Korekta VAT przy eksporcie towarów

Pytanie podatnika: Czy prawo do korekty podatku VAT należnego w deklaracji dla podatku VAT za okres w którym otrzymano potwierdzenie eksportu jest ograniczone czasowo?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 2 sierpnia 2013 r. (data wpływu 7 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ograniczenia czasowego do dokonania korekty podatku VAT należnego w sytuacji otrzymania potwierdzenia eksportu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ograniczenia czasowego do dokonania korekty podatku VAT należnego w sytuacji otrzymania potwierdzenia eksportu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

„A” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka”, „Wnioskodawca”) jest częścią grupy kapitałowej „Ax”, która działa aktywnie w sektorze produkcji okapów kuchennych od lat 70-tych XX wieku i jest obecnie światowym liderem w tej dziedzinie. „Ax” jest ponadto jednym z największych producentów silników elektrycznych do okapów, do artykułów gospodarstwa domowego oraz urządzeń grzewczych. Obecnie zatrudnienie w grupie sięga 3.000 pracowników, produkcja roczna sięga 18 milionów sztuk okapów i silników rocznie. „A” charakteryzuje: bogaty design i innowacyjne technologie. W ramach „Ax” funkcjonuje dziewięć zakładów produkcyjnych na całym świecie, z czego zakład w Polsce stanowi największą część produkcji. Obecnie Wnioskodawca zatrudnia ponad 600 pracowników oraz osiąga obroty roczne na poziomie 350 mln PLN. Ponadto jako pracodawca został doceniony jako laureat prestiżowych konkursów na najlepsze miejsce pracy, w bieżącym roku zajmując pierwszą pozycję w konkursie G(…) dla przedsiębiorstw zatrudniających ponad 500 pracowników. Wskaźniki zatrudnienia Spółki rosną systematycznie z roku na rok, wpływając na obniżenie bezrobocia w regionie. Wciąż również rozbudowuje się współpraca Wnioskodawcy z lokalnymi przedsiębiorcami. W ramach działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Spółka korzystała w latach 2007-2011 z zezwolenia nr xxx, w ramach którego zobowiązała się do zatrudnienia 160 nowych pracowników oraz poczynienia nakładów w regionie na poziomie nie niższym niż 40.984.000,00 PLN. Warunki te Wnioskodawca spełnił powyżej wymagań, wciąż dokonując nowych inwestycji i zatrudniając nowych pracowników. Chęć do dalszego rozwoju skłoniła go również do uzyskania nowego zezwolenia w 2012 r., zobowiązując do kolejnych nakładów nie niższych niż 10.000.000,00 PLN i zwiększenia zatrudnienia co najmniej o kolejnych 50 pracowników. W latach poprzednich Spółka dokonywała niejednokrotnie eksportu towarów do odbiorców zlokalizowanych w różnych częściach świata. Ze względu na dużą liczbę zarówno kontrahentów jak i państw do których Wnioskodawca eksportował swoje wyroby nie zawsze był w stanie uzyskać terminowo dokumenty z urzędu celnego, poświadczające dokonanie eksportu. W związku z powyższym, zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 7 ustawy VAT, Spółka wykazywała dostawę z zastosowaniem stawki właściwej dla dostawy towaru na terytorium kraju. Jednocześnie zgodnie z wytycznymi art. 41 ust. 9, w momencie otrzymania potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej Wnioskodawca dokonywał i w dalszym ciągu dokonuje korekty VAT należnego za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał ten dokument.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawo do korekty podatku VAT należnego w deklaracji dla podatku VAT za okres w którym otrzymano potwierdzenie eksportu jest ograniczone czasowo?

Zdaniem Wnioskodawcy, prawo do dokonania korekty podatku VAT należnego w związku z otrzymaniem dokumentów potwierdzających eksport, nie podlega przedawnieniu.

Uzasadnienie

Z ustawy nie wynikają żadne ograniczenia czasowe co do możliwości skorygowania podatku należnego.

Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 4 ustawy VAT w eksporcie towarów stawka podatku, co do zasady, wynosi 0%.

Warunkiem zastosowania w bieżącej deklaracji podatkowej stawki 0% przy eksporcie, jest zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy VAT, otrzymanie przed terminem do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej.

Za taki dokument, zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy VAT uważa się w szczególności:

  1. dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;
  2. dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;
  3. zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny.

Zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy VAT, jeśli powyższy warunek nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji sprzedaży za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu potwierdzającego wywóz przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju.

Przepis art. 41 ust. 9 ustawy VAT stanowi, że otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym niż powyższy upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.

Powyższy przepis nie określa ograniczenia czasowego co do możliwości dokonania takiej korekty. Również nie zobowiązuje podatnika do „cofnięcia” się do okresu dokonania eksportu, czy okresu ujęcia danej dostawy ze stawką podstawową. Nie można zatem mówić o ograniczeniu czasowym wynikającym z art. 86 ust. 13 ustawy VAT, nie ma bowiem w tym przypadku korekty deklaracji podatkowej.

Korzystanie z prawa do korekty wyrażonego w art. 41 ust. 9 ustawy VAT nie jest wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, ani wnioskiem o zwrot podatku. Nie można zatem również mówić o sytuacji zawartej w art. 70 § 1 Ordynacji, która określa moment przedawnienia zobowiązania podatkowego. W przedmiotowej sytuacji bowiem nie powstaje zobowiązanie podatkowe a zobowiązanie podatkowe do którego się odnosi nie podlega przedawnieniu, wygasło bowiem na skutek zapłaty zgodnie z art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji. Nie może bowiem ponownie wygasnąć zobowiązanie podatkowe, które już nie istnieje. Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, niezależnie od faktu że zmniejszenie podatku należnego w bieżącej deklaracji podatkowej jest związane ze zdarzeniami, które miały miejsce w okresie za który zobowiązania podatkowe by się przedawniły, można dokonać obecnie korekty podatku należnego (w związku z otrzymaniem dokumentów potwierdzających eksport towarów).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Z...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »