Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Koszty uzyskania przychodów

25.04.2019

KUP: Wydatki na samochody posiadające badania zaliczamy w całości w koszty

Ograniczenia dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu eksploatacji samochodów dotyczą wyłącznie samochodów osobowych, nie dotyczą natomiast kosztów eksploatacji samochodów ciężarowych. W takim przypadku, tego typu wydatki podlegają rozliczeniu w kosztach bez ograniczenia, o ile spełniają ogólne warunki uznania ich za koszty podatkowe. Zatem kluczowym jest ustalenie, czy wykorzystywany w działalności pojazd jest samochodem osobowym, czy też innym niż osobowy.

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami przemysłowymi. Spółka jest zobowiązana w roku 2019 do prowadzenia podatkowej księgi przychodów rozchodów. Wspólnikami spółki jawnej są dwie osoby fizyczne. Od uzyskanego udziału w dochodzie spółki jawnej w roku podatkowym 2019 Wnioskodawca opłaca podatek dochodowy od osób fizycznych wg stawki podatkowej w wysokości 19%. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca opłaca kwartalnie. Przy prowadzeniu działalności gospodarczej Spółka użytkuje dwa samochody ciężarowe własne (2 sztuk) o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony, zwane dalej samochodami ciężarowymi o masie całkowitej poniżej 3,5 tony lub samochodami ciężarowymi.

Przyjmując ww. samochody ciężarowe Spółka nie złożyła w Urzędzie Skarbowym informacji na druku (VAT-26), o której to informacji mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz.U. z 2012 r., poz. 371) oraz nie zamierza ww. informacji złożyć w przyszłości. Spółka nie prowadzi dla ww. samochodów ciężarowych ewidencji przebiegu pojazdu, o której to ewidencji mowa w art. 86a ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ), dalej ustawa o podatku od towarów i usług i nie zamierza prowadzić ww. ewidencji w przyszłości. Spółka postanowiła, iż od podatku należnego za dany kwartał rozliczeniowy będzie odliczała 100% podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wszelkie wydatki związane z użytkowaniem opisanych powyżej samochodów ciężarowych tj. wydatki na paliwo, wydatki na remonty i naprawy, itp. zwane dalej wydatkami związanymi z eksploatacją samochodów ciężarowych.

Opisane powyżej samochody ciężarowe posiadają zaświadczenia o których mowa w art. 86a ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług o przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego przez okręgową stację kontroli pojazdów o spełnieniu wymagań dla pojazdów samochodowych określonych art. 86a ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, zwanymi dalej w skrócie zaświadczeniami VAT. Wnioskodawca wydatki związane z eksploatacją ww. samochodów ciężarowych dokumentuje fakturami, które są wystawiane przez podatników VAT czynnych.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że opisane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej samochody ciężarowe są użytkowane przez spółkę jawną, wyłącznie do celów związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą. Samochody te są środkami trwałymi wykorzystywanymi przy działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę i zostały przez Wnioskodawcę wpisane do ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Spółkę.

W stosunku do wskazanych przez Wnioskodawcę samochodów ciężarowych zostało przeprowadzone dodatkowe badanie techniczne przez okręgową stację kontroli pojazdów, które to badanie zostało potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę stację, a w wydanych ww. zaświadczeniach jest zapis że opisane we wniosku o wydanie interpretacji pojazdy są samochodami ciężarowymi. W dowodach rejestracyjnych ww. samochodów ciężarowych użytkowanych przez Spółkę przy prowadzeniu działalności gospodarczej, są adnotacje o treści: VAT -1.

Pytanie Wnioskodawcy

Czy Wnioskodawcy od dnia 1 stycznia 2019 r. przysługuje prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodu w 100% wartości netto wyszczególnionej w fakturach dokumentujących wydatki związane z eksploatacją opisanych powyżej dwóch samochodów ciężarowych użytkowanych przez Spółkę przy prowadzeniu działalności gospodarczej?

Stanowisko i uzasadnienie Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonana przez ustawodawcę nowelizacja w dniu 23 października 2018 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mająca między innymi na celu ograniczenie na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodu, zaliczania wydatków związanych z eksploatacją opisanych powyżej samochodów ciężarowych, nie wprowadza definicji samochodu ciężarowego, skutkiem czego celem określenia który pojazd samochodowy jest samochodem ciężarowym, w przedmiotowej sprawie należy przywołać przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, co stanowić może podstawę do uznania że użytkowane przez Spółkę przy prowadzeniu działalności gospodarczej opisane powyżej dwa samochody ciężarowe posiadające tzw. zaświadczenia VAT można uznać za samochody ciężarowe, co też stanowi, że wszelkie wydatki związane z ich eksploatacją mogą być w 100% wartości netto zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Dlatego też reasumując powyższe należy uznać, iż w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowanie ograniczenie o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »