KSR nr 7: Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Jedną z kwestii, które wyjaśnia przyjęty 24 kwietnia 2012 r. Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 jest dokonywanie zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Sprawdźmy, na czym polegają nowe regulacje.

Wskażmy na początek, że zgodnie z treścią pkt 3.3 KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” w zasadach (polityce) rachunkowości każda jednostka powinna określić przyjęte przez siebie:

  • zasady klasyfikacji i grupowania zdarzeń gospodarczych do odpowiednich pozycji sprawozdania finansowego zgodnie z ich charakterem, jako składników aktywów i pasywów, przychodów i zysków lub kosztów strat, bądź przepływów pieniężnych,
  • metody wyceny aktywów i pasywów na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych i na dzień bilansowy,
  • metody ustalania wyniku finansowego,
  • sposób prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym.

Zmianę każdego wskazanego wyżej elementu zasad rachunkowości, w myśl nowego standardu, uznaje się za zmianę przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Zmiana zasad

Nowe przepisy KSR nr 7 wskazują, że jednostka może zmienić przyjęte zasady rachunkowości w terminach określonych w przepisach o rachunkowości w sytuacji, gdy obowiązek taki wynika ze zmiany przepisów o rachunkowości lub utraciła ona prawo do stosowania uproszczeń przewidzianych w  przepisach. Zwróćmy uwagę, że w uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od ciągłości stosowania przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Jednostka może zmienić je, dokonując retrospektywnego przekształcenia danych porównawczych, jeżeli uzna, iż jest to konieczne dla bardziej jasnego przedstawienia jej sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. W myśl regulacji KSR nr 7 nową zasadę stosuje się od pierwszego dnia roku obrotowego. Zależnie od decyzji kierownika jednostki może to pierwszy dzień bieżącego lub następnego roku obrotowego.

Retrospektywne przekształcenie danych

Wskazałem wyżej, że jednostka dokonuje retrospektywnego przekształcenia danych. Sprawdźmy, na czym ono polega. Wyjaśnienie znaleźć możemy w treści samego standardu. KSR nr 7 wskazuje na istnienie dwóch rodzajów podejścia retrospektywnego: pełnego i ograniczonego.
Pełne podejście retrospektywne polega na zastosowaniu zmienionych zasad (polityki) rachunkowości do transakcji, innych zdarzeń i warunków w taki sposób, jak gdyby zasady te były stosowane od zawsze. Ograniczone podejście retrospektywne polega natomiast na zastosowaniu zmienionych zasad rachunkowoś...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »