Koszty uzyskania: Wynagrodzenia prokurentów spółki komandytowej

Ustawa PIT nie zawiera przepisów szczególnych dotyczących możliwości, czy też sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej wynagrodzenia należnego prokurentowi. Możliwość zaliczenia tego wynagrodzenia do kosztów uzyskania przychodu uzależniona jest od spełnienia ogólnych przesłanek uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest komandytariuszem w spółce komandytowej. Na podstawie uchwały wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki, trzech pracowników zatrudnionych w spółce na stanowisku specjalisty ds. handlowych zostało powołanych do pełnienia funkcji prokurenta. Prokura łączna, udzielona na podstawie art. 109.4 § 1.1 Kodeksu cywilnego, obejmuje umocowanie do dokonywania czynności wspólnie z jedynym komplementariuszem spółki. Prokura została wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółki komandytowej. W związku z wykonywaniem obowiązków prokurentów spółka postanowiła przyznać prokurentom wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. Wysokość wynagrodzenia prokurentów jest ustalana comiesięcznie uchwałą wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki. Zakres obowiązków prokurentów nie wynika z umowy o pracę, umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Żaden z prokurentów nie jest wspólnikiem Wnioskodawcy. Jednocześnie prokurenci są pracownikami spółki zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. na 7/8 etatu. Przed powzięciem uchwały o powołaniu ich na funkcję prokurentów osoby te wykonywały na rzecz spółki pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Obniżenie wymiaru czasu pracy nastąpiło bez zmiany dotychczasowego wynagrodzenia za pracę i miało na celu umożliwienie wykonywania zadań związanych z pełnieniem funkcji prokurentów. Zakres obowiązków określonych w umowie o pracę jest odrębny od zakresu obowiązków wykonywanych w związku z pełnieniem funkcji prokurenta.

Pytanie i stanowisko podatnika

Czy wynagrodzenie prokurentów spółki komandytowej z tytułu pełnionej funkcji, ustanowione uchwałą wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki, stanowi koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej zwana "ustawą PIT")?

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie prokurentów spółki komandytowej z tytułu pełnionej funkcji, ustanowione uchwałą wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki, stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy PIT proporcjonalnie do wysokości jego prawa do udziału w zysku spółki komandytowej. Wynagrodzenie to bowiem jest kosztem poniesionym w celu uzyskania przychodu, który nie został wymieniony w art. 23 ust. 1 ustawy PIT, zawierającym katalog wydatków, które nie są uznawane za koszt uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej zwaną "K.S.H."), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. W myśl art. 102 K.S.H., spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej. Dochody spółek osobowych nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki komandytowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 103 K.S.H., w sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej. W myśl natomiast art. 41 § 1 K.S.H., ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki. Prokura jest stosunkiem prawnym uregulowanym w u...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »