Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

11.07.2014

Korekta VAT w przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomości

Pytanie podatnika: Czy należy przyjąć, że zmiana przeznaczenia nastąpiła po oddaniu nieruchomości do użytkowania i dokonywać korekty w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym została oddana do użytkowania (2014 r.) w wysokości 1/10 kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu, rozpoczynając dokonywanie korekt od deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty (tj. za I kw. 2015 r.)? Czy należy przyjąć, że zmiana przeznaczenia nastąpiła przed oddaniem nieruchomości do użytkowania i dokonać korekty jednorazowo w deklaracji podatkowej za okres, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia tj. w deklaracji za I kw. 2014 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2012 r., poz. 249, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2014 r. (data wpływu 17 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskująca jest podatnikiem VAT czynnym prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Niezależnie w dniu 8 marca 2011 r. zawarła umowę przedwstępną (15 kwietnia 2011 w formie aktu notarialnego) dotyczącą zakupu 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym w powstającym budynku mieszkalnym w Warszawie. Zakup realizowany był w celu osiągania dochodu z najmu. W latach 2011 i 2012 dokonywane były wpłaty do dewelopera na poczet ceny nieruchomości, dokumentowane fakturami. Inwestycja została zakończona w listopadzie 2012 roku, umowa przeniesienia własności zawarta w dniu 21 stycznia 2013. Do grudnia 2013 trwały prace wykończeniowe udokumentowane fakturami. Lokal wykończony został jako mieszkalny, gdyż celem Wnioskującej (jak i drugiego współwłaściciela) było wynajmowanie na cele mieszkalne. Poszukiwania najemcy były trudne i sytuacja rynkowa wymusiła zmianę planów -ostatecznie lokal został wynajęty na cele biurowe. Umowę najmu podpisano w dniu 18 stycznia 2014 i tego dnia lokal oddano do użytkowania, przekazując go najemcy i wprowadzając do ewidencji środków trwałych. Najem nie mieści się w zakresie prowadzonej przez Wnioskującą działalności gospodarczej określonej w CEiDG. Biorąc jednak pod uwagę status Wnioskującej jako podatnika VAT czynnego i definicję działalności gospodarczej zawartą w ustawie z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, należy przyjąć, że przychody z najmu stanowią obrót w rozumieniu ustawy o VAT.

Wnioskująca planowała wynająć lokal na cele mieszkalne, a taka czynność korzysta ze zwolnienia, a więc w związku z nabyciem nieruchomości na ten cel, nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i przez cały okres inwestycji (wpłat do dewelopera i robót wykończeniowych) Wnioskująca nie odliczała podatku. W obecnym stanie (najem na cele biurowe) Wnioskująca będzie wykonywać czynności opodatkowane, dokumentować je fakturami VAT i odprowadzać podatek należny. Skoro więc inwestycja służy czynnościom opodatkowanym, należy przyjąć, że przysługuje (przysługiwało) Wnioskującej prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Udział w lokalu zaliczony został do środków trwałych (wartość udziału około 500 tys. zł) i oddany do używania w dniu rozpoczęcia umowy najmu tj. 18 stycznia 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

W jakim trybie należy dokonać korekty podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu:

  1. Czy należy przyjąć, że zmiana przeznaczenia nastąpiła po oddaniu nieruchomości do użytkowania i dokonywać korekty w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym została oddana do użytkowania (2014 r.) w wysokości jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu, rozpoczynając dokonywanie korekt od deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty (tj. za 1 kwartał 2015 r.). Art. 91 ust. 2 i 3.
  2. Czy należy przyjąć, że zmiana przeznaczenia nastąpiła przed oddaniem nieruchomości do użytkowania i dokonać korekty jednorazowo w deklaracji podatkowej za okres, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia tj. w deklaracji za 1 kwartał 2014 r. Art. 91 ust. 8.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym należy dokonać korekty jednorazowej w rozliczeniu za pierwszy kwartał 2014 r. Nieruchomość została oddana do używania 18 stycznia 2014, kiedy to faktycznie przekazano ją najemcy i wprowadzono do ewidencji środków trwałych. Przed tym dniem lokal nie był użytkowany w żaden sposób. Decyzja o wynajmie na cele biurowe podjęta została przed zawarciem umowy najmu tj. przed dniem 18 stycznia, podpisanie umowy poprzedzały negocjacje z wybranym najemcą. Tak więc treść ekonomiczna tej operacji wskazuje, że zmiana przeznaczenia nastąpiła przed oddaniem nieruchomości do użytkowania i należy zastosować procedurę przewidzianą w art. 91 ust. 8 ustawy o VAT. Jeśli w ciągu 10 lat nastąpi kolejna zmiana przeznaczenia (najem na cele mieszkalne), konieczne będzie ponowne dokonanie korekty (już w trybie art. 91 ust. 2 i 3 tj. jedna dziesiąta kwoty podatku naliczonego rocznie).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabyc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »