Koszty zastępstwa procesowego. Brutto czy netto?

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni postępuje prawidłowo wystawiając fakturę obejmującą kwotę stanowiącą równowartość zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego lub ustalonych przez komornika kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym, powiększoną o 23% VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) i w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2015r. (data wpływu 25 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 lutego 2016r. (data wpływu 15 lutego 2016r.) oraz z dnia 23 lutego 2016r. (data wpływu 4 marca 2016r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania kwoty kosztów zastępstwa procesowego za kwotę netto – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 25 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania kwoty kosztów zastępstwa procesowego za kwotę netto.

Wniosek został uzupełniony w dniu 15 lutego 2016r. w zakresie doprecyzowania przedmiotu wniosku, przepisów prawa podatkowego, stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego oraz w dniu 4 marca 2016r. o podpis Wnioskodawczyni na uzupełnieniu wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawczyni prowadzi Kancelarię Adwokacką i jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach świadczonych usług prawnych Wnioskodawczyni podpisała umowę na wykonywanie obsługi prawnej Spółki z o.o. Obsługa ta polega na opiniowaniu spraw bieżących, przygotowywaniu projektów umów i pism, na konsultacjach ustnych oraz na wykonywaniu zastępstwa procesowego spółki przed sądami oraz w postępowaniu egzekucyjnym. Na mocy zawartej umowy za świadczenie tych usług ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w stałej kwocie powiększone o 23% VAT. Spółka dokonuje również zwrotu zasądzonych kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnego po ich wyegzekwowaniu od dłużnika. Zwrot kosztów zastępstwa następuje po wystawieniu przez Wnioskodawczynię faktury na Spółkę. Wnioskodawczyni fakturując na Spółkę zwrot kosztów zastępstwa procesowego lub egzekucyjnego w kwocie zasądzonej, dolicza 23% VAT.

Na pytanie „Jakie postanowienia (uregulowania) dotyczące wysokości dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym zawiera umowa pomiędzy Wnioskodawczynią a Spółką z o.o....” Wnioskodawczyni odpowiedziała w uzupełnieniu wniosku, że:
Na mocy postanowienia § 3 ust 1-3 umowy obsługi prawnej z dnia 1 lipca 2012 r. za wykonanie zlecenia strony uzgodniły miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w określonej kwocie netto. Wynagrodzenie przysługuje za czas pracy i za wszelkie podjęte czynności, które są choćby pośrednio związane z przedmiotem zlecenia i podjęte zostały dla osiągnięcia celu pożądanego przez Zleceniodawcę. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty Zleceniobiorcy jakie może on ponieść w związku z wykonywaniem umowy, wliczając w to podróże do spółek powiązanych zleceniodawcy. Kwota wynagrodzenia powiększona zostanie o stawkę podatku VAT w wysokości 23 %.

W § 3 ust. 6 strony wskazały, iż niezależnie od postanowień zawartych w ust. 1-3 w razie reprezentowania zleceniodawcy przed Sądem, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie zasądzone na rzecz Zleceniodawcy od strony przeciwnej albo Skarbu Państwa tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Powyższe postanowienie dotyczy również zwrotu kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym przez komornika, a także zwrotu kosztów przyznanych Zleceniodawcy w postępowaniu przed innym organem, niż wymienione.

Ponadto z uzupełnienia wynika, że: Wystawiając fakturę obejmującą wartość zasądzonych kosztów w postępowaniu sądowym bądź egzekucyjnym, Wnioskodawczyni wskazuje ich wartość jako cenę, nie obejmującą podatku od towarów i usług, tj. cenę netto.

Stan faktyczny, będący przedmiotem wniosku zaistniał od początku obowiązywania umowy tj. 1 lipca 2012 r. i w związku z dalszym obowiązywaniem przedmiotowej umowy trwa w obecnym czasie.

Dla niniejszego stanu faktycznego zastosowanie znajdzie obowiązujący od 1 stycznia 2014 r. art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług ( poz. 61 wniosku ORD -IN ).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni postępuje prawidłowo wystawiając fakturę obejmującą kwotę stanowiącą równowartość zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego lub ustalonych przez komornika kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym, powiększoną o 23% VAT?

Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), postępuje ona prawidłowo wystawiając fakturę obejmującą kwotę stanowiącą koszty zastępstwa procesowego lub zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym powiększoną o podatek VAT.

Na podstawie art. 29a, podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług stanowi z z...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »