Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

06.09.2016

Koszty uzyskania przychodów: Rekompensata dla pracownika za rezygnację z samochodu służbowego

Pytanie podatnika: Czy spółka może zaliczyć na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów uzyskania przychodów jako koszty związane z zachowaniem źródła przychodu całą kwotę wypłaconą pracownikom z tytułu rezygnacji z samochodu służbowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 13 czerwca 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 24 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów należności wypłaconych pracownikom z tytułu rezygnacji z samochodów służbowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów należności wypłaconych pracownikom z tytułu rezygnacji z samochodów służbowych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą na rynku usług finansowych, głównym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. Spółka podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce.

Działalność Spółki wymaga posiadania wykwalifikowanej kadry w tym kadry menadżerskiej. Stosując powszechnie przyjęte standardy, Spółka zapewnia kadrze menadżerskiej samochody służbowe. Samochody służbowe zapewniane są także pracownikom, dla których są one podstawowym narzędziem pracy np. negocjatorzy terenowi. Spółka posiada stosowny regulamin w którym uregulowane są kwestie związane z przyznawaniem samochodów służbowych. Spółka pozyskuje pojazdy przede wszystkim na podstawie umów leasingu (podatkowo leasing operacyjny), w związku z tym ponosi znaczne wydatki związane zarówno z samą obsługą umów leasingu jak i późniejszego użytku samochodów - takie jak koszty paliwa, napraw, ubezpieczenia, opłat serwisowych ponoszonych na rzecz leasingodawcy. Zaoszczędzone kwoty Spółka może przeznaczyć na dalszy rozwój i działalność bieżącą.

Dlatego też, Spółka wprowadziła do regulaminu możliwość rezygnacji przez kadrę menadżerską z przyznania samochodu służbowego (dyrektorzy, członkowie zarządu), w zamian za wypłatę określonej kwoty (nazywanej w regulaminie wewnętrznym ryczałtem), stanowiącej „rekompensatę” w zamian za to, że Spółka nie będzie musiała ponosić wydatków związanych z pozyskaniem i utrzymaniem pojazdu. Rezygnujący z samochodu służbowego, składa pisemne oświadczenie, jednocześnie wraz z jego złożeniem, przysługuje określona w regulaminie kwota zwana ryczałtem. Kwota wypłacana jest w okresach miesięcznych, stanowiąc źródło przychodu ze stosunku pracy dla beneficjenta, podlegające opodatkowaniu i oskładkowaniu wg zasad ogólnych. Decyzję o wysokości wypłacanej kwoty podejmuje zarząd Spółki. Obecnie kwota wynosi od 1.500 zł do 3.000 zł brutto w zależności od funkcji pełnionej w Spółce (dyrektor, dyrektor zarządzający, członek zarządu). Jednocześnie, w związku z rezygnacją z samochodu służbowego, pracownik zobowiązany jest w przypadku potrzeby wykonania czynności służbowych, wymagających dotarcia w inne miejsce, w którym musi wypełniać obowiązki służbowe do zapewnienia transportu we własnym zakresie.

Pracownik posiada pełną swobodę wyboru środka transportu w tym także samochodu prywatnego. W związku z tym faktem, Spółka nie jest zobowiązana i nie dokonuje żadnych zwrotów związanych z podróżami odbywanymi przez pracownika, w szczególności Spółka nie zawiera umów o użytek samochodów prywatnych do celów działalności Spółki. Dokonane przez pracownika wydatki w związku z potrzebą dotarcia do miejsca wykonania pracy są wydatkami prywatnymi i nie podlegają zwrotowi. Wskazany przez Spółkę ryczałt nie dotyczy przedmiotowych wydatków - nie jest formą ich zwrotu.

Na moment sporządzania wniosku żaden z uprawnionych pracowników nie skorzystał z opisanej w stanie faktycznym formy rezygnacji z samochodu służbowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Spółka może zaliczyć na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawy CIT”), do kosztów uzyskania przychodów jako koszty związane z zachowaniem źródła przychodu całą kwotę wypłaconą pracownikom, o których mowa w opisie stanu faktycznego, z tytułu rezygnacji z samochodu służbowego?

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata stanowiąca formę rekompensaty dla pracownika, któremu ze względu na pełnioną funkcję należałby się samochód służbowy zgodnie z regulacjami wewnętrznymi, a z niego rezygnuje, stanowi dla Spółki koszt podatkowy, jako wydatek związany z zachowaniem źródła przychodu. Zachowanie źródła przychodu w przedmiotowym stanie faktycznym polega na tym, że Spółka nie musi ponosić wydatków związanych z pozyskaniem samochodu, w szczególności opłacania rat leasingowych, kosztów związanych z ubezpieczeniem, serwisowaniem, naprawami itp. w tym także kosztów związanych z odbywaniem podróży przez beneficjentów.

Na wstępie Spółka podkreśla, że używane pojęcie „rekompensaty” w niniejszym uzasadnieniu nie ma znaczenia jakie temu określeniu nadał język potoczny, a więc jako wyrównanie komuś określonego uszczerbku za poniesioną szkodę. Znaczenie prezentowane przez Spółkę odnosi się raczej do stworzenia określonej kategorii kluczowych pracowników, możliwości skorzystania z oferty Spółki niejako w zamian za zaniechanie zachowań związanych z możliwościami otrzymania określonych narzędzi służących wykonywaniu pracy w zamian za wypłatę świadczenia, które poniekąd rekompensuje fakt niekorzystania z uprawnień wynikających z wewnętrznych regulacji Spółki. Pracownik nie ponosi szkody w znaczeniu cywilnoprawnym w związku z faktem zrezygnowania samochodu. Żadne przepisy prawa nie nakładają także na S...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »