Korekta sprzedaży w kasie rejestrującej

Cecha „jednokrotności i niezmienialności” zapisów w pamięci fiskalnej sprawia, iż brak jest możliwości zarejestrowania w kasie zwrotu lub reklamacji towaru (dokonanie zapisu w kasie). Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji. Ewidencja ta zawierać ma m.in. dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży, w przypadku transakcji zarejestrowanej w kasie fiskalnej będzie to paragon fiskalny.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zatem warunek powstania obowiązku zaewidencjonowania danej sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej stanowi w myśl art. 29a ww. ustawy zaistnienie podstawy do opodatkowania.

Sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 816, z późn. zm.). W myśl § 3 ust. 1 rozporządzenia podatnicy prowadzą ewidencję każdej czynności sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej z VAT, przy użyciu kas spełniających funkcje określone w ustawie o VAT oraz odpowiednie kryteria i warunki techniczne.

Kasa rejestrująca wyposażona jest w pamięć fiskalną, która zgodnie z § 2 pkt 14 powołanego rozporządzenia stanowi urządzenie umieszczone w kasie, zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające jednokrotny i niezmienialny zapis danych pod bezpośrednią kontrolą programu pracy kasy, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia oraz wielokrotny odczyt tych danych.

Ewidencja zwrotów i uznanych reklamacji

Cecha „jednokrotności i niezmienialności” zapisów w pamięci fiskalnej sprawia, iż brak jest możliwości zarejestrowania w kasie zwrotu lub reklamacji towaru (dokonanie zapisu w kasie). Wyraźnie wskazuje to zapis § 3 ust. 3 powołanego rozporządzenia, zgodnie z którym zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji. Jest to rozwiązanie niezbędne, gdyż jak wyżej wspomniałem kasa rejestrująca nie pozwala na żadną korektę po dokonaniu wydruku paragonu. Ewidencja zawiera następujące elementy:

 • datę sprzedaży,
 • nazwę towaru (usługi) pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru (usługi) stanowiący rozwinięcie tej nazwy,
 • termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi,
 • wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wysokość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży,
 • zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wysokość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży,
 • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży,
 • protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Skoro ewidencja zwrotów i uznanych reklamacji zawierać ma m.in. do...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »