Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Koszty uzyskania przychodów

17.05.2018

Koszty uzyskania: Likwidacja nieumorzonych w pełni wartości niematerialnych i prawnych

Koszty zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów są ukierunkowane na utrzymanie przez podatnika korzystnych dla niego warunków gospodarczych, czy też zmniejszenie straty. Wydatkami takimi będą m.in.: likwidacja nierentownej inwestycji, przedterminowe rozwiązanie umowy dzierżawy w sytuacji, gdy przestała ona być biznesowo użyteczna, czy też zapłacona kontrahentowi kara umowna.

Stan faktyczny

Y. S.A. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest spółką kapitałową z siedzibą na terytorium Polski i podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest m.in. działalność związana z oprogramowaniem, dostarczaniem cyfrowych rozwiązań dla edukacji, doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, itp.

W 2017 r. Wnioskodawca przeprowadził działania restrukturyzacyjne w celu dostosowania przedsiębiorstwa do kierunku zmian, które ze względu na szybki postęp technologiczny, zachodzą w jego otoczeniu konkurencyjnym. Zamiarem Wnioskodawcy było przystosowanie swojego przedsiębiorstwa do efektywnego i ekonomicznego funkcjonowania we współczesnych warunkach rynkowych. Wnioskodawca miał na celu poprawę jego sytuacji finansowej, redukcję i optymalizację kosztów, a tym samym poprawę jego dochodowości. Jednym z kluczowych działań podjętych przez Wnioskodawcę służącym realizacji tego zamierzenia było zaprzestanie prowadzenia projektów nieopłacalnych.

W związku z powyższym wartości niematerialne i prawne, w postaci:

- kosztów prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych i amortyzowanych na podstawie art. 16b ust. 2 pkt 3 i art. 16m ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”) oraz

- nabytych wartości niematerialnych i prawnych, takich jak m.in. znaki towarowe, licencje, programy komputerowe, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych i amortyzowanych na podstawie art. 16b ust. 1 i art. 16h - 16m ustawy o CIT (dalej: „WNiP”) utraciły dla Wnioskodawcy przydatność gospodarczą i zostały zlikwidowane i wykreślone z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (dalej: „ewidencja ŚT i WNiP”).

Decyzja o likwidacji WNiP została podjęta przez Zarząd Spółki w grudniu 2017 r. Likwidacja WNiP została udokumentowana protokołami likwidacyjnymi, zatwierdzonymi przez Główną Księgową i Zarząd Spółki. W grudniu 2017 r. dokonano wykreślenia WNiP z ewidencji ST i WNiP.

Jak wskazano powyżej, WNIP zostały przez Wnioskodawcę uprzednio zakwalifikowane jako wartości niematerialne i prawne zgodnie z art. 16b ustawy o CIT, a wydatki poniesione na ich wytworzenie lub nabycie podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne, w myśl art. 15 ust. 6 ustawy o CIT. Niektóre WNIP nie zostały całkowicie zamortyzowane w myśl przepisów ustawy o CIT na dzień ich likwidacji i wykreślenia z ewidencji ŚT i WNiP.

Wnioskodawca podkreśla, że na moment likwidacji WNIP, nie zmienił rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, a jedynie istotnie ją ograniczył. Wycofanie WNIP z użytku podyktowane było względami biznesowymi i ekonomicznymi. Wnioskodawca zamierza nadal kontynuować działalność gospodarczą. Decyzja o likwidacji WNIP, podjęta przez Wnioskodawcę, była działaniem racjonalnym, mającym na celu poprawę rentowności prowadzonej działalności.

W związku z zaistniałym stanem faktycznym, Wnioskodawca ujął niezamortyzowaną (nieumorzoną) wartość początkową WNIP jako koszty uzyskania przychodu w dacie ich likwidacji i wykreślenia z ewidencji ŚT i WNiP, tj. w grudniu 2017 r.

Rok podatkowy Wnioskodawcy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

Pytanie i stanowisko podatnika

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do uwzględnienia strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych wartości niematerialnych i prawnych w postaci: kosztów prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym oraz nabytych wartości niematerialnych i prawnych jako podatkowych kosztów uzyskania przychodów w dacie ich likwidacji oraz wykreślenia z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a tym samym uwzględnienia ich w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT 8) za 2017 rok?

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie uprawniony do uwzględnienia strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych wartości niematerialnych i prawnych w postaci: kosztów prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym oraz nabytych wartości niematerialnych i prawnych jako podatkowych kosztów uzyskania przychodów w dacie ich likwidacji i wykreślenia z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a tym samym uwzględnienia ich w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionych strat) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT 8) za 2017 rok.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Powyższe oznacza, że aby dany wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodów konieczne jest spełnienie dwóch podstawowych przesłanek. Po pierwsze wydatek taki powinien spełniać definicję kosztu uzyskania pr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100