Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.03.2014

Koszty działalności: Rozwiązanie umowy użyczenia a likwidacja środka trwałego

Z uzasadnienia: Zawężenie pojęcia likwidacji wyłącznie do fizycznego unicestwienia środka trwałego pozbawiałoby sensu przepis art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT w części, w jakiej wprowadza on warunek utraty przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju działalności - który stawałby się zbędny w razie fizycznego zniszczenia środka trwałego. Tym samym do likwidacji środka trwałego wystarczy wykreślenie go z ewidencji i wyzbycie się go. Przy czym przez wyzbycie się można także rozumieć utratę prawa do korzystania z przedmiotu użyczenia na skutek zrzeczenie się nieruchomości (art. 16 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) przez użyczającego.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Sędzia NSA Małgorzata Wolf - Kalamala, Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz, Protokolant Jarosław Lubryczyński, po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2011 r. sygn. akt I SA/Wr 1530/11 w sprawie ze skargi Agencji [...] "A." S.A. z siedzibą w N. na interpretacje indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2011 r. nr ILPB4/423-132/11-2/ŁM w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 2 grudnia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 1530/11, uwzględnił skargę A. "A." S.A. w N. - nazywaną dalej "Spółką", i uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2011 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji wynika, że we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny. Na podstawie umowy użyczenia zawartej ze S. S.A. z siedzibą w B., Spółka korzystała z nieruchomości, na której wybudowała drogę wewnętrzną (inwestycja w obcym środku trwałym). Użyczający, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zrzekł się w 2010 r. nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. W tym stanie rzeczy Spółka utraciła tytuł prawny do korzystania z drogi wewnętrznej i możliwość dalszego dokonywania odpisów amortyzacyjnych od inwestycji w obcym środku trwałym. Spółka wyjaśniła przy tym, że część środków, z których została sfinansowana budowa środka trwałego, pochodziła z dotacji publicznej.

Na tym tle Spółka zadała pytanie, czy może zaliczyć do kosztów podatkowych wartość netto inwestycji w obcym środku trwałym, pomniejszoną o nierozliczoną dotację, po dacie jego likwidacji?

Zdaniem Spółki, przepisy art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 1, 5 i 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) - powoływana dalej jako "u.p.d.o.p.", dają możliwość jednorazowego zaliczenia poniesionych wydatków (inwestycji w obcym środku trwałym), pomniejszonych o sumę dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych, do kosztów uzyskania przychodu. Wskazując na art. 16h ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p., Spółka podniosła, że odpisy amortyzacyjne prowadzi się do czasu odpłatnego zbycia środka trwałego - natomiast skutki zrzeczenia się własności są takie same jak odpłatnego zbycia. Równocześnie, mają na uwadze art. 16 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p., Spółka zwróciła uwagę, że wraz z zrzeczeniem się własności środek trwały uległ likwidacji.

W wymienionej na wstępie interpretacji indywidualnej Minister Finansów uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. W motywach interpretacji organ wyjaśnił, że rozwiązanie umowy, na podstawie której Spółka korzystała z wybudowanej przez siebie drogi wewnętrznej, nie można traktować jak likwidacji nie zamortyzowanego środka trwałego w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. Tym samym, skoro Spółka nie zlikwidowała fizycznie inwestycji w obcym środku trwałym, nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nie zamortyzowanej części wartości początkowej drogi wewnętrznej.

Wezwawszy bezskutecznie Ministra Finansów do usunięcia nar...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »