Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.04.2012

Koszty uzyskania przychodów twórców. Graficy komputerowi a podatki

Pytanie podatnika: Czy można wyodrębnić w umowie o pracę z pracownikami działu marketingu i zatrudnionym jako grafik komputerowy, którzy w ramach swojej pracy tworzą utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenie autorskie i zastosować do przychodu tytułem wynagrodzenia za taką pracę twórczą, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kartą pracy - koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2011 r. (data wpływu 22 grudnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w branży farmaceutycznej. Na potrzeby tej działalności, w firmie wyodrębniony jest dział marketingu, w którym pracownicy są zatrudnieni na następujących stanowiskach:

 • pracownicy działu marketingu (Dyrektor Marketingu, Marketing Manager, Brand Manager, Junior Brand Manager),
 • grafik komputerowy w dziale marketingu.

Do obowiązków ich należy m. in.: tworzenie haseł reklamowych produktów, tworzenie scenariuszy reklam telewizyjnych i radiowych, opracowanie tekstów do reklam prasowych, internetowych, stron www, innych materiałów reklamowych, tworzenie koncepcji dźwiękowej przy reklamie telewizyjnej i radiowej. Natomiast do obowiązków grafika komputerowego należy wykonywanie zdjęć do wykorzystania w działalności reklamowej firmy, tworzenie identyfikacji wizualnej nowych marek oraz redesign istniejących projektów, tworzenie projektów graficznych logotypów produktów, tworzenie projektów graficznych reklam prasowych, internetowych, stron www, innych materiałów reklamowych.
Z uwagi na to, że osoby te na ww. stanowiskach wykonują obowiązki, będące pracą twórczą, której rezultaty spełniają przesłanki utworu, o którym mowa w art. 1 ust. l ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wnioskodawca chce określić w umowie o pracę z poszczególnymi pracownikami, iż część wynagrodzenia obejmować będzie wynagrodzenie autorskie z tytułu przekazania pracodawcy przez pracownika praw autorskich do powstałego w wyniku jego pracy utworu, a część stanowić będzie wynagrodzenie ściśle związane z wykonywaniem pozostałych obowiązków pracowniczych.
Wnioskodawca w umowie o pracę chce przyjąć, iż wynagrodzenie pracowników z tytułu umów o pracę zostanie podzielone na: wynagrodzenie autorskie oraz wynagrodzenie za wykonywanie przez pracownika innych obowiązków pracowniczych niezwiązane z tworzeniem utworów.
Wnioskodawca zamierza wprowadzić zapis o następującej treści: „Obowiązki ze stosunku pracy obejmują także działalność twórczą, w związku z tym następuje rozgraniczenie wynagrodzenia za pracę obejmujące:

 • wynagrodzenie autorskie z tytułu nabycia przez pracodawcę w trybie ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych majątkowych praw autorskich do utworów stworzonych przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków służbowych;
 • wynagrodzenie za pracę obejmujące wynagrodzenia związane z wykonywaniem innych obowiązków pracowniczych, niezwiązanych z tworzeniem utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych; ustalane każdorazowo za dany miesiąc pracy.”

Wysokość każdego rodzaju wynagrodzenia może się różnić w odniesieniu do poszczególnych pracowników i może być ono zróżnicowane w każdym miesiącu. Przy określeniu procentowej wielkości części wynagrodzenia autorskiego pracodawca będzie brał pod uwagę rzeczywisty wkład pracy każdego pracownika w pracę o charakterze twórczym, kreacyjnym. W tym celu Wnioskodawca zamierza prowadzić ewidencję pracy, polegającą na tym, że pracownik będzie wpisywać na przygotowanej przez pracodawcę karcie pracy te czynności, które mają charakter pracy twórczej z zaznaczeniem ile czasu na tę pracę przeznaczył. Czynność ta stanowi nałożony na pracownika obowiązek pracowniczy. Na koniec każdego miesiąca pracownik będzie przekazywał Wnioskodawcy swoją kartę pracy, w oparciu o którą pracodawca wyliczy jaki procent wynagrodzenia w danym miesiącu przypada na wynagrodzenie z tytułu przekazania pracodawcy przez pracownika praw autorskich do powstałego w wyniku jego pracy utworu. W związku z tym, w każdym miesiącu wynagrodzenie i jego proporcje mogą kształtować się inaczej w zależności od tego, ile czasu w danym miesiącu przypadało na pracę twórczą.
Wnioskodawca chce zastosować 50% stawkę kosztów uzyskania przychodu, wynikającą i obliczoną zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do wyodrębnionego wynagrodzenia autorskiego (określonego na dany procent wynagrodzenia łącznego w danym miesiącu). W stosunku do pozostałego wynagrodzenia z tytułu wykonywania przez pracownika pozostałych obowiązków pracowniczych chce zastosować stawkę kosztów uzyskania przychodu wynikającą z zasad ogólnych określonych w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy można wyodrębnić w umowie o pracę z pracownikami działu marketingu i grafikiem komputerowym, którzy w ramach swojej pracy tworzą utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenie autorskie i zastosować do przychodu tytułem wynagrodzenia za taką pracę twórczą, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kartą pracy - koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz pozostałą części wynagrodzenia z tytułu wykonywania przez ww. pracowników pozostałych obowiązków pracowniczych i zastosować do tego przychodu koszty uzyskania przychodu określone na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
Zdaniem Wnioskodawcy, w umowie o pracę na wymienionych we wniosku stanowiskach jest możliwe dokonanie rozróżnienia wynagrodzenia autorskiego, przysługującego pracownikowi tytułem świadczenia, na rzecz pracodawcy, pracy o charakterze twórczym i zastosowanie do tej części 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pozostałej części wynagrodzenia z tytułu wykonywania przez pracownika pozostałych obowiązków pracowniczych i zastosowanie do tej części ogólnych stawek kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pracownikom uzyskującym przychody z tytułu stosunku pracy przysługuje, co do zasady, zgodnie z przepisem art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenie jednej normy kosztów uzyskania przychodów. Natomiast w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarty został zapis, zgodnie z którym koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.
Wnioskodawca wskazuje, iż powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie m. in. w:

 • wyroku Naczelnego Sądu Adm...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »