Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.12.2014

Korekta kosztów: Zawieszenie terminu płatności

Pytanie podatnika: Czy, mając na uwadze dyspozycję art. 24d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, konieczne jest zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z faktury zakupu specjalistycznej tkaniny w sytuacji, gdy zapłata za tkaninę została przez sprzedawcę wstrzymana (zawieszona) do czasu wyjaśnienia sprawy (poprawienia parametrów fizykochemicznych tkaniny, jej zwrotu lub obniżenia ceny)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 maja 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 21 maja 2014 r.), uzupełnionym 11 sierpnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie obowiązku dokonania korekty kosztów uzyskania przychodu, o której mowa w art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku zawieszenia terminu płatności - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku dokonania korekty kosztów uzyskania przychodu, o której mowa w art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku zawieszenia terminu płatności. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 1 sierpnia 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-597/14/KB wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 11 sierpnia 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W styczniu 2014 r. Wnioskodawca zakupił od polskiego kontrahenta specjalistyczną tkaninę. Była ona przeznaczona do dalszej odsprzedaży na rzecz polskiego producenta. Termin zapłaty za tą tkaninę ustalony na 60 dni upływał w marcu. Sprzedaż tkaniny na rzecz polskiego producenta uwarunkowana była spełnieniem określonych parametrów fizykochemicznych tkaniny. Pobrane przez polskiego producenta próbki tkaniny wykazały jednak, że nie spełnia ona wszystkich wymaganych parametrów. W związku z powyższym, Wnioskodawca powiadomił polskiego kontrahenta o występujących niezgodnościach. Termin 60 dni na zapłatę faktury został Wnioskodawcy zawieszony (wstrzymany) do czasu zakończenia całego procesu poprawienia paramentów tkaniny. Wstrzymanie biegu terminu zapłaty (60 dni) zostało potwierdzone pisemnie przez polskiego kontrahenta. Dostawa tkaniny na rzecz polskiego producenta została wstrzymana do czasu przeprowadzenia odpowiednich procesów technologicznych, poprawiających parametry fizykochemiczne tak, aby odpowiadała ona stawianym przez producenta wymogom. W przypadku braku technicznych możliwości nadania tkaninie odpowiednich parametrów fizykochemicznych rozważany będzie zwrot tkaniny polskiemu kontrahentowi lub negocjowanie obniżenia ceny za towar.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 8 sierpnia 2014 r., wskazano, że:

 • Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu, sprzedaży hurtowej wyrobów tekstylnych;
 • dochody opodatkowuje wg skali podatkowej;
 • opisana transakcja została zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 • Wnioskodawca prowadzi ewidencję księgową w formie ksiąg rachunkowych;
 • towar będący przedmiotem wniosku został przekazany bezpośrednio z magazynu polskiego kontrahenta do magazynu polskiego producenta. Próbki tkaniny do badań zostały pobrane przez polskiego producenta w jego magazynie;
 • towar nie został zwrócony dostawcy, jest na magazynie polskiego producenta. Obecnie trwają czynności mające na celu ustalenie metody i sposobu poprawy właściwości fizykochemicznych tkaniny;
 • na rzecz polskiego producenta Wnioskodawca wystawił fakturę sprzedaży, lecz po stwierdzeniu wad fizykochemicznych tkaniny zapłata za fakturę sprzedaży została wstrzymana. Tym samym, w myśl przepisów ustawy o rachunkowości, Wnioskodawca osiągnął przychód, jednak fizycznie nie otrzymał pieniędzy;
 • wartość nabytego towaru Wnioskodawca zaliczył do kosztów uzyskania przychodów, bowiem towar ten został w całości sprzedany - zapłata za towar została wstrzymana do czasu poprawienia jej właściwości fizykochemicznych, a w przypadku braku możliwości technicznych, rozważany będzie zwrot towaru polskiemu kontrahentowi. Podstawa prawna zaliczenia wartości zakupionej tkaniny w koszty prowadzonej działalności gospodarczej - art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • bieg terminu zapłaty, który wynosi 60 dni, został wstrzymany. Po wyjaśnieniu sprawy i poprawieniu cech fizykochemicznych tkaniny zgodnie z wymaganiami polskiego producenta, termin ten będzie biegł dalej. Oznacza to, że termin zapłaty nie został zmieniony, lecz zawieszony;
 • w przypadku braku możliwości poprawienia cech fizykochemicznych tkaniny w rozsądnym czasie lub z uwagi na znaczne koszty takiego zabiegu, powodujące, że wartość tkaniny będzie wyższa, niż wartości rynkowe podobnych tkanin (oczywiście bez wad), polski producent dokona zwrotu tkaniny na rzecz Wnioskodawcy, który skoryguje fakturę sprzedaży. Taki sam cykl zostanie powtórzony między firmą Wnioskodawcy a polskim kontrahentem, od którego została zakupiona tkanina.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w op...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »