zostanie przedstawione w odrębnym rozstrzygnięciu.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 UPDOP „Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...)”.

Ponadto stosownie do § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, z zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Zatem Spółka pokrywając koszty okularów (do wysokości ustalonego limitu) wypełni obowiązki nałożone odrębnymi przepisami i tym samym koszty te związane będą z prowadzonym przedsiębiorstwem.

Zdaniem Spółki wydatki na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych będą stanowić podatkowe koszty uzyskania przychodów do wartości limitu netto 231,48 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości zaliczenia przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów wartości dokonanych zwrotów za zakup okularów korygujących wzrok pracownikom w kwocie netto (pytanie c. do pkt 1 zdarzenia przyszłego) jest nieprawidłowe.

Podstawę prawną kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów stanowi przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), zgodnie z którym, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych enumeratywnie w art. 16 ust. 1.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej ocenie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałyc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »