JESTEŚ W STREFIE

Księgi handlowe krok po kroku (4): Zasady rachunkowości – część II

Zasada istotności to kolejna z ważnych zasad rachunkowości, odgrywająca ważną rolę w procesie przygotowywania sprawozdań finansowych i danych do ich sporządzenia. Jej głównym celem jest zapewnienie, że informacje prezentowane w sprawozdaniach są rzetelne, jasne i użyteczne dla odbiorców, umożliwiając im podejmowanie trafnych decyzji.

Istotność nie jest ustawowo zdefiniowana - to pojęcie względne, które odnosi się do znaczenia danej informacji dla korzystających z rachunkowości. W ustawie o rachunkowości ujęto to następująco:


W czwartym odcinku o kolejnych podstawowych zasadach rachunkowości - zasadzie istotności, ostrożnej wyceny i kontynuacji. 

W każdym tygodniu będziesz mieć możliwość zapoznania się z nowymi odcinkami i uzyskasz dostęp do kolejnych testów sprawdzających uzyskaną wiedzę. Punkty zdobywane za poprawne odpowiedzi przybliżają Cię do uzyskania imiennego certyfikatu ukończenia kursu, a także wpływają na Twoją pozycję w rankingu uczestników w serwisie podatki.edukacja. Informacje o nowych odcinkach znajdziesz zarówno w sekcji tematycznej podatki.edukacja, jak i w codziennym biuletynie podatki.biz.


„Informacje wykazywane w sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy uznać za istotne, gdy ich pominięcie lub zniekształcenie może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkowników tych sprawozdań. Nie można uznać poszczególnych pozycji za nieistotne, jeżeli wszystkie nieistotne pozycje o podobnym charakterze łącznie uznaje się za istotne.”

Określenie istotności nie jest zadaniem łatwym, ponieważ zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj informacji (np. informacje dotyczące zysków lub strat są z natury bardziej istotne niż inne, np. dotyczące drobnych wydatków).

Znaczenie w sposób oczywisty ma wartość, o którą chodzi - Im większa, tym większe prawdopodobieństwo, że informacja jest istotna. Znaczenie informacji może też zależeć od sytuacji gospodarczej jednostki oraz od oczekiwań użytkowników jej sprawozdań finansowych.

Zasada istotności ma wpływ na wiele aspektów rachunkowości, takich jak wycena aktywów i pasywów, przy której Jednostka powinna stosować takie metody wyceny, jakie zapewnią rzetelne i istotne informacje na temat wartości aktywów i pasywów.

Przy ustalaniu momentu ujęcia przychodów i kosztów również należy kierować się zasadą istotności, aby zapewnić prawidłowe odzwierciedlenie wyniku finansowego.

W sprawozdaniach finansowych należy natomiast prezentować wszystkie istotne informacje w sposób jasny i zrozumiały dla odbiorców.

Zasada ostrożnej wyceny

...

Do przeczytania pozostało 80% artykułu.
Dostęp do pełnej treści wymaga aktywnej subskrypcji.

to strefa, w której Ty lub Twoi pracownicy podnosicie kwalifikacje, czytając materiały szkoleniowe i rozwiązując kolejne problemy lub testy.
Gromadzone w trakcie punkty pozwalają na uzyskanie certyfikatów ukończenia kursów i na zdobywanie atrakcyjnych nagród.

DODATKOWO:

dostęp do programu
Delegacje on-line
zniżki na
szkolenia i kursy
inne benefity

Zobacz pełną listę korzyści

Jeśli jeszcze nie korzystasz z podatki.edukacja wybierz swój rodzaj subskrypcji.

Otrzymaj dostęp już od

9,90 zł

netto
miesięcznie

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.edukacja

lub

Przejdź do zarządzania subskrypcją

Zapomniałeś hasła?