Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

15.06.2015

Korekta VAT w trakcie upadłości spółki

Pytanie podatnika: Czy Syndyk Masy Upadłości, działający w imieniu własnym, lecz na rzecz upadłego, jest zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozliczenia korygowanej kwoty podatku w deklaracji podatkowej za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia płatności wierzytelności, jeżeli wierzytelności, z których wynika korygowana kwota podatku naliczonego powstały przed datą ogłoszenia upadłości likwidacyjnej podatnika, a uprawdopodobnienie nieściągalności tych wierzytelności następuje po dniu ogłoszenia upadłości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 marca 2015 r. (data wpływu 26 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozliczenia korygowanej kwoty podatku w deklaracji podatkowej za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia płatności wierzytelności, jeżeli wierzytelność, z których wynika korygowana kwota podatku naliczonego powstały przed datą ogłoszenia upadłości, a uprawdopodobnienie tych wierzytelności następuje po ogłoszeniu upadłości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozliczenia korygowanej kwoty podatku w deklaracji podatkowej za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia płatności wierzytelności, jeżeli wierzytelność, z których wynika korygowana kwota podatku naliczonego powstały przed datą ogłoszenia upadłości, a uprawdopodobnienie tych wierzytelności następuje po ogłoszeniu upadłości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:
W dniu 24 marca 2014r. Sąd Rejonowy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego tj. Spółki R. S.A. (dalej Wnioskodawca lub Spółka) i wyznaczył Syndyka Masy Upadłości.

W okresie przed ogłoszeniem upadłości likwidacyjnej Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonywał zakupu towarów i usług od kontrahentów. Nie wszystkie należności zostały przez Spółkę uregulowane, a w związku z ogłoszeniem upadłości likwidacyjnej Spółki nie mogą zostać uregulowane w zwykłym trybie. Wnioskodawca wskazuje, że pomimo ogłoszenia upadłości likwidacyjnej wobec ww. Spółki pozostaje ona nadal czynnym podatnikiem VAT.

Wnioskodawca za miesiąc – marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2014r. dokonał korekty podatku w deklaracjach podatkowych VAT-7 od zobowiązań powstałych przed dniem 24 marca 2014r., dla których 150 dzień od dnia terminu płatności upłynął po dacie 24 marca 2014r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
Czy Syndyk Masy Upadłości, działający w imieniu własnym, lecz na rzecz upadłego, jest zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozliczenia korygowanej kwoty podatku w deklaracji podatkowej za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia płatności wierzytelności, jeżeli wierzytelności, z których wynika korygowana kwota podatku naliczonego powstały przed datą ogłoszenia upadłości likwidacyjnej podatnika, a uprawdopodobnienie nieściągalności tych wierzytelności następuje po dniu ogłoszenia upadłości?
 
Zdaniem Wnioskodawcy, od dnia 24 marca 2014r. Spółka nie była zobowiązana ani uprawniona do składania korekt deklaracji VAT w zakresie podatku od towarów i usług naliczonego zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Postępowanie upadłościowe od momentu ogłoszenia upadłości jest jedynym sposobem dla wierzycieli do dochodzenia roszczeń od upadłego. Postępowanie to charakteryzujące się specyficznymi procedurami ma na celu wspólne i równe zaspokajanie wierzycieli. Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca po ogłoszeniu wobec niej upadłości likwidacyjnej nie ma możliwości uregulowania faktury dotyczącej wierzytelności powstałej przed ogłoszeniem upadłości. Bowiem dokonanie takiej zapłaty byłoby niedopuszczalne, gdyż doprowadziłoby do sytuacji, w której zaspokojenie wierzycieli nastąpiłoby poza postępowaniem upadłościowym. Natomiast zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług brak zapłaty faktury powoduje konieczność dokonania korekty podatku. Efektem powyższej sytuacji jest fakt, że korygowana kwota podatku podwójnie obciąża masę upadłości. Po raz pierwszy gdy wierzyciele upadłej Spółki zgłosili swoje wierzytelności w wysokości zawierającej podatek od towarów i usług, które zostały ujęte na liście wierzytelności. Stosownie do treści art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług wierzyciele nie mogą dokonać korekty podatku należnego, gdyż dłużnik jest w stanie upadłości. Po raz drugi kwota podatku, który powinien podlegać korekcie (tego samego, który został zgłoszony na listę wierzytelności) obciąża masę upadłości w drodze bieżącej należności wobec urzędu skarbowego.

Należy zauważyć, iż w oparciu o treść art. 89b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca jest zobowiązany dokonać korekty w bieżącej deklaracji podatkowej tj. za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności. Dokonanie takiej korekty wiąże się z odpowiednim zwiększeniem zobowiązania podatkowego za dany okres rozliczeniowy, czyli o kwotę podatku naliczonego podlegającego korekcie.

W myśl przepisów ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości podatki i inne daniny publiczne stanowią koszty postępowania upadłościowego i zaspakajane są w I kategorii.

Zdaniem Wnioskodawcy dokonanie przez Syndyka korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia terminu płatności spowodowałoby naruszenie zasady neutralności podatku VAT. Organ skarbowy uzyskiwałby podatek należny od wierzyciela, który został pozbawiony prawa skorzystania z ulgi na złe długi w związku z upadłością dłużnika. Wskutek dokonanej korekty przez Wnioskodawcę oraz bieżącego uregulowania wynikającego z niej zobowiązania podatkowego organ skarbowy uzyskiwałby po raz drugi ten sam podatek (który już wcześniej zapłacił wierzyciel). W efekcie jedna i ta sama transakcja, w związku z którą powstał obowiązek podatkowy w podatku VAT powodowałaby podwójne obciążenie stron tym samym podatkiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »