Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

25.04.2017

Kto może być przedstawicielem podatkowym?

Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, gdy w chwili obecnej Wnioskodawca rozlicza podatek od towarów i usług oraz inne podatki stanowiące dochód budżetu państwa przez okres krótszy niż 24 miesiące może on być ustanowiony przedstawicielem podatkowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) w zw. z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2016 poz. 1948 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 stycznia 2017 r. (data wpływu 25 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie warunków dla przedstawicieli podatkowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2017 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie warunków dla przedstawicieli podatkowych

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będący spółką z ograniczoną działalnością zawiązaną w dniu 26.08.2016 r. zamierza w przyszłości rozpocząć świadczenie usług przedstawiciela podatkowego.

Obowiązek ustanawiania przez podatników przedstawicieli podatkowych wynika obecnie z art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u.. Unormowania zawarte w artykule 18b (w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2013 r. przepisy dotyczące ustanawiania przedstawiciela podatkowego znajdowały się w art. 15 ust. 8 u.p.t.u) określają warunki, jakie musi spełnić podmiot, który zamierza zostać przedstawicielem podatkowym. Zgodnie z powołanym przepisem przedstawicielem podatkowym może być osoba prawna, jeżeli łącznie spełnia pięć warunków:

 1. posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju;
 2. jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny lub jako podatnik VAT UE;
 3. przez ostatnie 24 miesiące nie zalegała z wpłatami poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczającymi odrębnie w każdym podatku odpowiednio 3% kwoty należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach;
 4. przez ostatnie 24 miesiące osoba będąca wspólnikiem spółki, członkiem władz zarządzających, głównym księgowym nie została prawomocnie skazana za popełnienie przestępstwa skarbowego;
 5. jest uprawniona do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego zgodnie z przepisami o doradztwie podatkowym lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

W poprzednim stanie prawnym, który obowiązywał do dnia 31 marca 2011 r. obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego wynikał z art. 15 ust. 7 u.p.t.u. Zgodnie z tym przepisem przedstawicielem podatkowym mogła być osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium kraju lub osoba fizyczna posiadająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju.

Dodatkowe warunki, jakie musiał w stanie prawnym obowiązującym przed 31 marca 2011 r. spełniać podmiot, który mógł pełnić funkcję przedstawiciela podatkowego określił Minister Finansów w art. 2 rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie przedstawiciela podatkowego (utraciło ono moc z dniem 1 kwietnia 2011 r.). Zgodnie z tym nieobowiązującym dziś przepisem osoba prawna, jednostka organizacyjna niemąjąca osobowości prawnej, osoba fizyczna mogła zostać ustanowiona przedstawicielem podatkowym, jeżeli łącznie spełniała następujące warunki:

 1. jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny;
 2. przez ostatnie 24 miesiące terminowo rozliczała podatek od towarów i usług oraz inne podatki stanowiące dochód budżetu państwa;
 3. przez ostatnie 24 miesiące - osoba fizyczna będąca podatnikiem, a w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi - osoba będąca wspólnikiem, członkiem władz zarządzających, głównym księgowym nie podlegała odpowiedzialności na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z późn. zm.2) za popełnienie przestępstwa skarbowego;
 4. jest uprawniona do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego zgodnie z przepisali o doradztwie podatkowym lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji, gdy w chwili obecnej Wnioskodawca rozlicza podatek od towarów i usług oraz inne podatki stanowiące dochód budżetu państwa przez okres krótszy niż 24 miesiące może on być ustanowiony przedstawicielem podatkowym?

Zdaniem Wnioskodawcy, jako osoba prawna rozliczająca w chwili obecnej podatek od towarów i usług oraz inne podatki stanowiące dochód budżetu państwa przez okres krótszy niż 24 miesiące, może on zostać ustanowiony przedstawicielem podatkowym.

Jak stanowi art. 18b ust. 1 obowiązującej w chwili obecnej u.p.t.u., przedstawicielem podatkowym może być osoba prawna, jeżeli łącznie spełnia pięć warunków:

 1. posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju;
 2. jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny lub jako podatnik VAT UE;
 3. przez ostatnie 24 miesiące nie zalegała z wpłatami poszczególnych podatków stanowiących pochód budżetu państwa, przekraczającymi odrębnie w każdym podatku odpowiednio 3% kwoty należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podat...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »