Koszty uzyskania przychodów - przegląd najnowszych interpretacji podatkowych

Przedstawiamy przegląd interpretacji podatkowych, dotyczących co prawda indywidualnych problemów podatników, ale - w warstwie rozstrzygnięć KIS - interesujących wszystkich, rozliczających koszty uzyskania przychodów.


Przychody i koszty uzyskania przychodów z tytułu zbycia wierzytelności bankowi w ramach zawartej umowy faktoringu

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Zainteresowanych (będących wspólnikami Spółki jawnej, uczestniczących w zyskach/stratach tej Spółki w wysokości 50%), że przychód podatkowy z tytułu zbycia przez Spółkę jawną wierzytelności bankowi w ramach opisanej umowy faktoringu powinien być rozpoznany w wysokości 100% wartości wierzytelności (wartości brutto należności)?

Stanowisko prawidłowe

"Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz wyżej wskazane przepisy prawa podatkowego, należy uznać, że sprzedaż wierzytelności własnej, jeżeli wierzytelność ta uprzednio, na podstawie art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (co ma miejsce w przedmiotowej sprawie), została zarachowana jako przychód należny, stanowi odrębne zdarzenie, które skutkuje powstaniem przychodu należnego ze zbycia tej wierzytelności, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 7ca ww. ustawy, w wysokości jej wartości wyrażonej w cenie określonej w umowie dotyczącej sprzedaży wierzytelności.

Tak więc, gdy kwota wypłacona przez nabywcę wierzytelności (faktora) została już wcześniej zaliczona do przychodów Spółki jawnej, w której Zainteresowani są wspólnikami, jako przychód należny, w momencie zbycia wierzytelności może być ponownie uznana za przychód.

Zatem, prawidłowe jest stanowisko Zainteresowanych (będących wspólnikami Spółki jawnej, uczestniczących w zyskach/stratach tej Spółki w wysokości 50%), że przychód podatkowy z tytułu zbycia przez Spółkę jawną wierzytelności bankowi w ramach opisanej umowy faktoringu powinien być rozpoznany w wysokości 100% wartości wierzytelności (wartości brutto należności), proporcjonalnie do posiadanego przez wspólnika prawa do udziału w zysku Spółki jawnej."

2. Czy prawidłowe jest stanowisko Zainteresowanych (będących wspólnikami Spółki jawnej, uczestniczących w zyskach/stratach tej Spółki w wysokości 50%), że kosztem podatkowym z tytułu zbycia przez Spółkę jawną wierzytelności bankowi w ramach opisanej umowy faktoringu, jest 100% wartości zbywanych wierzytelności (wartość brutto należności) oraz odsetki dyskontowe, prowizje operacyjne i prowizja za przyznanie limitu finansowania?

Stanowisko - nieprawidłowe

"Oznacza to, że w przypadku odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zaliczonych do przychodów należnych, na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Zainteresowani, będący wspólnikami Spółki jawnej, mogą uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów – zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy – jedynie stratę powstałą na transakcji sprzedaży wierzytelności. W przypadku, gdy strata nie występuje (co ma miejsce w przedmiotowej sprawie) – prawo do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów nie występuje wówczas w ogóle.

Zatem, nieprawidłowe jest stanowisko Zainteresowanych (będących wspólnikami Spółki jawnej, uczestniczących w zyskach/stratach tej Spółki w wysokości 50%), że kosztem podatkowym z tytułu zbycia przez Spółkę jawną wierzytelności bankowi w ramach opisanej umowy faktoringu jest 100% wartości zbywanych wierzytelności (wartość brutto należności) oraz odsetki dyskontowe, prowizje operacyjne i prowizje za przyznanie limitu finansowania, związane z umową faktoringu."

Interpretacja 0113-KDIPT2-1.4011.430.2019.2.AP z z 2.01.2020 r.

Dofinansowanie pracownikom kart Multisport

Czy wydatki ze środków obrotowych Wnioskodawczyni na dofinansowanie pracownikom kart Multisport będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?

"Wydatki na dofinansowanie kart Multisport dla pracowników będą pośrednio związane z prowadzoną działalnością. Korzystanie przez pracowników z tego typu świadczeń będzie służyło zwiększeniu motywacji, zaangażowania i efektywności w wykonywaniu pracy, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu osiąganych przez Wnioskodawczynię przychodów. Ponadto, Wnioskodawczyni traktuje te karty jako element integrujący pracownika z pracodawcą, a przez to służący zwiększeniu stałości zatrudnienia i lojalności personelu. Należy więc uznać, że zachodzą przesłanki uprawniające do zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów."

Stanowisko - prawidłowe

Interpretacja 0115-KDIT3.4011.410.2019.2.MJ z 3.01.2020 r.

Wyposażenie zakupione z dotacji z Urzędu pracy

Czy zakupione wyposażenie sfinansowane z opisanej dotacji stanowi koszt uzyskania przychodu w działalności gospodarczej Wnioskodawcy?

Stanowisko - prawidłowe

"(...) sfinansowanie zakupu wyposażenia (tj. na nabycie składników majątkowych o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, które nie są zaliczone do środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych) i innych wydatków firmowych, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej ze środków przyznanych osobie bezrobotnej z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej nie wyklucza możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, nawet jeśli przyznane środki korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis ten nie został bowiem wymieniony w art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym: nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.

Reasumując – zakupione wyposażenie sfinansowane z opisanej dotacji stanowi koszt uzyskania przychodu w działalności gospodarczej Wnioskodawcy."

Interpretacja 0112-KDIL2-2.4011.33.2019.1.MC z 07.01.2020 r.

Koszty uzyskania przychodu z tytułu odsetek

Czy obliczając dochód z tytułu odsetek Wnioskodawca może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu wartość wynagrodzenia w kwocie …, wypłaconego reprezentującym Go w tym sporze kancelariom prawnym, na co posiada faktury i dowody zapłaty?

-->

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »