KUP: Sprzedaż towaru przez wspólnika na rzecz spółki

W przypadku, gdy jeden ze wspólników spółki cywilnej sprzedaje towary handlowe w ramach indywidualnej działalności gospodarczej na rzecz spółki cywilnej, w której jest wspólnikiem, to wydatki w części przypadającej na niego, nie stanowią dla niego kosztów uzyskania przychodów z tytułu działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej. Zapłatę za towary handlowe w tej części należy uznać za świadczenie wspólnika spółki cywilnej na rzecz „samego siebie”.

We wniosku o interpretację podatnik wyjaśnił, że od stycznia 2014 r. prowadzi w Polsce działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki cywilnej. Od tego dnia posiada wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Spółka cywilna realizuje działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej wyrobów pirotechnicznych. Udział podatnika w spółce wynosi 50%. Od maja 2021 r. podatnik założył indywidualną działalność gospodarczą na terenie Czech. W ramach tej działalności realizuje sprzedaż wyrobów pirotechnicznych. Prowadzi ją na własny rachunek. Podatek dochodowy odprowadza na terenie Czech. Ze względu na specyfikę branży w ramach prowadzonej przez podatnika indywidualnej działalności na terenie Czech sprzedaje on towary handlowe do spółki. Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych dokumentowana jest fakturą VAT, i jest realizowana w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Towary są transportowane przez firmy transportowe z Czech do Polski, do siedziby spółki. Płatność realizowana jest z konta spółki przelewem.

Podatnik chciał wiedzieć, czy koszt zakupu towarów handlowych, dla niego jako wspólnika spółki cywilnej, stanowi koszt uzyskania przychodu, zgodnie z udziałem procentowym w zyskach spółki. Jego zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatnikiem. W wydanej interpretacji organ stwierdził:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Funkcjonowanie spółek cywilnych oparte jest o przepisy art. 860-875 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Zgodnie z art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług (art. 861 § 1 Kodeksu cywilnego).

<...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »