Kto jest podatnikiem akcyzy z tytułu nabycia paliw silnikowych?

Pytanie podatnika: Czy nabywając paliwa płynne w każdym z wymienionych stanów faktycznych (1, 2 i 3) spółka X Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność podatkową w przypadku niezapłacenia należnych podatków (podatku akcyzowego) przez jej bezpośredniego dostawcę lub podmiot zaopatrujący jej bezpośredniego dostawcę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 8 lipca 2015 r. (data wpływu 17 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku akcyzowego z tytułu nabycia paliw silnikowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 17 lipca 2015 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu – Biura Krajowej Informacji podatkowej w Lesznie wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług oraz akcyzowego w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku akcyzowego z tytułu nabycia paliw silnikowych. Pismem z 22 lipca 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił złożony wniosek, w którym sprostował organ podatkowy właściwy dla Wnioskodawcy oraz wskazał, że w zakresie podatku akcyzowego wniosek, zgodnie z właściwością, został przesłany do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Wniosek zatem za pismem z 28 sierpnia 2015 r., zgodnie z właściwością – w części dotyczącej podatku akcyzowego – został przesłany do załatwienia właściwemu w sprawie Organowi.

Jednocześnie w dniu 30 lipca 2015 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach – Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku Białej wpłynął tożsamy z powyższym wniosek, w którym Wnioskodawca wskazał, że w zakresie podatku od towarów i usług Wnioskodawca złożył wniosek, zgodnie z właściwością, do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

Stosownie do powyższego niniejsza interpretacja obejmuje wyłącznie ocenę stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku akcyzowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
Przedmiotem działalności spółki X Sp. z o.o. z siedzibą w … jest prowadzenie handlu hurtowego olejami opałowymi, olejami napędowymi i gazami płynnymi. Paliwa płynne są Spółce dostarczane przez wybranych dostawców, którzy to przy okazji dostawy mają obowiązek uiścić należne podatki (m.in. podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy). Wnioskodawca przedstawia 3 stany faktyczne:

 1. Podmiot od którego Spółka nabywa paliwa nie opłacił wymaganych przy dostawie podatków. Dostawca ten posiada kaucję gwarancyjną wpłaconą do Ministerstwa Finansów w kwocie, która zabezpiecza ją przed współodpowiedzialnością za niezapłacony przez bezpośredniego dostawcę podatek VAT. Nadto podmiot ten posiada koncesję OPZ (uprawniającą do obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą; jednym z warunków uzyskania takiej koncesji jest złożenie w Urzędzie Regulacji Energetyki zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 milionów złotych). Paliwo dostarczane jest z bazy paliw stanowiącej własność tegoż dostawcy bądź przez niego dzierżawionej - wg oświadczenia dostawcy paliwo pochodzi z importu bądź nabycia wewnątrzwspólnotowego.
 2. Podmiot od którego Spółka nabywa paliwa nie opłacił wymaganych przy dostawie podatków. Dostawca ten posiada kaucję gwarancyjną wpłaconą do Ministerstwa Finansów w kwocie, która zabezpiecza ją przed współodpowiedzialnością za niezapłacony przez bezpośredniego dostawcę podatek VAT. Nadto podmiot ten posiada koncesję OPZ (uprawniającą do obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą; jednym z warunków uzyskania takiej koncesji jest złożenie w Urzędzie Regulacji Energetyki zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 milionów złotych). Paliwo dostarczane jest transportem dostawcy (stanowiącym jego własność lub zleconym przez dostawcę firmie transportowej) bezpośrednio z terminala paliw za granicą (np. z Berlina lub Magdeburga) - dostawie towarzyszą dokumenty: dokument wydania paliwa z terminala, list przewozowy, dokument CMR, na którym oprócz podstawowych informacji wpisano nr plomb oraz nr rejestracyjny cysterny, raport odbioru/wywozu, generowany w unijnym systemie EMCS, pieczęć agencji celnej, która potwierdza przywóz do kraju paliwa. Na fakturze dodatkowo dostawca oświadcza, że należny podatek VAT, akcyzowy i opłata paliwowa zostały (lub zostaną) zapłacone.
 3. Podmiot od którego Spółka nabywa paliwa nie opłacił wymaganych przy dostawie podatków. Dostawca ten posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi, oferuje paliwo z importu ale nie jest jego bezpośrednim nabywcą (jest pośrednikiem, który posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi). Paliwo dostarczane jest z bazy paliw stanowiącej własność naszego dostawcy bądź przez niego dzierżawionej - wg oświadczenia dostawcy paliwo pochodzi z importu bądź nabycia wewnątrzwspólnotowego.

We wszystkich opisanych przypadkach spółka X Sp. z o.o. zawiera z dostawcami umowy handlowe, co miesiąc dostarczane są zaświadczenia z ZUS i urzędów skarbowych o niezaleganiu z opłatami i podatkami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
Czy nabywając paliwa płynne w każdym z wymienionych stanów faktycznych (1, 2 i 3) spółka X Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność podatkową w przypadku niezapłacenia należnych podatków (podatku akcyzowego) przez jej bezpośredniego dostawcę lub podmiot zaopatrujący jej bezpośredniego dostawcę?

Zdaniem Wnioskodawcy.

 1. Skoro podmiot dokonujący dostawy towarów jest wymieniony w wykazie podmiotów które złożyły kaucję gwarancyjną (o którym mowa w art. 105c ust. 1 u.p.t.u.), to Spółka nie ponosi odpowiedzialności podatkowej. Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w art. 8 ust. 1 u.p.a., to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości. Zadeklarowanie lub określenie podatku powoduje, że organowi znany jest podmiot obowiązany do uiszczenia akcyzy i akcyza powinna być wyegzekwowana od tego właśnie podmiotu. Ewentualne problemy z wyegzekwowaniem kwoty akcyzy nie mogą obciążać spółki X Sp. z o.o. która nabyła ten wyrób. Jeżeli natomiast kwota akcyzy nie została w ogóle określona lub zadeklarowana lub została określona lub zadeklarowana w błędnej wysokości, to spółka X Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności podatkowej o ile wskaże organom podmiot od którego nabyła paliwo, obowiązany do uiszczenia akcyzy.
 1. Skoro podmiot dokonujący dostawy towarów jest wymieniony w wykazie podmiotów które złożyły kaucję gwarancyjną (o którym mowa w art. 105c ust. 1 u.p.t.u.), a ponadto dostawca składa oświadczenie o uregulowaniu podatków, to Spółka nie ma uzasadnionych podstaw do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jej rzecz dostawę towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego (art. 105 a ust. 2 u.p.t.u.) w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności podatkowej. Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w art. 8 ust. 1 u.p.a., to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości. Zadeklarowanie lub określenie podatku powoduje, że organowi znany jest podmiot obowiązany do uiszczenia akcyzy i akcyza powinna być wyegzekwowana od tego właśnie podmiotu. Ewentualne problemy z wyegzekwowaniem kwoty akcyzy nie mogą obciążać spółki X Sp. z o.o. która nabyła ten wyrób. Jeżeli natomiast kwota akcyzy nie została w ogóle określona lub zadeklarowana lub została określona lub zadeklarowana w błędnej wysokości, to spółka X Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności podatkowej o ile wskaże organom podmiot od...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »