JESTEŚ W STREFIE

Księgi handlowe krok po kroku (5) Polityka rachunkowości

Polityka rachunkowości to zbiór zasad i procedur, według których jednostka gospodarcza prowadzi swoje księgi rachunkowe. To dokument wewnętrzny, który określa między innymi, w jaki sposób jednostka będzie ewidencjonować swoje transakcje, wyceniać aktywa i pasywa oraz ustalać wynik finansowy. I choć każda jednostka tworzy i prowadzi własną politykę rachunkowości, powinna ona być zgodna z ustawą o rachunkowości.

Artykuł 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości określa, że w dokumencie opisującym zasady rachunkowości danej jednostki w języku polskim powinny się znaleźć przede wszystkim informacje dotyczące:

  • określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
  • metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
  • sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:

- zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

- wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,

...

Do przeczytania pozostało 80% artykułu.
Dostęp do pełnej treści wymaga aktywnej subskrypcji.

to strefa, w której Ty lub Twoi pracownicy podnosicie kwalifikacje, czytając materiały szkoleniowe i rozwiązując kolejne problemy lub testy.
Gromadzone w trakcie punkty pozwalają na uzyskanie certyfikatów ukończenia kursów i na zdobywanie atrakcyjnych nagród.

DODATKOWO:

dostęp do programu
Delegacje on-line
zniżki na
szkolenia i kursy
inne benefity

Zobacz pełną listę korzyści

Jeśli jeszcze nie korzystasz z podatki.edukacja wybierz swój rodzaj subskrypcji.

Otrzymaj dostęp już od

9,90 zł

netto
miesięcznie

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.edukacja

lub

Przejdź do zarządzania subskrypcją

Zapomniałeś hasła?