Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

20.09.2012

Korygowanie błędów w otrzymanej fakturze

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo wystawić noty korygujące w przypadku faktur dokumentujących nabycie przez niego towarów i usług wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, które to faktury zawierają nieprawidłowe dane identyfikacyjne wiążące się z nabywcą (nieprawidłowa nazwa i NIP), podczas gdy podmiotem dokonującym zakupu towarów i usług był Wnioskodawca?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12.06.2012 r. (data wpływu 18.06.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu skorygowania błędu w otrzymanej fakturze w nazwie i numerze NIP nabywcy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18.06.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu skorygowania błędu w otrzymanej fakturze w nazwie i numerze NIP nabywcy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 30 czerwca 2011 r. przed notariuszem podpisany został Akt Założycielski (umowa spółki) D.W. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawca). Czynność powyższa udokumentowana została aktem notarialnym umieszczonym w Repertorium A nr... Zawiązując ww. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością W. objęła wszystkie 534.072 udziały i pokryła je wkładem pieniężnym w wysokości 243,79 zł oraz wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości 534.071.756,21 zł.

Do Wnioskodawcy wniesiono aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa - Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy. W ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostały wniesione aktywa trwałe, aktywa obrotowe oraz zobowiązania. Dotychczasowi kontrahenci Ośrodka zostali poinformowani o zmianie nazwy firmy oraz o zmianie numeru identyfikacji podatkowej.

Po dniu 1 lipca 2011 r. kontrahenci wystawiali faktury VAT dokumentujące dokonane dostawy oraz wyświadczone usługi na rzecz Wnioskodawcy, jednakże na przedmiotowych fakturach, jako nabywcę wskazywali nadal Ośrodek i jego numer identyfikacji podatkowej.

Pomimo prowadzonej korespondencji, w której Wnioskodawca poinformował kontrahentów o wystawianiu faktur zawierających błędne oznaczenie nabywcy oraz jego numeru NIP, kontrahenci nie podjęli się wystawienia faktur korygujących VAT, które zawierałyby prawidłowe oznaczenie nabywcy, tj. nazwę Wnioskodawcy oraz prawidłowego numeru NIP.

Jako, że nabyte towary oraz usługi były Wnioskodawcy niezbędne do wykonywania działalności gospodarczej (podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług), zobowiązania wynikające z tych faktur zostały przez Wnioskodawcę uregulowane pomimo błędnego oznaczenia nabywcy towaru lub usługi.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy Wnioskodawca ma prawo wystawić noty korygujące w przypadku faktur dokumentujących nabycie przez Niego towarów i usług wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, które to faktury zawierają nieprawidłowe dane identyfikacyjne wiążące się z nabywcą (są wystawione na Ośrodek), podczas gdy podmiotem dokonującym zakupu towarów i usług był Wnioskodawca?
2. Czy w wyniku wystawionej noty korygującej Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego ze skorygowanych notą korygującą faktur dokumentujących nabycie towarów i usług zakupionych w celu wykonywania czynności opodatkowanych?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowym stanie faktycznym możliwe będzie wystawienie not korygujących do faktur wystawionych pierwotnie z błędnym oznaczeniem nabywcy, tj. faktur zawierających nieprawidłową nazwę nabywcy oraz nieprawidłowy numeru NIP.

W myśl § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 68, poz. 360), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji związanej zwłaszcza z nabywcą, ma prawo do wystawienia faktury nazywanej notą korygującą.

Uprawnienie dotyczące możliwości dokonania noty korygującej zostało wyłączone w przypadku wystąpienia pomyłek w pozycjach faktur ujętych w § 5 ust. 1 pkt 6-12 Rozporządzenia, tj. w przypadku, gdy przedmiotem pomyłki jest:

- miara i ilość sprzedawanych towarów lub zakres wykonywanych usług;
- cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto);
- wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
- stawki podatku;
- suma wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług, z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
- kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
- kwota należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Należy pokreślić, iż w niniejszej sprawie błędne oznaczenia zawarte w fakturach nie dotyczą żadnego z elementów ujętych w katalogu pomyłek wyłączających prawo do dokonania noty korygującej.

Ponieważ - w związku ze zmianą formy organizacyjnej prowadzonego przedsiębiorstwa (utworzeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w miejsce gospodarstwa pomocniczego- jednostki budżetowej) zmianie uległa firma oraz numer identyfikacji podatkowej nabywcy towarów i usług, i kwestia ta nie została odnotowana przez niektórych dostawców, niektóre spośród faktur zawierają błędne oznaczenie nabywcy towaru lub usługi oraz nieprawidłowy numer NIP.

W związku z powyższym, w świetle normy prawnej wywiedzionej z § 15 Rozporządzenia, Wnioskodawcy - w stosunku do faktur zawierających wyżej wskazane pomyłki - przysługuje prawo do wystawienia faktury nazywanej notą korygującą.

Stanowisko to zostało potwierdzone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lipca 2008 r. I FSK 818/07, w którym Sąd stwierdził, iż w trybie noty korygującej można usunąć pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza z nabywcą, do których zaliczono m.in. pomyłki dotyczące nazwy nabywcy oraz jego numeru identyf...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »