Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.07.2015

Korekta kosztów: Ustawa nie definiuje momentu rozpoczęcia biegu terminu płatności

Pytanie podatnika: Spółka planuje, by, dla wybranych kontrahentów, od których spółka nabywa towary, terminy płatności były wyznaczane na określoną liczbę dni, nie większą niż 60, licząc od dnia określonego w umowie z danym kontrahentem. Czy terminy płatności ustalone w taki sposób należy uznać za terminy płatności nie dłuższe niż 60 dni, nawet jeśli zgodnie z tak uregulowanym terminem płatności zobowiązanie stanie się wymagalne później niż w 60-tym dniu od dostawy towarów do spółki lub od otrzymania przez stronę faktury? Czy obowiązek korekty kosztów powstanie dopiero w dniu, w którym termin płatności jest przekroczony o 30 dni?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na obrocie materiałami budowlanymi oraz produktami chemicznymi. W szczególności, część swojej sprzedaży kieruje na rynki eksportowe (w tym rynki państw spoza Unii Europejskiej). W związku ze swoją działalnością Spółka zawiera umowy z przedsiębiorcami polskimi i zagranicznymi w zakresie dostawy towarów, które są przeznaczone do sprzedaży przez Spółkę.

Z zasady, płatność za nabywane towary i usługi następuje przelewem bankowym na podstawie otrzymanej przez Spółkę faktury kontrahenta.

Działalność Spółki wymaga zaangażowania znacznego kapitału (w celu zapłaty za towary, które Spółka w następnej kolejności sprzeda) albo finansowania zakupów towarów ze środków uzyskanych ze sprzedaży danej partii towarów.

Spółka, w miarę możliwości stara się stosować ten drugi sposób.

Spółka planuje, by, dla wybranych kontrahentów, od których Spółka nabywa towary, terminy płatności były wyznaczane na określoną liczbę dni, nie większą niż 60, licząc od dnia określonego w umowie z danym kontrahentem:

 • dnia wystawienia faktury przez kontrahenta,
 • dnia otrzymania faktury przez Spółkę,
 • dnia, w którym towary Spółki zostały dostarczone do nabywcy, któremu towary sprzedaje Spółka,
 • dnia, w którym Spółka otrzymała płatność za daną partię towarów od nabywcy, któremu Spółka dostarcza towary,
 • końca miesiąca kalendarzowego, w którym wystawiono lub doręczono Spółce fakturę kontrahenta,
 • końca kwartału kalendarzowego, w którym wystawiono lub doręczono Spółce fakturę kontrahenta,
 • końca półrocza kalendarzowego, w którym wystawiono lub doręczono Spółce fakturę kontrahenta.

W praktyce, ustalenie takich terminów płatności może powodować, że zobowiązanie Spółki stanie się wymagalne później niż w 60-tym dniu licząc od dostawy towarów do Spółki lub od otrzymania przez Spółkę faktury. Niemniej, termin liczony od dnia lub zdarzenia określonego umownie przez strony (tj. strony postanowiły, że termin płatności liczy się od jednego z dni lub zdarzeń wymienionych powyżej) będzie wynosił mniej niż 60 dni. Przykładowo, jeżeli strony ustalą, że termin wynosi 14 dni od końca kwartału kalendarzowego, w którym miała miejsce dostawa, a dostawa będzie miała miejsce 10 stycznia, to termin płatności będzie wynosił 14 dni licząc od zdarzenia ustalonego przez strony (czyli mniej niż 60 dni), ale jednocześnie więcej niż 60 dni od np. wysyłki towaru przez kontrahenta, przy czym strony nie postanawiają, że termin płatności biegnie od wysyłki towaru, a od końca kwartału kalendarzowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy w myśl art. 15b ust. 1 i 2 ustawy pdop terminy płatności ustalone w sposób przedstawiony we wniosku należy uznać za terminy płatności nie dłuższe niż 60 dni, nawet jeśli zgodnie z tak uregulowanym terminem płatności zobowiązanie stanie się wymagalne później niż w 60-tym dniu od dostawy towarów do Spółki lub od otrzymania przez Stronę faktury?
 2. Czy obowiązek korekty kosztów przewidziany w art. 15b ustawy o pdop powstanie dopiero w dniu, w którym termin płatności opisany we wniosku jest przekroczony o 30 dni?

Zdaniem Wnioskodawcy, terminy płatności uzgodnione z dostawcami towarów do spółki w sposób opisany we wniosku nie jest dłuższy od 60 dniowego terminu płatności i w konsekwencji do zobowiązań spółki znajdzie zastosowanie art. 15b ust. 1 ustawy o pdop. Tym samym, po stronie Spółki powstanie obowiązek korekty kosztów przewidziany w art. 15b ustawy o pdop dopiero w dniu, w którym tak uregulowany termin płatności zostanie przekroczony o 30 dni, jeśli na ten dzień zobowiązanie Spółki nie będzie uregulowane.

Na mocy art. 15b ust. 2 ustawy pdop należy zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z faktur w terminie 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni. W podanym zdarzeniu przyszłym spółka planuje ustanowić termin płatności na liczbę dni niższą niż 60 licząc od zaistnienia określonego zdarzenia.

Biorąc pod uwagę literalną wykładnię art. 15b ust. 2 ustawy pdop należy uznać, że jedynym kryterium jego zastosowania jest liczba dni terminu płatności, tj. musi być większa niż 60. Każda mniejsza liczba skutkuje niestosowaniem tego artykułu. Jednocześnie, zgodnie z tzw. koncepcją swobody umów, uznawaną powszechnie na gruncie prawa cywilnego, Spółka może ustalić wspólnie z kontrahentem rozpoczęcie biegu terminu płatności od dowolnego zdarzenia przyszłego. Prawo podatkowe nie zawiera ponadto jakichkolwiek ograniczeń i wskazówek co do sposobu liczenia terminów płatności na potrzeby art. 15b ustawy o pdop.

Skoro w podanym zdarzeniu przyszłym, którego dotyczy niniejszy wniosek, Spółka będzie określać z dostawcami termin płatności na liczbę dni niższą niż 60 i termin płatności będzie liczony od określonego zdarzenia przyszłego, należy uznać że art. 15b ust. 2 ustawy pdop nie znajdzie zastosowania. W konsekwencji, Spółka będzie stosowała art. 15b ust. 1 ustawy pdop, czyli obowiązkowemu zmniejszeniu przez podatnika kosztów uzyskania przychodów, o kwotę faktury w terminie 30 dni od upływu terminu płatności określonego w sposób opisany w niniejszym wniosku.

Interpretacje prawa podatkowego wydawane przez organy podatkowe potwierdzają słuszność stanowiska Spółki. Przykładem jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 kwietnia 2014 r. (ITPB3/423-11c/14/PS, interpretacja Dyrek...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »