Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Rozliczenie roczne PIT

15.05.2018

Korekta PIT-11. Za błędy płatnika odpowiada podatnik?

Pytanie: Płatnik przesłał Wnioskodawcy skorygowane formularze PIT-11. Płatnik uznał, że zwolnienie z obowiązku podatkowego oraz konieczności zapłacenia składek do ZUS było błędne i odprowadził zaległą zaliczkę na poczet podatku w wysokości 18% od zaniżonego przychodu oraz składki zdrowotne i społeczne. Płatnik wezwał Wnioskodawcę do złożenia korekty zeznań rocznych we właściwym urzędzie skarbowym. Czy Wnioskodawca ma obowiązek zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami, który wynika z korekty deklaracji PIT-11?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2018 r. (data wpływu 13 stycznia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 marca 2018 r. (data wpływu 20 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania korekty informacji PIT-11 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu, za pośrednictwem platformy e-PUAP, ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania korekty informacji PIT-11.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z czym tutejszy Organ pismem z dnia 13 marca 2018 r., nr 0113-KDIPT2 -3.4011.20.2018.1.SJ, (doręczonym w dniu 13 marca 2018 r.) wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wnioskodawca pismem z dnia 20 marca 2018 r. (data wpływu za pomocą platformy e-PUAP 20 marca 2018 r.) uzupełnił ww. wniosek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (po uzupełnieniu):

Wnioskodawca w roku podatkowym 2015 i 2016 był zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony (do dnia 31 sierpnia 2016 r., kiedy to umowa została rozwiązana za porozumieniem stron) w X Oddział w Xxx, zwaną w dalszej części płatnikiem. Od dnia 2 lutego 2016 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. X była właścicielem elektrowni w Y (Oddział w Yyyyy), elektrociepłowni w Z (Oddział Zzz), a także elektrociepłowni w Xxxx (Oddział w Xxxxx). W porozumieniu ze związkami zawodowymi, w 2015 r. wynegocjowano zmiany Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy we wszystkich oddziałach. W zamian za utracone przywileje pracownicze, których nie uwzględniono w nowym Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (takie jak wczasy pod gruszą, premia regulaminowa, urlop za szkodliwe warunki pracy itd.), płatnik zobowiązał się do wypłaty jednorazowego odszkodowania (nazwanego wykupem) w wysokości obliczonej jako wartość utraconych przywilejów niewypłacanych przez cztery kolejne lata. Kwota jaką obliczono w przypadku Wnioskodawcy wyniosła 51 229 zł. Jednocześnie Wnioskodawca został poinformowany, że wypłata nie będzie podlegała opodatkowaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ stanowi odszkodowanie. W dniu 24 marca 2016 r. przelano na konto Wnioskodawcy 25 615 zł, w dniu 25 listopada 2015 r. przelano 25 614 zł, czyli całość kwoty wykupu.

W deklaracji PIT-11 za 2015 r. (deklaracja pierwotna, na podstawie której Wnioskodawca rozliczył 2015 r.) widniały kwoty w zł: przychód – 86 889 zł 20 gr; zaliczka pobrana przez płatnika – 8 090 zł; składki społeczne – 9 836 zł 7 gr; składki zdrowotne – 4 864 zł 92 gr. Przychód w deklaracji był z tytułu umowy o pracę, nie uwzględniał wypłaconej raty wykupu. W deklaracji PIT-11 za 2016 r. (deklaracja pierwotna, na podstawie której Wnioskodawca rozliczył 2016 r.) widniały kwoty: przychód – 60 436 zł 26 gr; zaliczka pobrana przez płatnika – 5 203 zł; składki społeczne – 7 673 zł 98 gr; składki zdrowotne – 3 743 zł 25 gr. Jak poprzednio, przychód w deklaracji nie uwzględniał drugiej raty wypłaconego wykupu. W 2017 r. aktywa X zostały przejęte przez Q, a X, Oddział w Xxx stał się Q Oddział w Xxx. Wraz z przejęciem aktywów przejęto wszystkie zobowiązania pracownicze. W momencie przejęcia Wnioskodawca nie był już pracownikiem X.

Pismem z dnia 12 grudnia 2017 r. (dostarczonym kilka dni później, jeszcze w 2017 r.), płatnik poinformował Wnioskodawcę, że „w związku z przeprowadzoną weryfikacją poprawności przeprowadzonego wykupu ustalono, że wypłacone odszkodowanie powinno zostać wykazane jako przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”. W piśmie poinformowano Wnioskodawcę również, że należne składki na ubezpieczenie społeczne zostały odprowadzone oraz, że powinien dokonać korekty swoich zeznań podatkowych oraz ponownie rozliczyć się z podatku dochodowego. Do pisma załączono skorygowane deklaracje PIT-11. Za 2015 r.: przychód – 122 756 zł 84 gr; zaliczka pobrana przez płatnika – 11 725 zł; składki społeczne – 14 061 zł 30 gr; składki zdrowotne – 6 925 zł 91 gr. Za 2016 r.: przychód – 96 305 zł 18 gr; zaliczka pobrana przez płatnika 8 838 zł; składki społeczne 11 899 zł 40 gr; składki zdrowotne – 5 804 zł 32 gr.

Wnioskodawca wskazuje ponadto, że płatnik jako duże przedsiębiorstwo posiada wykwalifikowany personel zajmujący się sprawami z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego oraz prawa cywilnego. W pozostałych oddziałach wykupy zostały zwolnione z podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i pracownicy tych oddziałów nie dostali korekty PIT-11. Aktualnie z racji samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie posiada środków finansowych na opłacenie podatku, całość kwoty wykupu została przez Niego skonsumowana. Wnioskodawca jest kawalerem i rozlicza się samodzielnie. Podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie Polski. Wnioskodawca nie ma informacji kiedy płatnik uiścił zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu korekty informacji PIT-11, może jedynie domniemywać, że niezwłocznie po wspomnianej w piśmie „weryfikacji poprawności przeprowadzonego wykupu”, czyli pod koniec 2017 r. (deklaracje zostały załączone jako załącznik do wniosku o interpretację).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane po uzupełnieniu wniosku):

Czy Wnioskodawca ma obowiązek zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami, który wynika z korekty deklaracji PIT-11 za 2015 r. i 2016 r., do czego wezwał płatnik?

Zdaniem Wnioskodawcy (po uzupełnieniu), powołując się na ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz interpretacje indywidualne wydane przez: Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25 kwietnia 2017 r., nr 2461-IBPB-2-2.4518.1.2017.HS, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2013 r., nr IBPBII/1/415-835/13/AA oraz z dnia 2 października 2013 r., nr IBPBII/1/415-655/13/HK, a także z dnia 3 lipca 2013 r., nr IBPBII/1/415-374/13/BD, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 czerwca 2016 r., nr IPPB2/4511-304/16-2/AK, Wnioskodawca uważa, że nie ma obowiązku zapłaty zaległego podatku dochodowego (wynikającego z korekty deklaracji PIT-11) wraz z odsetkami, obowiązek ten spoczywa w tym przypadku na płatniku. W ocenie Wnioskodawcy doszło do zaniżenia podstawy opodatkowania czynności, o których mowa w art. 12, 13 oraz 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z winy płatnika. Pomimo posiadania profesjonalnych kadr (które powinny czuwać nad właściwą interpretacją prawa oraz odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy we właściwej wysokości), płatnik nie wykazał w pierwotnej deklaracji PIT-11 przychodu z tytułu wykupu, nie pobrał wymaganej zaliczki, a zatem nie wywiązał się z obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 26a § 1 Ordynacji podatkowej, podatnik nie ponosi odpowiedzialności za zaniżenie podstawy opodatkowania do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik, a art. ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »