Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Rozliczenie roczne PIT

11.12.2017

Korekta składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazanej w PIT-11

Pytanie: Czy Wnioskodawca dokonując korekty informacji PIT-11 za lata 2012-2016 poprzez usunięcie z pozycji przychód/dochód kwot stypendium doktoranckiego wypłaconego uczestnikom studiów doktoranckich powinien jednocześnie pozostawić w tych informacjach kwotę składki zdrowotnej nienależnie potrąconej w poszczególnych latach z kwot wypłaconego stypendium doktoranckiego, czy też skorygować tę składkę do kwoty należnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2017 r. (data wpływu 11 października 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od osób fizycznych w zakresie korekty składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazanej w informacji PIT-11 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie korekty składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazanej w informacji PIT-11.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca uzyskał interpretację indywidualną … … z dnia 14 czerwca 2017 r., zgodnie z którą stypendia doktoranckie wypłacane przez Instytut uczestnikom studiów doktoranckich zwolnione są od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z jej otrzymaniem Wnioskodawca rozpoczął wystawianie korekt informacji PIT-11 stypendystom za minione lata, tj. począwszy od 2012 r. poprzez usunięcie kwot wypłaconego stypendium z pozycji przychód/dochód z innych źródeł.

Przy tej okazji dostrzeżono, że w niektórych przypadkach (w odniesieniu do osób, które nie miały innego tytułu ubezpieczenia) Wnioskodawca potrącał z wypłacanego stypendium składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% kwoty stypendium. Potrącona w roku podatkowym składka wykazywana była w informacji PIT-11 w wysokości 7,75% kwoty stypendium.

Potrącenie składki zdrowotnej z wypłacanego stypendium doktoranckiego było nieprawidłowe, ponieważ składkę tę powinien opłacić Wnioskodawca od podstawy wymiaru 520 zł, tj. stosownie do art. 81 ust. 8 pkt 4, art. 86 ust. 1 pkt 6, art. 86 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wnioskodawca zamierza skorygować odpowiednie deklaracje ubezpieczeniowe i ubiegać się o zwrot z ZUS nienależnie pobranych składek oraz zwrócić je stypendystom.

Powstała wątpliwość czy dokonując korekty PIT-11 za lata ubiegłe Wnioskodawca powinien pozostawić niezmienioną kwotę potrąconych składek, tj. w kwocie w jakiej faktycznie zostały potrącone, czy też skorygować kwotę wykazanej w nim składki zdrowotnej do kwoty należnej (co w tych przypadkach równa się 0).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca dokonując korekty informacji PIT-11 za lata 2012-2016 poprzez usunięcie z pozycji przychód/dochód kwot stypendium doktoranckiego wypłaconego uczestnikom studiów doktoranckich powinien jednocześnie:

  1. pozostawić w tych informacjach kwotę składki zdrowotnej nienależnie potrąconej w poszczególnych latach z kwot wypłaconego stypendium doktoranckiego;
  2. czy też skorygować tę składkę do kwoty należnej?

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanej sytuacji nie powstaje obowiązek korekty PIT-11 za lata ubiegłe w zakresie składki zdrowotnej nienależnie potrąconej ze stypendium doktoranckiego.
Natomiast stypendyści, dopiero po uzyskaniu zwrotu nienależnie pobranej składki zdrowotnej, jeżeli odliczyli ją od podatku w zeznaniach za lata ubiegłe, będą obowiązani doliczyć zwrócone składki (w wysokości 7,75% podstawy wymiaru) do podatku należnego za rok, w którym zwrot nastąpi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 3, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru.

Jak wynika ze wzoru informacji PIT-11, wykazuje się w niej pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w przepisach ustawy, podlegające odliczeniu od podatku.

Zgodnie zaś z art. 27b ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

W myśl art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach, rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego podatnicy, płatnicy i inkasenci.
Z przepisu art. 81 Ordynacji podatkowej wynika, że jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację, co następuje przez złożenie deklaracji korygującej.

Z treści art. 81 Ordynacji podatkowej wynika zatem – jak wskazywano w wielu indywidualnych interpretacjach podatkowych – że korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Może więc ona dotyczyć m.in. błędów rachunkowych, oczywistych omyłek, a także gdy wypełniono ją niezgodnie z wymaganiami lub istnieją...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »