Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Orzecznictwo podatkowe: Orzeczenia NSA i WSA

27.09.2013

Koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości

Z uzasadnienia: Na gruncie przepisu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego wraz z udziałem części w prawie własności gruntu można zaliczyć cenę jego nabycia określoną w akcie notarialnym i koszty związane z aktem notarialnym. Nie ma możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, wydatków związanych z zaciągnięciem i spłatą kredytu, ponieważ nie są to koszty nabycia. Wydatki związane z kredytem bankowym nie mogą być również traktowane jako nakłady, o których mowa jest w art. 22 ust. 6c ustawy, poczynione w trakcie posiadania zbywanej nieruchomości, gdyż w żaden sposób nie wpływają na podwyższenie wartości samej nieruchomości.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Zygmont Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Nikodem (spr.) Sędzia WSA Małgorzata Bejgerowska Protokolant st. sekr. sąd. Joanna Świdłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 sierpnia 2013 r. sprawy ze skargi E.O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w 2010 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w[...], po przeprowadzeniu postępowania podatkowego, decyzją z dnia [...] października 2012 r., Nr[...], określił A.B. zobowiązanie podatkowe z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w 2010 r. w kwocie [...]zł.

Podstawą wydania tego rozstrzygnięcia były ustalenia organu I instancji, który wskazał, że podatniczka wraz z małżonkiem A.C. zbyli w dniu [...].06.2010 r., przed upływem pięciu lat od dnia nabycia, prawo własności lokali: mieszkalnego nr [...] oraz niemieszkalnego (użytkowego) nr[...], wraz z udziałem w gruncie w wysokości [...]części w prawie własności gruntu, położonych w [...]. Przychód podatniczki z tytułu zbycia jej udziału w ww. prawie wyniósł [...] zł (1/2 kwoty[...],-zł).

Przedmiotową nieruchomość A.B. i A.C nabyli w dniu [...]04.2008 r. za kwotę [...]zł (akt notarialny z dnia [...]04.2008 r. Repertorium A nr [...]) oraz ponieśli koszty sporządzenia aktu notarialnego w kwocie [...]zł.

W trakcie prowadzonego postępowania podatkowego przed organem I instancji podatnicy domagali się uwzględnienia w rozliczeniu podatku nakładów zwiększających wartość zbytej nieruchomości takich jak: opłaty eksploatacyjne oraz czynsz za okres od 2007 do maja 2010 r., koszty opłaty notarialnej oraz koszty bankowe (finansowe) związane z kredytem zaciągniętym na zakup mieszkania.

Organ I instancji decyzją z dnia [...]października 2012 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w [...] określił A.B. zobowiązanie podatkowe z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w 2010 r. w kwocie [...]zł, przyjmując przychód ze sprzedaży [...]zł, koszty uzyskania przychodu - cenę zakupu nieruchomości [...]zł wraz z kosztami notarialnymi w wysokości [...]zł. Nie uwzględniono natomiast w kosztach wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania oraz z zaciągnięciem kredytu bankowego.

Od powyższej decyzji strona reprezentowana przez pełnomocnika pismem z dnia [...]11.2012 r., złożyła odwołanie, w którym wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i ustalenie rzeczywistego zobowiązania podatkowego. Zaskarżonej decyzji zarzuciła naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 22 ust. 6c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361 ze zm.) i przyjęcie, że wydatki związane z zaciągnięciem kredytu bankowego oraz odsetki od takiego kredytu nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, co "doprowadziło do zwiększenia podstawy do obliczenia podatku, a w związku z tym także podatku".

Ponadto strona zarzuciła naruszenie: art. 30e ust. 2, art. 19 ust. 1, art. 121 oraz art. 122 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w decyzją z dnia [...]01.2013 r. Nr [...]utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że poniesione przez stronę koszty związane z kredytem bankowym zaciągniętym na nabycie ww. nieruchomości nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisu art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f, bowiem nie stanowią udokumentowanych kosztów nabycia. Koszty te stanowią jedynie wydatki związane z pozyskaniem środków pieniężnych na zapłatę ceny nabycia zbywanej nieruchomości i nie mają żadnego wpływu na podwyższenie jej wartości. Zaciągnięcie kredytu jest jedynie sposobem na pozyskanie pieniędzy na zapłatę ceny nabywanej nieruchomości, a kosztem uzyskania przychodu nie są, w świetle art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f, koszty spłaty kredytów zaciągniętych na sfinansowanie zakupu nieruchomości, lecz wyłącznie koszty nabycia tej nieruchomości.

Ponadto - w ocenie organu - kosztów kredytu w żaden sposób nie można uznać za nakłady zwiększające wartość zbywanej nieruchomości, o których mowa w ww. przepisie.

Nie są również kosztami uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f wykazane przez stronę wydatki związane z opłatą eksploatacyjną oraz czynszem. Koszty te bowiem nie są kosztami nabycia ani wytworzenia. Nie są one też nakładami, które wpływają na podwyższenie wartości nieruchomości. Stanowią jedynie wydatki ponoszone na bieżące utrzymanie mieszkania.

W skardze skarżąca wniosła o uchylenie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...].01.2013 r. w całości i przekazanie sprawy organowi p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »