Koszty pracy z kilku etatów są limitowane

W życiu codziennym występują różne przypadki zatrudnienia podatnika. Dotyczyć to może sytuacji zatrudnienia podatnika u tego samego pracodawcy na kilku etatach (stosunkach pracy), lub zatrudnienia u tego samego pracodawcy na postawie umowy o pracę i umowy zlecenia. W takich sytuacjach choć pracownik ponosi de facto jedne koszty na dojazd, to ma prawo do zastosowania różnych kosztów uzyskania przychodów. Zatem nie można przyjąć założenia, że obowiązujące normy prawne zawsze będą niekorzystne dla podatnika - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Interpelacja nr 26743 do ministra finansów w sprawie kosztów uzyskania przychodu, które podatnik - osoba fizyczna pracująca na kilku etatach - może odliczyć od przychodu

Kwota kosztów uzyskania przychodów, które podatnik - osoba fizyczna pracująca w kilku przedsiębiorstwach - może odliczyć od przychodu zależy od liczby źródeł uzyskanego dochodu. Opodatkowaniu wynagrodzenia za pracę osoby fizycznej podlega suma przychodów osiągniętych z kilku zakładów pracy bez względu na rodzaj umowy (o pracę, zlecenia itp.). Natomiast wysokość zryczałtowanej kwoty kosztu uzyskania przychodu dotyczy tylko sytuacji, gdy pracownik ma umowę o pracę, a obecnie to:

1335,00 zł - jedna,

1668,72 zł - jedna, dojazd poza miejscem zamieszkania,

2002,05 zł - kilka,

2502,56 zł - kilka, dojazd poza miejscem zamieszkania.

Ta kwota jest niewystarczająca i relatywnie mała dla pracowników dojeżdżających. W ten sposób pracownik zatrudniony na więcej niż dwóch etatach płaci nieproporcjonalnie większy podatek dochodowy aniżeli pracownik zatrudniony tylko w jednym miejscu pracy lub w dwóch podmiotach.

Czy Rząd RP projektuje zmiany w kwestii wysokości kwoty kosztów uzyskania przychodów dla osób fizycznych pracujących na jednym lub kilku etatach?

Poseł Krzysztof Sitarski

2 października 2018 r.

Odpowiedź na interpelację nr 26743 w sprawie kosztów uzyskania przychodu, które podatnik - osoba fizyczna pracująca na kilku etatach - może odliczyć od przychodu

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na interpelację nr 26743 Pana Posła Krzysztofa Sitarskiego w sprawie kosztów uzyskania przychodu, które podatnik – osoba fizyczna pracująca na kilku etatach – może odliczyć od przychodu, uprzejmie wyjaśniam.

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych regulują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”.

Ustawa PIT w art. 10 ust. 1 wymienia źródła przychodów i zalicza do nich między innymi:

  • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta (pkt 1),
  • działalność wykonywaną osobiście (pkt 2).

Jak wynika z postanowień art. 13 pkt 8 ustawy PIT, do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, ustawodawca zaliczył między innymi przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

  1. osoby fizy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »